Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Budowa kotłowni gazowej 5x32MWt w PGE Energia Ciepła S.A. rozpoczęta

14 grudnia, 2021

W dniu 14 grudnia 2021 roku podpisaliśmy umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa kotłowni gazowej 5x32MWt w PGE Energia
Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach z PGE Energia Ciepła S.A.