Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Otwarcie drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło-Miechów

20 września, 2023

Dnia 5.09.2023 r. został otwarty nowy odcinek drogi ekspresowej S7 rozpoczynający się w miejscowości Moczydło, a kończący się węzłem w miejscowości Miechów.

Trasa została poprowadzona w zdecydowanej większości nowym śladem na wschód od dotychczasowej DK7. Ekspresowa droga biegnie urokliwymi, rolniczymi terenami Wyżyny Miechowskiej. Żeby zniwelować różnicę wysokości droga została poprowadzona w niektórych miejscach w wykopach, a w niektórych na nasypach. W Małoszowie powstał 400-metrowy wiadukt, który przebiega m.in. nad rzeką Nidzicą, a w najwyższym miejscu ma prawie 20 m wysokości. 

Wjazd na ten odcinek umożliwiają dwa węzły:

  1. Węzeł Książ znajdujący się w miejscowości Książ Wielki
  2. Węzeł Miechów znajdujący się na pograniczu miejscowości Bukowska Wola oraz Miechów