Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Nadzorujemy budowę nowej tłoczni oleju Grupy ORLEN

4 kwietnia, 2024

2 kwietnia 2024r. podpisaliśmy umowę z Orlen Południe S.A. na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w ramach budowy nowej tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie, w województwie warmińsko-mazurskim.

Projekt zakłada projektowanie, dostawy, budowę kompleksu w formule „pod klucz”, a także uruchomienie i przekazanie do użytkowania obiektu, który będzie miał możliwość produkcji 200 tys. ton oleju rocznie.

W ramach inwestycji powstaną także magazyny dla rzepaku, oleju i śruty oraz dodatkowe obiekty i infrastruktura niezbędna dla funkcjonowania zakładu, w tym infrastruktura kolejowa i drogowa.

Zakład przetworzy rocznie 500 tys. ton rzepaku, produkując 200 tys. ton oleju przeznaczonego do produkcji biopaliw o obniżonej emisji. Projekt przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy oraz zapewni stabilny rynek zbytu dla produktów lokalnych rolników.

Budowa zakładu rozpocznie się w pierwszym półroczu 2024 roku i ma zakończyć się w połowie 2026 roku. Kompleks obejmie nie tylko tłocznię, ale również różne węzły technologiczne, które umożliwią przyjęcie surowców, ekspedycję produktów końcowych, magazynowanie, tłoczenie, ekstrakcję, produkcję pary technologicznej oraz oczyszczanie ścieków.