Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Podpisaliśmy umowę z Muzeum Getta Warszawskiego

18 maja, 2022

18 maja 2022 r. ECM Group Polska S.A. zawarła umowę na zarządzanie i nadzór w ramach zadania pn.  „Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj.: zakup nieruchomości, sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano – instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami” z Muzeum Getta Warszawskiego.

Wizualizacja budynku MGW po pracach budowlano-konserwatorskich, źródło: 1943.pl

Będziemy odpowiedzialni za wielobranżowy nadzór inwestorski w zakresie sprawdzenia dokumentacji projektowej oraz nadzór nad realizacją prac budowlanych i wystawy stałej w ramach przedmiotowego zadania tj.: zakup nieruchomości, sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano – instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami”, finansowanego ze środków MKiDN.

źródło: 1943.pl, fot. Robert Wilczyński

Projekt zakłada ok. 3 400 m2 powierzchni użytkowej na potrzeby wystawy stałej. Łączna projektowana powierzchnia użytkowa to ok. 11 500 m2.

W Muzeum Getta Warszawskiego będą mogły być realizowane statutowe działalności instytucji w takich przestrzeniach jak wystawa stała oraz czasowa, przestrzeń edukacyjna, biurowa, techniczna, magazynów zbiorów, pracownie konserwatorskie, sala audytoryjna, biblioteka, mediateka.

więcej info: Strona główna – Muzeum Getta Warszawskiego (1943.pl)