We ensure complex investment realization – starting with document preparation, technical support, design preparation, through investor supervision, being substitute investor, investment management up to final financial investment settlement, start up and other activities necessary for final acceptance of the investment.

Our projects

Search

Sector

gddkia" loading="lazy">
gddkia

Expansion of national road No. 65 on the section Gąski – Ełk (Task No. 4) and on the section Nowa Wieś Ełcka – the regional border – Task No. 7

Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

pkp" loading="lazy">

pkp

Works on railway line number 38 on the section Giżycko – Korsze, including electrification

Investor: PKP PLK S.A.

" loading="lazy">

Construction of a high-pressure gas pipeline DN700 with a Maximum Operating Pressure (MOP) of 8.4MPa from Racibórz to Oświęcim, including the necessary infrastructure for its operation, and the construction of the Systemic Reducing and Measuring Station (SSRP) Suszec, along with a DN300 branch. Section L1: SNO Stańkowice – ZZU Ochojec

Investor: GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II" loading="lazy">
Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II

Construction od access roads to II bridge in Płock – phase I: construction of section I and II

The value of civil work: 22.570.402,00 EUR
Investor: Town of Płock

" loading="lazy">

Continuation of design and construction od express way S7, from border of Świetokrzyskie voivodeship to Cracow, section: Moczydło (border of Świętokrzyskie) – Miechów node (including the node)

Value of the project: 755.272.186,45 PLN
Investor: National Treasury – GDDKiA

" loading="lazy">

Wastewater management in Ludwin agglomeration, Ludwin Municipality, Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia – stage I

Project value: 1.162.216,00 euro
Investor: Ludwin Municipality

" loading="lazy">

Wastewater management in Sanka basin in Liszki Municipality

Project value: 17.860.109,00 euro
Investor: Liszki Municipality

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" loading="lazy">
System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Municipal waste management system – construction of a waste disposal site

Project value: 56.637.724,00 euro
Investor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu" loading="lazy">
Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu

Construction of a comprehensive waste management system in Sosnowiec

Project value: 25.245.050,00 euro
Investor: Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o.

Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku" loading="lazy">
Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku

Construction of a hermetic installation as a supplement to the existing composting system at the Utilization Plant in Gdańsk

Project value: 14.839.950,00 euro
Investor: Utilization Plant Sp. z o.o. in Gdańsk

Biebrzański System Gospodarki Odpadami – Etap II" loading="lazy">
Biebrzański System Gospodarki Odpadami – Etap II

Biebrza waste management system

Project value: 13.025.223,00 euro
Investor: BIOM sp. z o.o. in Dolistow Stary

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka" loading="lazy">
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka

Modernization and extension of Czajka sewage treatment plant

Project value: 329.747.196,00 euro
Investor: Municipal Water Supply and Sewerage company in Warsaw

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie" loading="lazy">
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie

Extension and Modernization of the Plant for Municipal Solid Waste Treatment in Warsaw

Project value: 275.000.000,00 euro
Investor: Municipal Cleaning Company in the Capital City of Warsaw Sp. z o. o.

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II" loading="lazy">
Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II

Żywiec Wastewater Treatment – Phase II

Project value: 213.530.166,00 euro
Investor: Związek Międzygminny ds. Ekologii in Żywiec

Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II" loading="lazy">
Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II

Water and Wastewater system in Bydgoszcz II

Project value: 178.625.000,00 euro
Investor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o in Bydgoszcz

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II: ZADANIE: A1 Sieci Osiedlowe Strachocin-Wojnów" loading="lazy">
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II: ZADANIE: A1 Sieci Osiedlowe Strachocin-Wojnów

Improvement of water and wastewater management in Wrocław – Stage II Contract: A1 Networks in housing estates in Strachocin – Wojnow

Project value: 84.681.538,00 euro
Investor: Municipal Water and Sewage Company S.A. in Wroclaw

Karkonoski system wodociągów i kanalizacji, etap I" loading="lazy">
Karkonoski system wodociągów i kanalizacji, etap I

Karkonosze water and wastewater management, STAGE I

Project value: 78.360.059,00 euro
Investor: Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka" loading="lazy">
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka

Water and wastewater management in Wołomin-Kobyłka aglomeration

Project value: 56.958.578,00 euro
Investor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie; City Hall in Kobyłka

Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej" loading="lazy">
Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej

Comprehensive protection of underground waters of Kielce agglomeration

Project value: 49.192.641,00 euro
Investor: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II realizowanego w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach, etap I" loading="lazy">
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II realizowanego w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach, etap I

Modernization of the Water Treatment Plant, Mosina, Stage I, within the project: Modernization of the water and waste water management systems for the protection of ground water in Poznań and surroundings, Phase I

Project value: 48.734.795,00 euro
Investor: AQUANET S.A.

