Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Poznaj nas

Oferujemy pełen zakres usług przeznaczonych dla Inwestorów decydujących się na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych, wymagających profesjonalnego zarządzania całym procesem inwestycyjnym.

Zajmujemy się inwestycjami odgrywającymi pierwszoplanowe role zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Realizowane przez nas przedsięwzięcia są finansowane ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej i prowadzone zgodnie z polskim prawem budowlanym i procedurami kontraktowymi FIDIC.

Fakty i liczby

23 lat

2000

300

>50mld PLN

DOŚWIADCZENIA
W ZARZĄDZANIU
INWESTYCJAMI

INŻYNIERÓW
i konsultantów

zrealizowanych
INWESTYCJI
BUDOWLANYCH

WARTOŚĆ
REALIZOWANYCH
inwestycji

Kilka słów o nasco
robimy?

Jesteśmy profesjonalnym partnerem Wykonawcy robót budowlanych, reprezentującym Inwestora, pełniącym rolę administratora procesu budowy, który kontroluje jakość, terminowość i budżet prac, biorąc na siebie odpowiedzialność oraz podejmując decyzje techniczne i finansowe.

W skład naszego zespołu wchodzą osoby pełniące funkcje: menedżerskie, nadzoru technicznego, finansiści, kosztorysanci, prawnicy, kontrolerzy jakości i BHP-owcy oraz harmonogramowcy i analitycy.

Obszary działalności

Nasza działalność skoncentrowana jest na profesjonalnym zarzadzaniu realizacją oraz nadzorze inwestorskim nad inwestycjami z obszarów:

 • Budownictwo ogólne
  Budownictwo ogólne
 • Budownictwo infrastrukturalne
  Budownictwo infrastrukturalne
 • Budownictwo energetyczne i gazowe
  Budownictwo energetyczne i gazowe
 • Budownictwo ekologiczne
  Budownictwo ekologiczne

Wartościjakie są nasze cele?

Świadcząc nasze usługi, działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego, obowiązujących zasad etyki, jak również z należytą dbałością o satysfakcję Inwestorów i pełen komfort przyszłych Użytkowników powstałych obiektów.

Jest to możliwe dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu kadry, doskonalonym przez lata procesom realizacji złożonych inwestycji, wysokiej wydajności oraz partnerskim relacjom z Inwestorami i Wykonawcami.

Nasze realizacje

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza w Warszawie – etap I dokumentacja

Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu związany z realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stopnia Chrościce – przystosowanie do III kl. drogi wodnej”

Nadzór i pełnienie funkcji Inżyniera Zabudowy systemu ERTMSETCS poziom 2 na linii E30 odcinek Podłęże – Rzeszów

Nadzór inwestorski, przyrodniczy, i zarządzanie realizacja inwestycji Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 Mpa Tworóg-Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek-Runowo Pomorskie.

Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru dla budowy autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice realizowanej w ramach inwestycji pn. Autostrada A1 węzeł Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy

Menadżer projektu, inwestor zastępczy dla zadania Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji inwestycji Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża szczecińskiego w Porcie Gdańsk

Aktualności

Masz pytania co i jak możemy zrobić
dla Twojej inwestycji ? jesteś zainteresowany?

skontaktuj się z nami

Nasi klienci