Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Umowa na nadzór rozbudowy drogi powiatowej nr 3040P Smolniki Powidzkie –Powidz została zawarta

13 września, 2021

W dniu 13 września 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy ECM Group Polska S.A. a Powiatem Słupskim na „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040P Smolniki czytaj więcej

Umowa na nadzór inwestorski podczas robót na linii nr 229 odc. Glincz – Kartuzy podpisana

10 września, 2021

Dnia 10 września 2021 roku przedstawiciele Spółek ECM Group Polska S.A. oraz PKP PLK S.A. podpisali umowę na „Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania: Odcinek D – Roboty na linii nr 229 czytaj więcej

Nadzór nad projektowaniem i realizacją robót S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewice rozpoczęty

10 maja, 2021

Dnia 5.10.2022 r. pomiędzy ECM Group Polska S.A. a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Kielcach została podpisana umowa na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz czytaj więcej

Podpisanie umowy z IKEA Retail

18 listopada, 2020

2 listopada 2020 r. w Jankach pomiędzy ECM Group Polska S.A. a INGKA Centres Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez IKEA RETAIL Sp. z o.o. została podpisana umowa na pełnienie obowiązków zespołu nadzoru czytaj więcej

4 umowa w ramach Projektu Baltic Pipe podpisana

3 sierpnia, 2020

3 sierpnia 2020 r. pomiędzy ECM Group Polska S.A. a GAZ-SYSTEM S.A. została podpisana umowa na świadczenie usługi budowlanego nadzoru inwestorskiego, nadzoru przyrodniczego i zarządzania realizacją inwestycji czytaj więcej

Oświadczenie

22 lipca, 2020

W nawiązaniu do ostatnich informacji medialnych dotyczących prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwa, w którym wymieniana jest spółka ECM Group Polska S.A., stanowczo podkreślamy, że czytaj więcej

Kolejna umowa związana z realizacją Projektu Baltic Pipe podpisana

17 lipca, 2020

17 lipca 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy ECM Group Polska S.A. a GAZ-SYSTEM S.A. na świadczenie usługi budowlanego nadzoru przyrodniczego w tym prowadzenie monitoringu przyrodniczego i zarządzania czytaj więcej

Umowy w ramach Projektu Baltic Pipe zostały podpisane

16 lipca, 2020

16 lipca 2020 r. pomiędzy ECM Group Polska S.A. a GAZ-SYSTEM S.A. zostały zawarte umowy: Usługa budowlanego nadzoru inwestorskiego, przyrodniczego i zarządzanie realizacją inwestycji pn.: „Budowa czytaj więcej

Umowa na nadzór S-61 Ostrów Mazowiecki – Szczuczyn podpisana

1 lipca, 2020

1.07.2020 r. została zawarta kolejna umowa z GDDKiA. W ramach przedmiotowej umowy ECM Group Polska S.A. pełnić będzie nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzać kontraktem pn.: Projekt i budowa czytaj więcej

Będziemy pełnić nadzór budowy drogi ekspresowej S7

16 kwietnia, 2020

16 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. czytaj więcej

0