Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Uroczystość otwarcia nowej siedziby Archiwum w Nowym Sączu

23 czerwca, 2023

22 czerwca 2023 r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w otwarciu nadzorowanej przez nas kolejnej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie.

Polskie archiwa w ostatnich latach zmieniły się nie tylko wizualnie, ale także instytucjonalnie. Stały się bardzo aktywnym uczestnikiem życia publicznego – są przyjazne, otwarte na interakcje i bardziej znane społeczeństwu. To nasz wspólny sukces – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby Archiwum w Nowym Sączu – oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie.

W budynku, oprócz nowosądeckich zasobów, znajdą się m.in. akta byłego oddziału archiwalnego w Nowym Targu, które obecnie są przechowywane w Krakowie. Sukcesywnie gromadzone będą też akta innych instytucji państwowych oraz samorządowych z regionu sądeckiego i podhalańskiego.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego zwrócił uwagę, że archiwa stanowią podstawę funkcjonowania nowoczesnego państwa. Wskazał, że służą nie tylko administracji, ale także całej wspólnocie narodowej.

Archiwa zajmują się pamięcią, bez której żadna wspólnota kulturowa nie może funkcjonować. Współcześnie są one instytucjami nowoczesnymi i otwartymi. Od pewnego czasu funkcjonuje np. portal udostępniający nasze zasoby archiwalne społeczeństwu i wszystkim zainteresowanym, dzięki czemu możemy odkrywać historie lokalne lub rodzinne – zaznaczył prof. Piotr Gliński.

Szef resortu kultury zauważył, że wcześniej archiwa były spychane na koniec potrzeb społecznych.

Archiwa były zaniedbane. Od ośmiu lat staramy się przełamać ten kryzys. Archiwum w Nowym Sączu jest drugim nowoczesnym obiektem w Małopolsce, po wspaniałym archiwum w Krakowie. Zbudowaliśmy także nowe archiwa w Białymstoku i w Suwałkach, a we wrześniu otwieramy nowoczesne archiwum w Bydgoszczy – przekazał minister kultury.

Prof. Piotr Gliński poinformował, że w ramach programu „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, realizowanego w latach 2023-2052, powstaną kolejne archiwa w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Koszalinie. Wskazał, że koszt całego programu dla pięciu archiwów w perspektywie 25 lat oszacowano na ok. 2,5 mld zł.

Szef resortu kultury zwrócił uwagę, że budowa nowej siedziby Archiwum w Nowym Sączu jest jedną z 7 tys. inwestycji zrealizowanych w obszarze kultury w ciągu ostatnich 8 lat.

Nowy Sącz może poszczycić się tym wspaniałym miejscem, które nie tylko będzie służyło do tego, żeby korzystać z archiwów, ale będzie także czymś więcej, ponieważ współczesne archiwa to instytucje otwarte, które pełnią wiele innych funkcji – podsumował prof. Piotr Gliński.

O inwestycji

W 2019 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało decyzję o przyznaniu środków na rozpoczęcie budowy nowej siedziby Archiwum w Nowym Sączu.

Prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2021 roku.

Nowy budynek o powierzchni użytkowej ponad 2,5 tys. m² ma dwie kondygnacje i składa się z dwóch modułów – biurowego i magazynowego. Na niższej części budynku mieści się część ogólnodostępna wraz z czytelnią oraz magazyny, na piętrze zaś znajduje się część biurowa, pomieszczenia do pracy z aktami dla archiwistów również połączone z magazynami.

Magazyny – najważniejszy element w nowym obiekcie – stanowią ok. 2/3 całej bryły budynku i pomieszczą ok. 10,5 tys. metrów bieżących akt. Dzięki specjalnemu odseparowaniu od zmiennych warunków zewnętrznych, w ich wnętrzu zachowane zostaną stabilne warunki klimatyczne. W przyszłości możliwa będzie rozbudowa części magazynowej w poziomie (dobudowa na dalszej części działki) lub pionie (nadbudowa kolejnej kondygnacji na górze).

W zlokalizowanej na parterze części ogólnodostępnej znajduje się przeszklony hol oraz sala konferencyjna na ok. 50 osób z możliwością połączenia z czytelnią po rozsunięciu mobilnej ścianki działowej i zwiększenia jej pojemności. Sala ma autonomiczne i funkcjonalne nagłośnienie wraz z ekranami projekcyjnymi (w tym także mobilnymi), przez co umożliwia organizację warsztatów, wystaw, pokazów i lekcji. W czytelni przewidziano 25 stanowisk dla użytkowników Archiwum. W tej części, obok pomieszczeń technicznych i sanitarnych, znajduje się również pomieszczenie do monitoringu obiektu oraz zdalnego zarządzania większością instalacji w budynku. Na pierwszym piętrze w strefie biurowej znajdują się pomieszczenia do pracy z aktami, w tym pracownia digitalizacji, strefa sanitarna i socjalna, magazyny podręczne, serwerownia oraz dodatkowa sala do zajęć, szkoleń i zebrań.

W nowym budynku znajdzie się cały dotychczasowy zasób Archiwum w Nowym Sączu (ok. 2 tys. mb), a także zasób byłego oddziału archiwalnego w Nowym Targu, który obecnie jest przechowywany w Krakowie (ok. 1,2 tys. mb). Przewidziany jest też powrót staropolskiego zasobu miasta Nowego Sącza z centrali w Krakowie. Sukcesywnie przejmowane będą też akta z różnych instytucji państwowych oraz samorządowych z regionu sądeckiego i podhalańskiego.

Podstawowym założeniem projektowym dla budynku było zapewnienie odpowiednich, stabilnych warunków temperaturowych i wilgotnościowych we wnętrzu magazynów archiwalnych. W obiekcie zastosowano nowoczesny sposób ogrzewania i klimatyzacji poprzez pompy ciepła. W magazynach zamontowano nowoczesny system przeciwpożarowy, tzw. „mgły wodnej”. Zakłada on brak wody w instalacjach w pomieszczeniach (w celu wyeliminowania ryzyka zalania) do czasu zadziałania alarmu przeciwpożarowego. Na dachu znajdują się panele fotowoltaiczne, które zapewnią część energii elektrycznej dla budynku. W tylnej części działki zaprojektowano budynek techniczny ze stacją transformatorową oraz część zieloną z alejkami spacerowymi dla użytkowników Archiwum.