Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Nasze realizacje

Szukaj

Sektor

gddkia" loading="lazy">
gddkia

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk (Zadanie nr 4) oraz na odcinku Nowa Wieś Ełcka – granica województwa (Zadanie nr 7)

Inwestor: GDDKiA

pkp

Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją

Inwestor: PKP PLK S.A.

" loading="lazy">

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300. Odcinek L1 SNO Stańkowice – ZZU Ochojec

Inwestor: GAZ-SYSTEM S.A.

" loading="lazy">

Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin, Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia – etap I

Wartość projektu: 1.162.216,00 euro
Inwestor: Gmina Ludwin

" loading="lazy">

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze dorzecza Sanki w Gminie Liszki

Wartość projektu: 17.860.109,00 euro
Inwestor: Gmina Liszki

" loading="lazy">

Archiwum Narodowe w Krakowie – Oddział w Nowym Sączu

Inwestor: Archiwum Narodowe w Krakowie

" loading="lazy">

Budowa kotłowni gazowej 5x32MWt w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach

Inwestor: PGE Energia Ciepła S.A.

" loading="lazy">

Budowa gazociągu relacji Witnica – Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą” – Etapy II i III

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

" loading="lazy">

Odcinek D – Roboty na linii nr 229 odc. Glincz – Kartuzy w ramach projektu Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto

Wartość projektu: 179 264 998,18 zł mln zł netto
Inwestor: PKP PLK S.A.

" loading="lazy">

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040 Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Powiat Słupecki

" loading="lazy">

Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra

Inwestor: Gaz-System S.A.

" loading="lazy">

Kompleksowe zarządzanie procesem inwestycyjnym na wszystkich etapach Inwestycji wraz z dostarczeniem usługi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Inwestor: IKEA INGKA CENTRES

" loading="lazy">

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i podlaskiego tj. gazociąg Polska – Litwa odcinek południowy – Zadanie nr 2 – od granicy woj. Mazowieckiego ok. km 72,5 do ok. km 157,2 w gminie Mały Płock miejscowość Rudka Skroda o długości ok. 84,7 km

Inwestor: GAZ-SYSTEM S.A

" loading="lazy">

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i podlaskiego tj. gazociąg Polska – Litwa odcinek południowy Zadanie nr 1 od Tłoczni Gazu Hołowczyce I wraz z układem włączeniowym do granicy woj. mazowieckiego o długości ok. 72,5 km

Inwestor: GAZ-SYSTEM S.A

" loading="lazy">

Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk

Inwestor: PKP PLK S.A.

" loading="lazy">

Inwestycje realizowane na terenie działania zakładu zachodniego PKP Intercity

Inwestor: PKP INTERCITY S.A.

" loading="lazy">

Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK)

Inwestor: CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o.

" loading="lazy">

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Strykowo w ciagu drogi krajowej nr 32

Inwestor: Skarb Państwa – GDDKiA

" loading="lazy">

Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego: Etap I – gazociąg Goleniów – Ciecierzyce

Inwestor: GAZ-SYSTEM S.A.

" loading="lazy">

Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego: Etap II – gazociąg Ciecierzyce – Lwówek

Inwestor: GAZ-SYSTEM S.A.

" loading="lazy">

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Łomża Południe (z węzłem) – Łomża Zachód (bez węzła), na długości około 7,186 [S61] + DK63 [GP] 8,907 km

Wartość projektu: 771 940 170,95 zł
Inwestor: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

" loading="lazy">

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E30 odcinek Podłęże – Rzeszów

Wartość projektu: blisko 90 mln zł
Inwestor: PKP PLK S.A.

" loading="lazy">

Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach

Inwestor: PKP CARGO TERMIALE Sp. z o.o.

" loading="lazy">

Budowa nowego budynku Siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie

Inwestor: Archiwum Narodowe w Krakowie

" loading="lazy">

Budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury

Inwestor: Urząd Miasta Pszczyna

" loading="lazy">

Inwestycja mieszkaniowa w Poznaniu, ul. Śniadeckich

Inwestor: FSMnW Inwestycje Sp. z o.o.

" loading="lazy">

Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj.: zakup nieruchomości, sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano – instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami

Inwestor: MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO

" loading="lazy">

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Inwestor: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza – Tworki

" loading="lazy">

Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. Świętokrzyskiego do Krakowa odcinek: Moczydło (granica woj. Świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)

Wartość projektu: 755 272 186,45 zł
Inwestor: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

" loading="lazy">

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935, odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Raciborzu do granicy miasta Rybnika

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

" loading="lazy">

Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia

Inwestor: PERN S.A.

" loading="lazy">

Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 2 wraz z budową LCS oraz samoczynnej blokady liniowej, na odcinku linii kolejowej nr 4 Korytów – Zawiercie

Wartość projektu: 314 mln zł
Inwestor: PKP PLK S.A.

" loading="lazy">

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji Sali kongresowej w PKiN w Warszawie wraz z pomieszczeniami niezbędnymi dla jej funkcjonowania

Inwestor: PKiN Sp. z o.o.

" loading="lazy">

Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele

Wartość projektu: 78.675.000,00 euro
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

" loading="lazy">

Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim

Wartość projektu: 307.515.000,00 euro
Inwestor: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

" loading="lazy">

Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. – „Budowa bloku energetycznego w JSW KOKS S.A. – „Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym” w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin

Wartość projektu: 72.250.000,00 euro
JSW KOKS S.A.

Modernizacja stopnia Chróścice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej" loading="lazy">
Modernizacja stopnia Chróścice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Modernizacja stopnia Chróścice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Wartość projektu: 20.471.500,00 euro
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Szpital pediatryczny WUM" loading="lazy">
Szpital pediatryczny WUM

Budowa Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wartość projektu: 137.690.250,00 euro
Inwestor: Warszawski Uniwersytet Medyczny

NCBJ Świerk" loading="lazy">
NCBJ Świerk

Budowa Parku Naukowo-Technologicznego z modernizacja infrastruktury towarzyszącej Ośrodka w Świerku – Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Wartość projektu: 12.500.000,00 euro
Inwestor: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

siec-szerokopaspowa-Polski_Wschodniej" loading="lazy">
siec-szerokopaspowa-Polski_Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie

Wartość projektu: 96.271.061,00 euro
Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie

Terminal przeładunkowy" loading="lazy">
Terminal przeładunkowy

Budowa nowoczesnego kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ulicy Sienkiewicza – tren Zakładów PCC Rokita S.A

Wartość projektu: 11.839.178,00 euro
Inwestor: PCC INTERMODAL S.A. z siedzibą w Gdyni

Rozbudowa szpitala uniwersyteckiego w Bydgoszczy" loading="lazy">
Rozbudowa szpitala uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Wartość projektu: 81.500.500,00 euro
Inwestor: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

IS i US Lublin" loading="lazy">
IS i US Lublin

Budowa budynku Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego w Lublinie

Wartość projektu: 31.194.428,00 euro
Inwestor: Izba Skarbowa w Lublinie

Muzeum Śląskie w Katowicach" loading="lazy">
Muzeum Śląskie w Katowicach

Budowa Nowego Gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach

Wartość projektu: 68.430.000,00 euro
Inwestor: Muzeum Śląskie w Katowicach

Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 Mpa Tworóg-Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą" loading="lazy">
Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 Mpa Tworóg-Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 Mpa Tworóg-Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wartość projektu: 112.314.468,00 euro
Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP" loading="lazy">
Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP

Wartość projektu: 107.700.000,00 euro
Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Nowa elektrociepłownia w grupie AZOTY Zakładach Azotowych KĘDZIERZYN S.A." loading="lazy">
Nowa elektrociepłownia w grupie AZOTY Zakładach Azotowych KĘDZIERZYN S.A.

