Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

LK 104 Chabówka – Nowy Sącz oraz tunel między Limanową a Nowym Sączem są pod naszym nadzorem

8 marca, 2024

Zawarliśmy umowę konsorcjum z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na zarządzanie i nadzór nad realizacją trzech kluczowych zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją czwartego odcinka linii nr 104, w tym stacji Limanowa oraz odcinka Rabka Zaryte – Mszana Dolna. Przewiduje się, że do 2026 roku pociągi będą kursować nowym torem pomiędzy Limanową a bocznicą Klęczany, a nowy tunel znacząco skróci podróż do Nowego Sącza.

Projekt, realizowany w ramach przedsięwzięcia Podłęże – Piekiełko, o wartości przekraczającej 1,9 miliarda zł netto, stanowi ważną część dużych inwestycji infrastrukturalnych na południu Polski.

Celem powstania nowych linii kolejowych nr 622 podg. Podłęże R401 – Tymbark i nr 627 podg. Podłęże R301 – Podłęże Balachówka, jak również modernizacji istniejącej linii nr 104 na odcinku Tymbark – Nowy Sącz, jest stworzenie alternatywnych tras kolejowych na osi północ-południe Europy dla transportu towarowego. Te trasy są niezbędnym elementem odgałęzienia korytarza transportu kombinowanego oraz innych obiektów towarzyszących C 30/1, objętych umową AGTC. Są również częścią komplementarnej sieci TEN-T, pokrywającej dodatkowe linie europejskich korytarzy transportowych.

Dodatkowo, modernizacja linii kolejowej nr 104 oraz planowane linie nr 622 i 623 są częścią szprychy 7.2.1, związaną z dostępem do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Projekt „Podłęże – Piekiełko”, w połączeniu z innymi inwestycjami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. objętymi Krajowym Programem Kolejowym, umożliwi podróż z centrum Krakowa do Zakopanego w ciągu 90 – 100 minut, a do Nowego Sącza w około godzinę. Linia ta będzie również służyć ruchowi dalekobieżnemu, co ma kluczowe znaczenie dla ruchu turystycznego.