Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Pełnimy nadzór inwestorski przy inwestycjach PKP Intercity S.A.

14 października, 2022

Dnia 19.04.2022 r. Spółka ECM Group podpisała PKP Intercity S.A. z umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, kolejowej przy inwestycjach realizowanych na terenie działania zakładu zachodniego.