Nowa elektrociepłownia w grupie AZOTY Zakładach Azotowych KĘDZIERZYN S.A.

Wartość projektu: 74.500.000,00 euro
Inwestor: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedziba w Kędzierzynie – Koźlu

Budowa sieci światłowodowej na odcinku Wierzchowice – Czeszów - Kiełczów" loading="lazy">
Budowa sieci światłowodowej na odcinku Wierzchowice – Czeszów - Kiełczów

Budowa sieci światłowodowej na odcinku Wierzchowice – Czeszów – Kiełczów

Wartość projektu: 18.405.167,00 euro
Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Dostosowanie źródła ZW Katowice do potrzeb rynku ciepła po roku 2015 (zaprojektowanie i kompleksowa realizacja kotłów gazowo-olejowych o mocy łącznej ok. 114 MWt wraz z obiektami towarzyszącymi w Zakładzie Wytwarzania Katowice)" loading="lazy">
Dostosowanie źródła ZW Katowice do potrzeb rynku ciepła po roku 2015 (zaprojektowanie i kompleksowa realizacja kotłów gazowo-olejowych o mocy łącznej ok. 114 MWt wraz z obiektami towarzyszącymi w Zakładzie Wytwarzania Katowice)

Dostosowanie źródła ZW Katowice do potrzeb rynku ciepła po roku 2015 (zaprojektowanie i kompleksowa realizacja kotłów gazowo-olejowych o mocy łącznej ok. 114 MWt wraz z obiektami towarzyszącymi w Zakładzie Wytwarzania Katowice)

Wartość projektu: 16.635.000,00 euro
Inwestor: TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile" loading="lazy">
Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile

Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile

Wartość projektu: 10.669.815,00 euro
Inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.

Budowa gazociągu DN 700 Gustorzyn-Odolanów, etap I - gazociąg DN 700 Gustorzyn-Turek, etap II Turek-Odolanów (gazociąg o długości 168 km)" loading="lazy">
Budowa gazociągu DN 700 Gustorzyn-Odolanów, etap I - gazociąg DN 700 Gustorzyn-Turek, etap II Turek-Odolanów (gazociąg o długości 168 km)

Budowa gazociągu DN 700 Gustorzyn-Odolanów, etap I – gazociąg DN 700 Gustorzyn-Turek, etap II Turek-Odolanów (gazociąg o długości 168 km)

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A

Budowa gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, etap I - gazociąg DN 700 Płoty - Karlino (gazociąg o długości ok. 64 km)" loading="lazy">
Budowa gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, etap I - gazociąg DN 700 Płoty - Karlino (gazociąg o długości ok. 64 km)

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut km 527+456 – 613+767,30 wraz z nadzorem nad realizacją robót

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A

Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis Farmy Wiatrowej Wicko o mocy 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz finansowanie inwestycji w formie leasingu i uzupełniająco innych instrumentów finansowych" loading="lazy">
Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis Farmy Wiatrowej Wicko o mocy 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz finansowanie inwestycji w formie leasingu i uzupełniająco innych instrumentów finansowych

Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis Farmy Wiatrowej Wicko o mocy 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz finansowanie inwestycji w formie leasingu i uzupełniająco innych instrumentów finansowych

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: BELS INVESTMENT Sp. z o.o (TAURON Ekoenergia)

Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A" loading="lazy">
Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A

Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: SEJ S.A.

Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia" loading="lazy">
Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia

Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną
Inwestor: PERN S.A.

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" loading="lazy">
System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie – budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Wartość projektu: 56.637.724,00 euro
Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu" loading="lazy">
Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu

Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu

Wartość projektu: 25.245.050,00 euro
Inwestor: Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o.

Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku" loading="lazy">
Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku

Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku

Wartość projektu: 14.839.950,00 euro
Inwestor: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Gdańsk

Biebrzański System Gospodarki Odpadami – Etap II" loading="lazy">
Biebrzański System Gospodarki Odpadami – Etap II

Biebrzański System Gospodarki Odpadami – Etap II

Wartość projektu: 13.025.223,00 euro
Inwestor: BIOM sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym

Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii" loading="lazy">
Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii

Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii

Wartość projektu: 2.490.750,00 euro
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7" loading="lazy">
Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7

Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Orlen Eko sp. z o.o.

Terminal kontenerowy w Gdańsku" loading="lazy">
Terminal kontenerowy w Gdańsku

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża szczecińskiego w Porcie Gdańsk

Wartość projektu: 11.150.000,00 euro
Inwestor: Morski Port Gdańsk S.A.

siec szerokopasmowa Polski Wschodniej" loading="lazy">
siec szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie

Wartość projektu: 62.687.843,00 euro
Inwestor: Województwo Podlaskie – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka" loading="lazy">
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka

Wartość projektu: 329.747.196,00 euro
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie" loading="lazy">
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie

Wartość projektu: 275.000.000,00 euro
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o.

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II" loading="lazy">
Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II

Wartość projektu: 213.530.166,00 euro
Inwestor: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu

Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II" loading="lazy">
Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II

Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II

Wartość projektu: 178.625.000,00 euro
Inwestor: Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z o.o w Bydgoszczy

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II: ZADANIE: A1 Sieci Osiedlowe Strachocin-Wojnów" loading="lazy">
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II: ZADANIE: A1 Sieci Osiedlowe Strachocin-Wojnów

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II: ZADANIE: A1 Sieci Osiedlowe Strachocin-Wojnów

Wartość projektu: 84.681.538,00 euro
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Karkonoski system wodociągów i kanalizacji, etap I" loading="lazy">
Karkonoski system wodociągów i kanalizacji, etap I

Karkonoski system wodociągów i kanalizacji, etap I

Wartość projektu: 78.360.059,00 euro
Inwestor: Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka" loading="lazy">
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka

Wartość projektu: 56.958.578,00 euro
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie; Urząd Miasta w Kobyłce

Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej" loading="lazy">
Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej

Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej

Wartość projektu: 49.192.641,00 euro
Inwestor: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II realizowanego w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach, etap I" loading="lazy">
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II realizowanego w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach, etap I

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II realizowanego w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach, etap I

Wartość projektu: 48.734.795,00 euro
Inwestor: AQUANET S.A.

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach" loading="lazy">
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach

Wartość projektu: 47.815.258,00 euro
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki" loading="lazy">
Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki

Wartość projektu: 46.250.000,00 euro
Inwestor: Wodociąg Marecki sp. z o.o.

Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów" loading="lazy">
Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów

Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów

Wartość projektu: 39.862.279,00 euro
Inwestor: Gmina Brwinów

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich" loading="lazy">
Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich

Wartość projektu: 38.000.000,00 euro
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych" loading="lazy">
Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych

Wartość projektu: 34.579.632,00 euro
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Knurowie

Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II" loading="lazy">
Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II

Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II

Wartość projektu: 34.118.880,00 euro
Inwestor: Gmina Wrocław

Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów" loading="lazy">
Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów

Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów

Wartość projektu: 33.895.000,00 euro
Inwestor: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice- dorzecze Rudawy" loading="lazy">
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice- dorzecze Rudawy

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice- dorzecze Rudawy

Wartość projektu: 33.045.812,00 euro
Inwestor: Wodociągi i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o.o.

