Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Nadzorujemy inwestycję mieszkaniową w Poznaniu przy ul. Śniadeckich

31 marca, 2022

Dnia 31 marca 2022 r. Spółka ECM Group Polska podpisała z FSMnW Inwestycje Sp. z o.o. umowę na świadczenie usługi Inwestora Zastępczego na realizację inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu, ul. Śniadeckich.

Zakres rzeczowy

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną, instalacjami, niezbędnymi urządzeniami realizowany w ramach „Poznań, ul. Śniadeckich” zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Śniadeckich na Nieruchomości składającej się w szczególności z:
5 budynków o wysokości 6 kondygnacji nadziemnych z łączną ilością 318 lokali mieszkalnych i 3 lokali usługowych, 321 stanowisk parkingowych w garażu podziemnym pod budynkami.