Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Nadzorujemy projekt oraz rozbudowę obwodnicy w Giżycku wzdłuż DK nr 59

10 maja, 2024

Umowa z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie oraz ECM Group Polska S.A. została zawarta na nadzór nad projektowaniem i wykonaniem robót oraz zarządzanie kontraktem dotyczącym rozbudowy obwodnicy Giżycka na drodze krajowej nr 59.

Aktualna obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) posiada głównie jednojezdniowy przekrój. Jej rozbudowa stanowi część wcześniej zakończonej inwestycji z 2021 roku, w ramach której zbudowano rondo na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską i rozbudowano istniejącą infrastrukturę drogową do przekroju dwujezdniowego na długości około 1 km.

W ramach tej Inwestycji planowane prace obejmą dodatkowe 1,5 km DK59 od ronda w kierunku Wilkas. Droga zostanie rozbudowana do klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2×2 i nośności 11,5 tony na oś. Zakres obejmuje rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, konstrukcję dodatkowych pasów ruchu obsługujących tereny przyległe do obwodnicy, a także budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i modernizację chodników i ścieżek rowerowych.

Projekt zostanie sfinansowany z budżetu państwa.

Głównym celem Inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Osiągnięcie to będzie możliwe dzięki dostosowaniu odcinka DK59 do aktualnych wymogów bezpieczeństwa. Rozbudowa obwodnicy wpłynie na poprawę parametrów technicznych drogi, zwiększenie przepustowości skrzyżowań oraz redukcję liczby wypadków drogowych, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

Więcej informacji o Inwestycji: https://www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/