Kontrakt I: Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – gospodarka osadami; Kontrakt II: Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej - Technologia Uzdatniania Wody" loading="lazy">
Kontrakt I: Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – gospodarka osadami; Kontrakt II: Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej - Technologia Uzdatniania Wody

Kontrakt I: Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – gospodarka osadami; Kontrakt II: Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Technologia Uzdatniania Wody

Wartość projektu: 31.564.300,00 euro
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

Gospodarka ściekowa w Sosnowcu" loading="lazy">
Gospodarka ściekowa w Sosnowcu

Gospodarka ściekowa w Sosnowcu

Wartość projektu: 26.773.000,00 euro
Inwestor: Gmina Sosnowiec

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szprotawa" loading="lazy">
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szprotawa

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szprotawa

Wartość projektu: 26.726.926,00 euro
Inwestor: Gmina Szprotawa

Gospodarka ściekowa Zawiercia" loading="lazy">
Gospodarka ściekowa Zawiercia

Gospodarka ściekowa Zawiercia

Wartość projektu: 26.000.000,00 euro
Inwestor: Gmina Zawiercie

Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary" loading="lazy">
Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary

Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary

Wartość projektu: 25.265.684,00 euro
Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosno – I etap" loading="lazy">
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosno – I etap

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosno – I etap

Wartość projektu: 24.386.887,00 euro
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie sp. z o.o.

Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM - Aglomeracja Giżycko" loading="lazy">
Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM - Aglomeracja Giżycko

Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM – Aglomeracja Giżycko

Wartość projektu: 22.111.168,00 euro
Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o

Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu" loading="lazy">
Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

Wartość projektu: 21.828.344,00 euro
Inwestor: Miasto Kalisz

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań" loading="lazy">
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań

Wartość projektu: 19.913.742,00 euro
Inwestor: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice" loading="lazy">
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice

Wartość projektu: 19.657.440,00 euro
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sierakowice

Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie" loading="lazy">
Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie

Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie

Wartość projektu: 13.983.791,00 euro
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu - optymalizacja procesów technologicznych" loading="lazy">
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu - optymalizacja procesów technologicznych

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu – optymalizacja procesów technologicznych

Wartość projektu: 13.955.200,00 euro
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Przemyślu

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko" loading="lazy">
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko

Wartość projektu: 13.599.016,00 euro
Inwestor: Gmina Lubsko

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni" loading="lazy">
Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni

Wartość projektu: 12.192.000,00 euro
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.

Starachowice aktywizacja ośrodków poprzemysłowych" loading="lazy">
Starachowice aktywizacja ośrodków poprzemysłowych

Aktywizacja ośrodków poprzemysłowych – Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 9.843.927,00 euro
Inwestor: Gmina Starachowice

Likwidacja wykluczenia informacyjnego" loading="lazy">
Likwidacja wykluczenia informacyjnego

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej

Wartość projektu: 53.750.000,00 euro
Inwestor: Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. w Gliwicach

S17" loading="lazy">
S17

Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

Wartość projektu: 637.716.644,00 euro
Inwestor: GDDKiA

" loading="lazy">

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lublin Północ, o długości ok. 14,4 km, tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08, Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4): zadanie IV od węzła Lublin Północ (bez węzła) do węzła Lublin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 (tj. do km 58+974 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki), Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) zadanie V od węzła Lublin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4), o długości około 22,6 km, tj. odcinek od km 58+974 do ok. km 79+172,03 i węzeł Legnica II od km 0+000 do km 2+420 Wartość robót budowlanych: 602.657.853,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica" loading="lazy">
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+397,76 (tj. do km 16+400 ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki), Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4): zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300

Wartość projektu: 511.601.146,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w podziale na zadania, Zadanie 1, 2, 3" loading="lazy">
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w podziale na zadania, Zadanie 1, 2, 3

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w podziale na zadania, Zadanie 1, 2, 3

Wartość projektu: 474.748.406,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Gdańsk (A1) – Koszwały (południowa obwodnica Miasta Gdańska)" loading="lazy">
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Gdańsk (A1) – Koszwały (południowa obwodnica Miasta Gdańska)

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Gdańsk (A1) – Koszwały (południowa obwodnica Miasta Gdańska)

Wartość projektu: 293.672.668,00 euro
Inwestor: GDDKiA Oddz. w Gdańsku

Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. Zadanie I - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł Kobyłka, Zadanie II - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł Kobyłka (bez węzła) - węzeł Radzymin Płd." loading="lazy">
Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. Zadanie I - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł Kobyłka, Zadanie II - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł Kobyłka (bez węzła) - węzeł Radzymin Płd.

Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. Zadanie I – projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł Marki (bez węzła) – węzeł Kobyłka, Zadanie II – projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł Kobyłka (bez węzła) – węzeł Radzymin Płd.

Wartość projektu: 184.376.540,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie" loading="lazy">
Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie

Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie

Wartość projektu: 11.433.334,00 euro
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Józefowie" loading="lazy">
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Józefowie

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu – rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Józefowie

Wartość projektu: 8.901.795,00 euro
Inwestor: Miasto Józefów

Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice" loading="lazy">
Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice

Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice

Wartość projektu: 6.621.832,00 euro
Inwestor: Gmina Stare Babice

Poprawa warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku" loading="lazy">
Poprawa warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku

Poprawa warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku

Wartość robót budowlanych: 3.046.000,00 euro
Inwestor: Urząd Miejski w Nasielsku

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej" loading="lazy">
Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej

Wartość projektu: 1.376.615,00 euro
Inwestor: Gmina Miejska Świeradów Zdrój

Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy" loading="lazy">
Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy

Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy

Wartość projektu: 1.018.689,00 euro
Inwestor: Gmina Miejska Świeradów Zdrój

Budowa autostrady A1, Odcinek H – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) (długość odcinka 16,7 km od km 442+500 do km 459+200), Odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) (długość odcinka ok. 15,2 km od km 459+200 do km 474+350)" loading="lazy">
Budowa autostrady A1, Odcinek H – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) (długość odcinka 16,7 km od km 442+500 do km 459+200), Odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) (długość odcinka ok. 15,2 km od km 459+200 do km 474+350)

Budowa autostrady A1, Odcinek H – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) (długość odcinka 16,7 km od km 442+500 do km 459+200), Odcinek I – węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) (długość odcinka ok. 15,2 km od km 459+200 do km 474+350)

Wartość projektu: 152.375.295,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 –odc. węzeł Opacz – węzeł Paszków, Etap II – odc. węzeł Janki Małe – skrzyżowanie z DW 721" loading="lazy">
Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 –odc. węzeł Opacz – węzeł Paszków, Etap II – odc. węzeł Janki Małe – skrzyżowanie z DW 721

Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 –odc. węzeł Opacz – węzeł Paszków, Etap II – odc. węzeł Janki Małe – skrzyżowanie z DW 721

Wartość projektu: 141.422.905,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut km 527+456 – 613+767,30 wraz z nadzorem nad realizacją robót" loading="lazy">
Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut km 527+456 – 613+767,30 wraz z nadzorem nad realizacją robót

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut km 527+456 – 613+767,30 wraz z nadzorem nad realizacją robót

Wartość projektu: 139.527.257,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej" loading="lazy">
Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Wartość projektu: 99.669.207,00 euro
Inwestor: Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna

Port Lotniczy Poznań-Ławica – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej" loading="lazy">
Port Lotniczy Poznań-Ławica – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Port Lotniczy Poznań-Ławica – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Wartość projektu: 58.394.035,00 euro
Inwestor: Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej" loading="lazy">
Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej

Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej

Wartość projektu: 24.698.572,00 euro
Inwestor: Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka Sp. z o.o.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin" loading="lazy">
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp. z o.o.

Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów, odc. węzeł Rzeszów Centralny – węzeł Rzeszów Wschód wraz z nadzorem nad realizacją robót" loading="lazy">
Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów, odc. węzeł Rzeszów Centralny – węzeł Rzeszów Wschód wraz z nadzorem nad realizacją robót

Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów, odc. węzeł Rzeszów Centralny – węzeł Rzeszów Wschód wraz z nadzorem nad realizacją robót

Wartość projektu: 98.716.973,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25" loading="lazy">
Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25

Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25

Wartość robót budowlanych: 89.751.149,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek" loading="lazy">
Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek

Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek

Wartość projektu: 98.716.973,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Przebudowa ujścia Wisły" loading="lazy">
Przebudowa ujścia Wisły

Przebudowa ujścia Wisły – pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych i hydrotechnicznych oraz nadzoru środowiskowego, w tym nadzoru ornitologicznego w ramach projektu: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I

Wartość projektu: 8.805.855,00 euro
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom" loading="lazy">
Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom

Wartość projektu: 363.681.903,00 euro
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz w systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" loading="lazy">
Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz w systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem

Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz w systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem

Wartość projektu: 185.444.108,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice - Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego)" loading="lazy">
Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice - Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego)

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego)

Wartość projektu: 176.750.000,00 euro
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III A zadania 3.12 Przebudowa torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej na odc. od ul. 3 Maja do Pętli Siedlce" loading="lazy">
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III A zadania 3.12 Przebudowa torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej na odc. od ul. 3 Maja do Pętli Siedlce

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III A zadania 3.12 Przebudowa torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej na odc. od ul. 3 Maja do Pętli Siedlce

Wartość projektu: 167.801.337,00 euro
Inwestor: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp z o.o.

Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina - Żywiec na odcinku Stryszów - Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawa" loading="lazy">
Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina - Żywiec na odcinku Stryszów - Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawa

Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina – Żywiec na odcinku Stryszów – Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawa

Wartość projektu: 128.600.000,00 euro
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa" loading="lazy">
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa

Wartość projektu: 112.817.384,00 euro
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork" loading="lazy">
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork

Wartość projektu: 94.094.750,00 euro
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym" loading="lazy">
Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym

Wartość projektu: 33.463.019,00 euro
Inwestor: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna

Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna" loading="lazy">
Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna

Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna

Wartość projektu: 33.364.278,00 euro
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 - Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (osiedle Bielany)" loading="lazy">
Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 - Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (osiedle Bielany)

Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 – Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (osiedle Bielany)

Wartość projektu: 21.597.954,00 euro
Inwestor: Miasto Toruń

Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al.Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" loading="lazy">
Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al.Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al.Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wartość robót budowlanych: 2.440.298,00 euro
Inwestor: Miasto Katowice

Modernizacja końcowego odcinka linii 6 i 16 w Katowicach Brynowie. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" loading="lazy">
Modernizacja końcowego odcinka linii 6 i 16 w Katowicach Brynowie. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Modernizacja końcowego odcinka linii 6 i 16 w Katowicach Brynowie. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wartość projektu: 602.181,00 euro
Inwestor: Miasto Katowice

Remont – modernizacja wiaduktu kolejowego w km 5,875 linii kolejowej WKD Warszawa Śródmieście - Grodzisk Maz. Radońska" loading="lazy">
Remont – modernizacja wiaduktu kolejowego w km 5,875 linii kolejowej WKD Warszawa Śródmieście - Grodzisk Maz. Radońska

Remont – modernizacja wiaduktu kolejowego w km 5,875 linii kolejowej WKD Warszawa Śródmieście – Grodzisk Maz. Radońska

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Budowa myjni taboru kolejowego" loading="lazy">
Budowa myjni taboru kolejowego

Budowa myjni taboru kolejowego

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Koleje Mazowieckie sp. z.o.o. w Warszawie

Nowa Siedziba Kolei Mazowieckich" loading="lazy">
Nowa Siedziba Kolei Mazowieckich

Nowa Siedziba Kolei Mazowieckich

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.

Hala sportowa w Toruniu" loading="lazy">
Hala sportowa w Toruniu

Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Toruniu

Wartość projektu: 40.385.651,00 euro
Inwestor: Gmina Miasto Toruń

Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa" loading="lazy">
Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa

Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowat

Wartość robót budowlanych: 89.743.019,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic - ITS" loading="lazy">
Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic - ITS

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic – ITS

Wartość robót budowlanych: 83.277.517,00 euro
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna" loading="lazy">
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna

Wartość projektu: 48.857.484,00 euro
Inwestor: Województwo Podlaskie – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Rekonstrukcja nawierzchni (rozbudowa i wzmocnienie) drogi krajowej nr 10 na odcinku Toruń (Dobrzejewice) – Blinno (gr. woj. mazowieckiego) od km 325+965 do km 377+256. Etap II odcinek Wawrzonkowo – Blinno (powiat lipnowski) od km 340+675 do km 377+071" loading="lazy">
Rekonstrukcja nawierzchni (rozbudowa i wzmocnienie) drogi krajowej nr 10 na odcinku Toruń (Dobrzejewice) – Blinno (gr. woj. mazowieckiego) od km 325+965 do km 377+256. Etap II odcinek Wawrzonkowo – Blinno (powiat lipnowski) od km 340+675 do km 377+071

Rekonstrukcja nawierzchni (rozbudowa i wzmocnienie) drogi krajowej nr 10 na odcinku Toruń (Dobrzejewice) – Blinno (gr. woj. mazowieckiego) od km 325+965 do km 377+256. Etap II odcinek Wawrzonkowo – Blinno (powiat lipnowski) od km 340+675 do km 377+071

Wartość robót budowlanych: 48.755.630,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Hrebenne, odc. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego" loading="lazy">
Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Hrebenne, odc. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego

Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Hrebenne, odc. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego

Wartość projektu: 48.356.033,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie miasta Pasłęka. Zadanie II: nr 513 Zielony Grąd (DK 7) – Pasłęk – Orneta – Lidzbark Warmiński –Kiwity – Wozławki na odcinku od granicy administracyjnej m. Orneta (od strony Pasłęka) w km 32+027 do skrzyżowania ulic Ornecka/Olsztyńska w Lidzbarku Warmińskim w km 68+272 Oraz nr 511 granica państwa – Górowo Iławeckie – Lidzbark Warmiński w Lidzbarku Warmińskim na odcinku od skrzyżowania ulic Ornecka/Olsztyńska w km ok. 32+942 do skrzyżowania ulic Olsztyńska/Kopernika (DK 51 – bez tego skrzyżowania) w km ok. 33+629" loading="lazy">
Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie miasta Pasłęka. Zadanie II: nr 513 Zielony Grąd (DK 7) – Pasłęk – Orneta – Lidzbark Warmiński –Kiwity – Wozławki na odcinku od granicy administracyjnej m. Orneta (od strony Pasłęka) w km 32+027 do skrzyżowania ulic Ornecka/Olsztyńska w Lidzbarku Warmińskim w km 68+272 Oraz nr 511 granica państwa – Górowo Iławeckie – Lidzbark Warmiński w Lidzbarku Warmińskim na odcinku od skrzyżowania ulic Ornecka/Olsztyńska w km ok. 32+942 do skrzyżowania ulic Olsztyńska/Kopernika (DK 51 – bez tego skrzyżowania) w km ok. 33+629

Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 513 na odcinku Pasłęk – Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie miasta Pasłęka. Zadanie II: nr 513 Zielony Grąd (DK 7) – Pasłęk – Orneta – Lidzbark Warmiński –Kiwity – Wozławki na odcinku od granicy administracyjnej m. Orneta (od strony Pasłęka) w km 32+027 do skrzyżowania ulic Ornecka/Olsztyńska w Lidzbarku Warmińskim w km 68+272 Oraz nr 511 granica państwa – Górowo Iławeckie – Lidzbark Warmiński w Lidzbarku Warmińskim na odcinku od skrzyżowania ulic Ornecka/Olsztyńska w km ok. 32+942 do skrzyżowania ulic Olsztyńska/Kopernika (DK 51 – bez tego skrzyżowania) w km ok. 33+629

