Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Kilka słów o S7 z Magazynu Autostrady 6/2023

20 grudnia, 2023

Opis realizacji dotyczy kontraktu „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)”. Odcinek ten jest zlokalizowany na terenie województw świętokrzyskiego i małopolskiego, w powiatach jędrzejowskim i miechowskim, na terenie gmin Wodzisław, Książ Wielki i Miechów. Stanowi on fragment drogi ekspresowej S7 Warszawa – Rabka – Chyżne – Słowacja oraz element sieci kompleksowej TEN-T.

Nowy odcinek drogi ekspresowej S7, rozpoczynający się w miejscowości Moczydło, a kończący się węzłem w miejscowości Miechów, został otwarty 5.09.2023 r. Zamawiającym inwestycję była GDDKiA Oddział w Krakowie, wykonawcą INTERCOR Sp. z o.o., inżynierem kontraktu ECM GROUP Polska S.A., a projektantem Autostrada II Sp. z o.o. Realizacja znajduje się w Wykazie Dużych Projektów stanowiącym Załącznik 12.2 do Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-20. Wartość całkowita kontraktu wynosi 755 272 186,45 zł. Zadanie dofinansowano ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, a umowa na dofinansowanie została podpisana 16.12.2022 r.

więcej na: S7 odc. Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) (drogowo-mostowy.pl)