Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Oferta

Jesteśmy firmą o ogólnopolskim zasięgu.

Oferujemy pełen zakres usług przeznaczonych dla Inwestorów decydujących się na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych, wymagających profesjonalnego zarządzania całym procesem inwestycyjnym.

Odpowiadamy za kompleksowe prowadzenie tego procesu – już od przygotowania dokumentacji kontraktowej i dokumentacji projektowej, poprzez kompleksowy nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po przekazanie do użytkowania.

Potencjał spółki umożliwia nam realizację wielu inwestycji równocześnie.

obszary działalności

 • Budownictwo ogólne
  Budownictwo ogólne
 • Budownictwo infrastrukturalne
  Budownictwo infrastrukturalne
 • Budownictwo energetyczne i gazowe
  Budownictwo energetyczne i gazowe
 • Budownictwo ekologiczne
  Budownictwo ekologiczne

Zakres usług

 • nadzór inwestorski
 • zarządzanie projektem / project management / inwestor zastępczy
 • inspektor nadzoru
 • przygotowanie i organizacja zamówień na wybór Wykonawcy
 • projektowanie, studia wykonalności, wnioski o dofinansowanie
 • rozliczanie inwestycji, kosztorysowanie, inwentaryzacja, przeniesienie na środki trwałe
 • monitoring środowiskowy
 • konsultacje społeczne i promocja inwestycji