Wartość robót budowlanych: 47.010.017,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarządzanie i nadzór nad realizacją Kontraktów - Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 541 Lubawa - Lidzbark – (Żuromin – Dobrzyń) na odcinku od m. Lubawa, ze zmianą przebiegu w Lubawie (skrzyżowanie z DK 15 - bez tego skrzyżowania) do m. Lidzbark w km 27+265 (skrzyżowanie z DW 544 - bez tego skrzyżowania) Zadanie II: nr 544 (Brodnica) – Lidzbark – Działdowo – (Mława – Przasnysz – Ostrołęka) na odcinku od m. Lidzbark w km 29+690, z obejściem na terenie Lidzbarka, do m. Działdowo w km 55+670 (skrzyżowanie z ul. Wolności – wraz z tym skrzyżowaniem" loading="lazy">
Zarządzanie i nadzór nad realizacją Kontraktów - Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 541 Lubawa - Lidzbark – (Żuromin – Dobrzyń) na odcinku od m. Lubawa, ze zmianą przebiegu w Lubawie (skrzyżowanie z DK 15 - bez tego skrzyżowania) do m. Lidzbark w km 27+265 (skrzyżowanie z DW 544 - bez tego skrzyżowania) Zadanie II: nr 544 (Brodnica) – Lidzbark – Działdowo – (Mława – Przasnysz – Ostrołęka) na odcinku od m. Lidzbark w km 29+690, z obejściem na terenie Lidzbarka, do m. Działdowo w km 55+670 (skrzyżowanie z ul. Wolności – wraz z tym skrzyżowaniem

Zarządzanie i nadzór nad realizacją Kontraktów – Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 541 Lubawa – Lidzbark – (Żuromin – Dobrzyń) na odcinku od m. Lubawa, ze zmianą przebiegu w Lubawie (skrzyżowanie z DK 15 – bez tego skrzyżowania) do m. Lidzbark w km 27+265 (skrzyżowanie z DW 544 – bez tego skrzyżowania) Zadanie II: nr 544 (Brodnica) – Lidzbark – Działdowo – (Mława – Przasnysz – Ostrołęka) na odcinku od m. Lidzbark w km 29+690, z obejściem na terenie Lidzbarka, do m. Działdowo w km 55+670 (skrzyżowanie z ul. Wolności – wraz z tym skrzyżowaniem

Wartość robót budowlanych: 42.496.028,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Budowa obwodnicy m. Wyrzysk w ciągu drogi krajowej nr 10 Piła – Bydgoszcz" loading="lazy">
Budowa obwodnicy m. Wyrzysk w ciągu drogi krajowej nr 10 Piła – Bydgoszcz

Budowa obwodnicy m. Wyrzysk w ciągu drogi krajowej nr 10 Piła – Bydgoszcz

Wartość robót budowlanych: 41.455.973,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Budowa obwodnicy m. Garwolin w ciągu drogi krajowej nr 17 Warszawa – Lublin od km 40+400 do km 53+197" loading="lazy">
Budowa obwodnicy m. Garwolin w ciągu drogi krajowej nr 17 Warszawa – Lublin od km 40+400 do km 53+197

Budowa obwodnicy m. Garwolin w ciągu drogi krajowej nr 17 Warszawa – Lublin od km 40+400 do km 53+197

Wartość robót budowlanych: 41.050.137,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 532+100 do km 563+480 oraz przebudowa skrzyżowania w m. Iganie od km 563+480 do km 564+400 na skrzyżowanie typu rondo" loading="lazy">
Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 532+100 do km 563+480 oraz przebudowa skrzyżowania w m. Iganie od km 563+480 do km 564+400 na skrzyżowanie typu rondo

Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 532+100 do km 563+480 oraz przebudowa skrzyżowania w m. Iganie od km 563+480 do km 564+400 na skrzyżowanie typu rondo

Wartość robót budowlanych: 30.353.736,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim w Warszawie" loading="lazy">
Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim w Warszawie

Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim w Warszawie

Wartość projektu: 29.375.000,00 euro
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Budowa obwodnicy m. Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki – Rzeszów i nr 74 Kielce – Kraśnik" loading="lazy">
Budowa obwodnicy m. Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki – Rzeszów i nr 74 Kielce – Kraśnik

Budowa obwodnicy m. Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki – Rzeszów i nr 74 Kielce – Kraśnik

Wartość projektu: 28.854.970,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów i Wojska Polskiego" loading="lazy">
Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów i Wojska Polskiego

Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów i Wojska Polskiego

Wartość projektu: 26.532.307,00 euro
Inwestor: Gmina Olsztyn Urząd Miasta Olsztyn

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju" loading="lazy">
Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju

Wartość projektu: 23.497.612,00 euro
Inwestor: Gmina – Miasto Elbląg

Przebudowa – wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 1 Łódź – Tuszyn" loading="lazy">
Przebudowa – wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 1 Łódź – Tuszyn

Przebudowa – wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 1 Łódź – Tuszyn

Wartość robót budowlanych: 23.000.000,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II" loading="lazy">
Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II

Wartość robót budowlanych: 22.570.402,00 euro
Inwestor: Miasto Płock

Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt – Mińsk Mazowiecki od km 495+880 do km 516+550" loading="lazy">
Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt – Mińsk Mazowiecki od km 495+880 do km 516+550

Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt – Mińsk Mazowiecki od km 495+880 do km 516+550

Wartość robót budowlanych: 22.425.000,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej aglomeracji górnośląskiej – etap II" loading="lazy">
Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej aglomeracji górnośląskiej – etap II

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej aglomeracji górnośląskiej – etap II

Wartość projektu: 21.248.471,00 euro
Inwestor: Gmina Bytom

Budowa ciągu ulic 17 stycznia – Cybernetyki" loading="lazy">
Budowa ciągu ulic 17 stycznia – Cybernetyki

Budowa ciągu ulic 17 stycznia – Cybernetyki

Wartość robót budowlanych: 19.722.156,00 euro
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Warszawa

Instytut Weterynaryjny Puławy" loading="lazy">
Instytut Weterynaryjny Puławy

Laboratorium Referencyjne w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach

Wartość projektu: 8.479.000,00 euro
Inwestor: Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująca i Kontraktująca

Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 521 (Kwidzyn - Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy województwa w km 25+448 do granicy administracyjnej miasta Susz (od strony Iławy) w km 31+452; Zadanie II: nr 521 (Kwidzyn – Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy administracyjnej miasta Susz w km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z DK 16 w km ok. 50+252 w Iławie (bez tego skrzyżowania); Zadanie III: nr 536 Iława – Sampława na odcinku miasta Iława w km 1+526,25 (skrzyżowanie z ul. Składową) do skrzyżowania z DK 15 w km ok. 13+101 w m. Sampława (bez tego skrzyżowania)" loading="lazy">
Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 521 (Kwidzyn - Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy województwa w km 25+448 do granicy administracyjnej miasta Susz (od strony Iławy) w km 31+452; Zadanie II: nr 521 (Kwidzyn – Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy administracyjnej miasta Susz w km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z DK 16 w km ok. 50+252 w Iławie (bez tego skrzyżowania); Zadanie III: nr 536 Iława – Sampława na odcinku miasta Iława w km 1+526,25 (skrzyżowanie z ul. Składową) do skrzyżowania z DK 15 w km ok. 13+101 w m. Sampława (bez tego skrzyżowania)

Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 521 (Kwidzyn – Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy województwa w km 25+448 do granicy administracyjnej miasta Susz (od strony Iławy) w km 31+452; Zadanie II: nr 521 (Kwidzyn – Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy administracyjnej miasta Susz w km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z DK 16 w km ok. 50+252 w Iławie (bez tego skrzyżowania); Zadanie III: nr 536 Iława – Sampława na odcinku miasta Iława w km 1+526,25 (skrzyżowanie z ul. Składową) do skrzyżowania z DK 15 w km ok. 13+101 w m. Sampława (bez tego skrzyżowania)

Wartość robót budowlanych: 17.286.426,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Rozbudowa (modernizacja) Al. Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej" loading="lazy">
Rozbudowa (modernizacja) Al. Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej

Rozbudowa (modernizacja) Al. Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej

Wartość robót budowlanych: 15.637.883,00 euro
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Hala sportowa w Mielcu" loading="lazy">
Hala sportowa w Mielcu

Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu

Wartość projektu: 34.142.500,00 euro
Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu

Budowa skrzyżowania na ulicy Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie m. Mory wraz z budową ul. Gierdziejewskiego i budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej PKP Warszawa – Poznań" loading="lazy">
Budowa skrzyżowania na ulicy Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie m. Mory wraz z budową ul. Gierdziejewskiego i budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej PKP Warszawa – Poznań

Budowa skrzyżowania na ulicy Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie m. Mory wraz z budową ul. Gierdziejewskiego i budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej PKP Warszawa – Poznań

Wartość robót budowlanych: 13.845.513,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie" loading="lazy">
Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie

Wartość robót budowlanych: 13.498.987,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8" loading="lazy">
Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8

Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8

Wartość robót budowlanych: 12.879.196,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu

Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00" loading="lazy">
Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00

Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00

Wartość robót budowlanych: 11.964.181,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – Etap IV zad. 2, km 0+717,61 – 6+308,00, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami" loading="lazy">
Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – Etap IV zad. 2, km 0+717,61 – 6+308,00, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami

Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – Etap IV zad. 2, km 0+717,61 – 6+308,00, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami

Wartość robót budowlanych: 11.609.641,00 euro
Inwestor: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5" loading="lazy">
Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5

Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5

Wartość projektu: 11.109.312,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu

Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - granica państwa" loading="lazy">
Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - granica państwa

Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa

Wartość projektu: 10.590.706,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w Kijewo z węzłem – w. Rzęśnica bez węzła – Odcinek w. Kijewo bez węzła – Dąbie – Rzęśnica bez węzła" loading="lazy">
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w Kijewo z węzłem – w. Rzęśnica bez węzła – Odcinek w. Kijewo bez węzła – Dąbie – Rzęśnica bez węzła

Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w Kijewo z węzłem – w. Rzęśnica bez węzła – Odcinek w. Kijewo bez węzła – Dąbie – Rzęśnica bez węzła

Wartość projektu: 8.853.444,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Budowa Obwodnicy – ulica Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte w mieście Ostrołęka" loading="lazy">
Budowa Obwodnicy – ulica Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte w mieście Ostrołęka

Budowa Obwodnicy – ulica Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte w mieście Ostrołęka

Wartość projektu: 7.078.798,00 euro
Inwestor: Miasto Ostrołęka

Remont drogi krajowej nr 44 relacji Oświęcim – Skawina – Kraków na odcinku od km 92+150 do km 101+900 wraz z remontem mostów w miejscowościach: Wielkie Drogi km 94+967,77- km 94+979,89 i Borek Szlachecki km 99+806,53- km 99+818,68" loading="lazy">
Remont drogi krajowej nr 44 relacji Oświęcim – Skawina – Kraków na odcinku od km 92+150 do km 101+900 wraz z remontem mostów w miejscowościach: Wielkie Drogi km 94+967,77- km 94+979,89 i Borek Szlachecki km 99+806,53- km 99+818,68

Remont drogi krajowej nr 44 relacji Oświęcim – Skawina – Kraków na odcinku od km 92+150 do km 101+900 wraz z remontem mostów w miejscowościach: Wielkie Drogi km 94+967,77- km 94+979,89 i Borek Szlachecki km 99+806,53- km 99+818,68

Wartość robót budowlanych: 6.988.700,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Obszar poprzemysłowy w Grudziądzu" loading="lazy">
Obszar poprzemysłowy w Grudziądzu

Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Etap II: rewitalizacja portu i nabrzeża Wisły

Wartość projektu: 7.333.000,00 euro
Inwestor: Gmina Miasta Grudziądz

Laboratoria edukacyjno-badawcze Olsztyn" loading="lazy">
Laboratoria edukacyjno-badawcze Olsztyn

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Wartość projektu: 32.262.750,00 euro
Inwestor: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski z siedzibą w Olsztynie

Przebudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku od m. Łacha do m. Wyszków – I etap – od km 221+000 do km 233+033" loading="lazy">
Przebudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku od m. Łacha do m. Wyszków – I etap – od km 221+000 do km 233+033

Przebudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku od m. Łacha do m. Wyszków – I etap – od km 221+000 do km 233+033

Wartość robót budowlanych: 6.846.641,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 o dł. 26,89325 km (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa)" loading="lazy">
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 o dł. 26,89325 km (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 o dł. 26,89325 km (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa)

Wartość robót budowlanych: 6.150.109,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Przebudowa obwodnicy Miasta Lublin – droga S-19 – Północny wylot z Lublina" loading="lazy">
Przebudowa obwodnicy Miasta Lublin – droga S-19 – Północny wylot z Lublina

Przebudowa obwodnicy Miasta Lublin – droga S-19 – Północny wylot z Lublina

Wartość projektu: 6.043.372,00 euro
Inwestor: Miasto Lublin

Przebudowa ulic : Legionów ( DK 17, 74) ,Al. Jana Pawła II ( DK 17) i ulicy Hrubieszowskiej ( DK 74) w Zamościu" loading="lazy">
Przebudowa ulic : Legionów ( DK 17, 74) ,Al. Jana Pawła II ( DK 17) i ulicy Hrubieszowskiej ( DK 74) w Zamościu

Przebudowa ulic : Legionów ( DK 17, 74) ,Al. Jana Pawła II ( DK 17) i ulicy Hrubieszowskiej ( DK 74) w Zamościu

Wartość robót budowlanych: 5.423.702,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 relacji Nowe Miasto nad Pilicą – Odrzywół – Gielniów na odcinku ok. km 33+900 do km 41+300 woj. Mazowieckie" loading="lazy">
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 relacji Nowe Miasto nad Pilicą – Odrzywół – Gielniów na odcinku ok. km 33+900 do km 41+300 woj. Mazowieckie

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 relacji Nowe Miasto nad Pilicą – Odrzywół – Gielniów na odcinku ok. km 33+900 do km 41+300 woj. Mazowieckie

Wartość robót budowlanych: 5.153.806,00 euro
Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Warszawa

Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku" loading="lazy">
Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku

Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku

Wartość robót budowlanych: 5.095.789,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku

Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – droga nr 347" loading="lazy">
Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – droga nr 347

Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – droga nr 347

Wartość robót budowlanych: 5.059.565,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego.: Etap I – Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota – Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu; Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 – odcinek 12 Lutego w Elblągu; Etap IIa – Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej; Etap III – Przebudowa skrzyżowania ulic: 12 Luty – Królewiecka – Teatralna – Nowowiejska; Etap IIIa – Przebudowa ul. Nowowiejskiej" loading="lazy">
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego.: Etap I – Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota – Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu; Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 – odcinek 12 Lutego w Elblągu; Etap IIa – Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej; Etap III – Przebudowa skrzyżowania ulic: 12 Luty – Królewiecka – Teatralna – Nowowiejska; Etap IIIa – Przebudowa ul. Nowowiejskiej

