Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Tak powstawało Pszczyńskie Centrum Kultury

13 lutego, 2024

Warto było być częścią tego wydarzenia i zobaczyć jak rodzi się nowa kulturalna przestrzeń w Pszczynie.

Zobaczcie sami!

Sala widowiskowa na blisko 500 osób, nowoczesne kino, sale warsztatowe, sala gier i teren zielony.

Czas realizacji: od grudnia 2021 roku do lutego 2024 roku

Wartość całkowita: 50 990 610 zł

W ramach inwestycji powstały:

sala widowiskowa: 498 miejsc, w tym 4 miejsca dla osób poruszających się na wózkach

sala kinowa: 108 miejsc, 10 regulowanych foteli, 4 miejsca dla osób poruszających się na wózkach oraz umieszczono najnowocześniejszy projektor kinowy na południu Polski

4 sale warsztatowe, w których będą odbywać się zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów. Przewidziana tematyka zajęć: ceramika, wikliniarstwo, zajęcia kreatywnego inżyniera, szachy, zajęcia językowe, rysunek, malarstwo, LEGO robotyka, pracownia szkła, fotografiki i gordoniki

strefa gier i e-sportu: pomieszczenie z konsolami X-Box i Nintendo Switch, maszyny Arcade z 3000 gier, mnóstwo gier planszowych

W ramach inwestycji wykonano zielony taras i wewnętrzny ogród. Budowa przebiegała bez wycinki drzew.

Cały budynek dostosowany jest do osób z niepełnosprawnościami. Poza miejscami w salach widowiskowej i kinowej zainstalowano pętlę indukcyjną dla niedosłyszących. Tyflomapę dla niewidomych, przygotowano opisy pomieszczeń w języku Braille’a.