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego.: Etap I – Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota – Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu; Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 – odcinek 12 Lutego w Elblągu; Etap IIa – Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej; Etap III – Przebudowa skrzyżowania ulic: 12 Luty – Królewiecka – Teatralna – Nowowiejska; Etap IIIa – Przebudowa ul. Nowowiejskiej

Wartość projektu: 4.313.571,00 euro
Inwestor: Gmina – Miasto Elbląg

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 Międzyrzecz – Trzciel na odcinku od km 82+126 do km 101+022" loading="lazy">
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 Międzyrzecz – Trzciel na odcinku od km 82+126 do km 101+022

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 Międzyrzecz – Trzciel na odcinku od km 82+126 do km 101+022

Wartość projektu: 4.034.290,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich Zielona Góra

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga Nr 7" loading="lazy">
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga Nr 7

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga Nr 7

Wartość robót budowlanych: 3.525.000,00 euro
Inwestor: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie

Modernizacja ulicy Elewatorskiej w Białymstoku w ramach projektu PHARE Wzmocnienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Białymstoku" loading="lazy">
Modernizacja ulicy Elewatorskiej w Białymstoku w ramach projektu PHARE Wzmocnienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Białymstoku

Modernizacja ulicy Elewatorskiej w Białymstoku w ramach projektu PHARE Wzmocnienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Białymstoku

Wartość projektu: 3.275.000,00 euro
Inwestor: Miasto Białystok

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 w m. Międzyzdroje" loading="lazy">
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 w m. Międzyzdroje

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 w m. Międzyzdroje

Wartość robót budowlanych: 3.113.077,00 euro
Inwestor: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap I" loading="lazy">
Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap I

Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap I

Wartość robót budowlanych: 2.917.763,00 euro
Inwestor :Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu

Budowa obwodnicy m. Sława w ciągu dróg wojewódzkich nr 318 i 278" loading="lazy">
Budowa obwodnicy m. Sława w ciągu dróg wojewódzkich nr 318 i 278

Budowa obwodnicy m. Sława w ciągu dróg wojewódzkich nr 318 i 278

Wartość projektu: 2.872.496,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich Zielona Góra

Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sektorze turystycznym Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego" loading="lazy">
Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sektorze turystycznym Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego

Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sektorze turystycznym Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego

Wartość projektu: 2.700.000,00 euro
Inwestor: Zarząd Powiatu we Włodawie

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej" loading="lazy">
Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej

Wartość projektu: 2.671.024,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie

Remont nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 45 Gr. Państwa – Racibórz – Opole – Złoczew Lasowice Wielkie – Kluczbork na odcinkach: Lasowice Wielkie – Jasienie km 137+247,00 – km 140+800,00; Jasienie – Kluczbork km 141+600,00 – km 147+448,00" loading="lazy">
Remont nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 45 Gr. Państwa – Racibórz – Opole – Złoczew Lasowice Wielkie – Kluczbork na odcinkach: Lasowice Wielkie – Jasienie km 137+247,00 – km 140+800,00; Jasienie – Kluczbork km 141+600,00 – km 147+448,00

Remont nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 45 Gr. Państwa – Racibórz – Opole – Złoczew Lasowice Wielkie – Kluczbork na odcinkach: Lasowice Wielkie – Jasienie km 137+247,00 – km 140+800,00; Jasienie – Kluczbork km 141+600,00 – km 147+448,00

Wartość robót budowlanych: 2.360.688,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Budowa Trasy Przemysłowej" loading="lazy">
Budowa Trasy Przemysłowej

Budowa Trasy Przemysłowej

Wartość robót budowlanych: 2.178.000,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu

Przebudowa mostu nad rzeką Żylica w ciągu drogi krajowej nr 69 w m. Łodygowice" loading="lazy">
Przebudowa mostu nad rzeką Żylica w ciągu drogi krajowej nr 69 w m. Łodygowice

Przebudowa mostu nad rzeką Żylica w ciągu drogi krajowej nr 69 w m. Łodygowice

Wartość robót budowlanych: 1.971.097,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km 31+009 do km 34+749 na terenie gmin: Zatory powiat Pułtusk i Somianka powiat Wyszków" loading="lazy">
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km 31+009 do km 34+749 na terenie gmin: Zatory powiat Pułtusk i Somianka powiat Wyszków

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km 31+009 do km 34+749 na terenie gmin: Zatory powiat Pułtusk i Somianka powiat Wyszków

Wartość robót budowlanych: 1.896.712,00 euro
Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Modernizacja ulic: Ks. J. Popiełuszki i Hetmańskiej w Białymstoku. Podlaskie – teren inwestycyjny" loading="lazy">
Modernizacja ulic: Ks. J. Popiełuszki i Hetmańskiej w Białymstoku. Podlaskie – teren inwestycyjny

Modernizacja ulic: Ks. J. Popiełuszki i Hetmańskiej w Białymstoku. Podlaskie – teren inwestycyjny

Wartość projektu: 1.875.000,00 euro
Inwestor: Urząd Miejski w Białymstoku

Budowa ul. Hetmańskiej od skrzyżowania z ul. J. Popiełuszki do ul. Zielonogórskiej w ramach projektu PHARE „Podlaskie - Teren inwestycyjny w Białymstoku – etap II" loading="lazy">
Budowa ul. Hetmańskiej od skrzyżowania z ul. J. Popiełuszki do ul. Zielonogórskiej w ramach projektu PHARE „Podlaskie - Teren inwestycyjny w Białymstoku – etap II

Budowa ul. Hetmańskiej od skrzyżowania z ul. J. Popiełuszki do ul. Zielonogórskiej w ramach projektu PHARE „Podlaskie – Teren inwestycyjny w Białymstoku – etap II

Wartość projektu: 1.675.000,00 euro
Inwestor: Urząd Miejski w Białymstoku

Przebudowa wiaduktu nad drogą krajową S-1 w ciągu ul. Hubala – Dobrzańskiego w m. Sosnowiec" loading="lazy">
Przebudowa wiaduktu nad drogą krajową S-1 w ciągu ul. Hubala – Dobrzańskiego w m. Sosnowiec

Przebudowa wiaduktu nad drogą krajową S-1 w ciągu ul. Hubala – Dobrzańskiego w m. Sosnowiec

Wartość robót budowlanych: 1.117.584,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy" loading="lazy">
Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy

Wartość robót budowlanych: 715.413,00 euro
Inwestor: GDDKiA

Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze" loading="lazy">
Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze

Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze

Wartość robót budowlanych: 239.328,00 euro
Inwestor: Gmina Kamienna Góra

Terminal przeładunkowy" loading="lazy">
Terminal przeładunkowy

Budowa nowoczesnego kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Kutno – Etap 2, 3, 4

Wartość projektu: 6.833.933,00 euro
Inwestor: PCC INTERMODAL S.A. z siedzibą w Gdyni

Biblioteka Wrocław" loading="lazy">
Biblioteka Wrocław

Budowa Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki

Wartość projektu: 26.264.533,00 euro
Inwestor: Politechnika Wrocławska

Szlak żeglarski, zachodniopomorskie" loading="lazy">
Szlak żeglarski, zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego

Wartość projektu: 24.552.354,00 euro
Inwestor: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (ZROT)

Terminal kontenerowy Gdańsk" loading="lazy">
Terminal kontenerowy Gdańsk

Rozbudowa Morskiego Terminalu Kontenerowego – zagospodarowanie wewnętrznej rezerwy terenowej

Wartość projektu: 6.725.000,00 euro
Inwestor: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. – DCT Gdańsk

" loading="lazy">

Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewice

Wartość projektu: 279 336 614,59 zł
Inwestor: Skarb Państwa – GDDKiA

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski" loading="lazy">
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych

Wartość projektu: 24.238.500,00 euro
Inwestor: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski z siedzibą w Olsztynie

Parku Przemysłowy w Solcu Kujawskim" loading="lazy">
Parku Przemysłowy w Solcu Kujawskim

Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim

Wartość projektu: 5.328.998,00 euro
Inwestor: Gmina Solec Kujawski

Termy Warmińskie" loading="lazy">
Termy Warmińskie

Termy Warmińskie

Wartość projektu: 24.125.000,00 euro
Inwestor: Powiat Lidzbarski

Port w Ustce" loading="lazy">
Port w Ustce

Remont nabrzeży po wschodniej stronie Portu Ustka i dalby dewiacyjnej

Wartość projektu: 3.796.056,00 euro
Inwestor: Urząd Morski w Słupsku

Archiwum Narodowe Kraków" loading="lazy">
Archiwum Narodowe Kraków

Budowa budynku Archiwum Narodowego w Krakowie

Wartość projektu: 8.200.000,00 euro
Inwestor: Archiwum Narodowe w Krakowie

IPJ Świerk Centrum Informatyczne" loading="lazy">
IPJ Świerk Centrum Informatyczne

Adaptacja Budynku Nr 88 na potrzeby Centrum Informatycznego Świerk

Wartość projektu: 3.690.000,00 euro
Inwestor: Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

Szpital Olsztyn" loading="lazy">
Szpital Olsztyn

Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni

Wartość projektu: 17.030.180,00 euro
Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu" loading="lazy">
Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu

Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu

Wartość projektu: 3.194.956,00 euro
Inwestor: Gmina Miasto Elbląg

Uniwersytet Medyczny w Lublinie" loading="lazy">
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wartość projektu: 13.432.106,00 euro
Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" loading="lazy">
Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Miasto Świeradów-Zdrój

Pałac w Łazienkach Królewskich w Warszawie" loading="lazy">
Pałac w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Wartość projektu: 12.158.645,00 euro
Inwestor: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego" loading="lazy">
Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego

Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o.

Hipodrom Sopot" loading="lazy">
Hipodrom Sopot

Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową

Wartość projektu: 11.904.941,00 euro
Inwestor: HIPPODROME w Sopocie Sp. z o.o.

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie m.st. Warszawy" loading="lazy">
Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie m.st. Warszawy

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie m.st. Warszawy

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Aquapark Suwałki" loading="lazy">
Aquapark Suwałki

Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią

Wartość projektu: 11.820.377,00 euro
Inwestor: Miasto Suwałki

Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny" loading="lazy">
Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny

Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny: Część I: wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości; Część II: Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego na działce nr ew 8

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.

Centrum targowe Lublin" loading="lazy">
Centrum targowe Lublin

Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie

Wartość projektu: 11.618.995,00 euro
Inwestor: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.

Modernizacja istniejącej instalacji Blendingu Olejów Smarowych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini" loading="lazy">
Modernizacja istniejącej instalacji Blendingu Olejów Smarowych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini

Modernizacja istniejącej instalacji Blendingu Olejów Smarowych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: ORLEN OIL Sp. z o.o.

PWST Wrocław" loading="lazy">
PWST Wrocław

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie Filii we Wrocławiu

Wartość projektu: 10.289.039,00 euro
Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu

Katowice" loading="lazy">
Katowice

Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu – MODLAB

Wartość projektu: 7.610.332,00 euro
Inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego" loading="lazy">
Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: ENGIE EC Słupsk sp. z o.o.

pływalnia Olsztyn" loading="lazy">
pływalnia Olsztyn

Budowa pływalni wielozadaniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wartość projektu: 7.500.000,00 euro
Inwestor: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski z siedzibą w Olsztynie

Przebudowa/budowa obiektów hal produkcyjno-magazynowych w obrębie Wydziału WS JZR Sp. z o.o. przy byłej KWK Krupiński" loading="lazy">
Przebudowa/budowa obiektów hal produkcyjno-magazynowych w obrębie Wydziału WS JZR Sp. z o.o. przy byłej KWK Krupiński

Przebudowa/budowa obiektów hal produkcyjno-magazynowych w obrębie Wydziału WS JZR Sp. z o.o. przy byłej KWK Krupiński

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną
Inwestor: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. – Grupa JSW

Siec szerokopasmowa na Górnym Śląsku" loading="lazy">
Siec szerokopasmowa na Górnym Śląsku

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot

Wartość projektu: 6.788.374,00 euro
Inwestor: Miasto Gliwice

Rozbudowa i modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz KWK Knurów - Szczygłowice" loading="lazy">
Rozbudowa i modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz KWK Knurów - Szczygłowice

Rozbudowa i modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz KWK Knurów – Szczygłowice

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną
Inwestor: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II" loading="lazy">
Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II

Wartość projektu: 6.585.000,00 euro
Inwestor: Diecezja Legnicka

Budowa siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie" loading="lazy">
Budowa siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Budowa siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Wartość projektu: 6.140.763,00 euro
Inwestor: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Modernizacja oświetlenia – Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław" loading="lazy">
Modernizacja oświetlenia – Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław

Modernizacja oświetlenia – Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną
Inwestor: Poczta Polska S.A.

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie" loading="lazy">
Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

Wartość projektu: 5.798.223,00 euro
Inwestor: Muzeum Narodowe w Krakowie

Budowa Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej Na Terenie Nowej Wsi" loading="lazy">
Budowa Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej Na Terenie Nowej Wsi

Budowa Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej Na Terenie Nowej Wsi

Wartość projektu: 5.093.500,00 euro
Inwestor: Gmina Lubomia

Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku" loading="lazy">
Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku

Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku

Wartość projektu: 81.500.500,00 euro
Inwestor: Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku

ermomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu - etap końcowy inwestycji (TERMOLAB)" loading="lazy">
ermomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu - etap końcowy inwestycji (TERMOLAB)

Termomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu – etap końcowy inwestycji (TERMOLAB)

Wartość projektu: 2.555.248,00 euro
Inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów" loading="lazy">
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów

Wartość projektu: 1.913.465,00 euro
Inwestor: Gmina Andrychów

Budowa nowego budynku - siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie" loading="lazy">
Budowa nowego budynku - siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Budowa nowego budynku – siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Wartość projektu: 1.411.000,00 euro
Inwestor: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów w PPP" loading="lazy">
Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów w PPP

Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów w PPP

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji Sali kongresowej w PKiN w Warszawie oraz świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac" loading="lazy">
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji Sali kongresowej w PKiN w Warszawie oraz świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji Sali kongresowej w PKiN w Warszawie oraz świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną
Inwestor: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego - przygotowanie i realizacja projektu PPP" loading="lazy">
Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego - przygotowanie i realizacja projektu PPP

Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego – przygotowanie i realizacja projektu PPP

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Budowa specjalistycznej kliniki centrum pomocy i rehabilitacji „Budzik” dla dorosłych" loading="lazy">
Budowa specjalistycznej kliniki centrum pomocy i rehabilitacji „Budzik” dla dorosłych

Budowa specjalistycznej kliniki centrum pomocy i rehabilitacji „Budzik” dla dorosłych

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną
Inwestor: FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?”

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja" loading="lazy">
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – etap I dokumentacja

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną
Inwestor: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj" loading="lazy">
Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną
Inwestor: Miasto Ząbki

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie" loading="lazy">
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną
Inwestor: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10 w ramach projektu inwestycyjnego I9030N0011" loading="lazy">
Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10 w ramach projektu inwestycyjnego I9030N0011

Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10 w ramach projektu inwestycyjnego I9030N0011

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną
Inwestor: Enea Wytwarzanie sp. z o.o.