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach" loading="lazy">
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach

Comprehensive water and wastewater management in Żory

Project value: 47.815.258,00 euro
Investor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki" loading="lazy">
Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki

Construction of wastewater system in the city of Marki agglomeration

Project value: 46.250.000,00 euro
Investor: Wodociąg Marecki sp. z o.o.

Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów" loading="lazy">
Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów

Pure Life – a comprehensive water and sewage management in Brwinów Municipality

Project value: 39.862.279,00 euro
Investor: Brwinów Municipality

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich" loading="lazy">
Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich

Construction Work for Water and sewage pipelines in Piekary Śląskie

Project value: 38.000.000,00 euro
Investor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. in Piekary Śląskie

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych" loading="lazy">
Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych

Wastewater management in Knurów Municipality – construction and reconstruction of sewage systems

Project value: 34.579.632,00 euro
Investor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. in Knurów

Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II" loading="lazy">
Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II

Extension of sewer network – Złotniki – II/span>

Project value: 34.118.880,00 euro
Investor: Wrocław Municipality

Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów" loading="lazy">
Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów

Wastewater management for the Municipalities of Jastrzębie Zdrój, Mszana and Godów

Project value: 33.895.000,00 euro
Investor: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice- dorzecze Rudawy" loading="lazy">
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice- dorzecze Rudawy

Wastewater management in Krzeszowice agglomeration – Rudawa basin

Project value: 33.045.812,00 euro
Investor: Wodociągi i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o.o.

Kontrakt I: Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – gospodarka osadami; Kontrakt II: Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej - Technologia Uzdatniania Wody" loading="lazy">
Kontrakt I: Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – gospodarka osadami; Kontrakt II: Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej - Technologia Uzdatniania Wody

Contract I: Modernization of drinking water treatment plant – sediment management; Contract II: Modernization of drinking water treatment plant – water treatment technology

Project value: 31.564.300,00 euro
Investor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. in Rzeszów

Gospodarka ściekowa w Sosnowcu" loading="lazy">
Gospodarka ściekowa w Sosnowcu

Wastewater management in Sosnowiec

Project value: 26.773.000,00 euro
Investor: Sosnowiec Municipality

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szprotawa" loading="lazy">
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szprotawa

Comprehensive water and wastewater management in Szprotawa agglomeration

Project value: 26.726.926,00 euro
Investor: Szprotawa Municipality

Gospodarka ściekowa Zawiercia" loading="lazy">
Gospodarka ściekowa Zawiercia

Wastewater management in Zawiercie

Project value: 26.000.000,00 euro
Investor: Zawiercie Municipality

Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary" loading="lazy">
Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary

Construction and modernization of water and wastewater systems and devices in Żary agglomeration

Project value: 25.265.684,00 euro
Investor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Żary

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosno – I etap" loading="lazy">
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosno – I etap

Water and wastewater management in the city of Krosno – stage I

Project value: 24.386.887,00 euro
Investor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. in Krosno

Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM - Aglomeracja Giżycko" loading="lazy">
Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM - Aglomeracja Giżycko

Masterplan of Mazury water and wastewater management in municipalities in the region of Mazury Lakes – Gizycko Agglomeration

Project value: 22.111.168,00 euro
Investor: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o

Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu" loading="lazy">
Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

Reconstruction of sewage disposal system in Kalisz

Project value: 21.828.344,00 euro
Investor: City of Kalisz

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań" loading="lazy">
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań

Wastewater management in Żagań agglomeration

Project value: 19.913.742,00 euro
Investor: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice" loading="lazy">
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice

Water and wastewater management of the Słupia and Łupawa river basins in Sierakowice agglomeration

Project value: 19.657.440,00 euro
Investor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sierakowice

Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie" loading="lazy">
Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie

Modernization of municipal Waste Water Treatment Plant and construction of sewage system in Gniezno

Project value: 13.983.791,00 euro
Investor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. in Gniezno

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu - optymalizacja procesów technologicznych" loading="lazy">
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu - optymalizacja procesów technologicznych

Extension and modernization of wastewater treatment plant in Przemyśl – optimization of technological processes

Project value: 13.955.200,00 euro
Investor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. in Przemyśl

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko" loading="lazy">
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko

Wastewater management in the city of Lubsko and Lubsko Municipality

Project value: 13.599.016,00 euro
Investor: Lubsko Municipality

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni" loading="lazy">
Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni

Water supply and sewage system for Bochnia

Project value: 12.192.000,00 euro
Investor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. in Bochnia

Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie" loading="lazy">
Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie

Expansion (modernisation) of the biological line of the municipal sewage treatment plant in Rzeszów

Project value: 11.433.334,00 euro
Investor: Municipal Water and Sewage Company S.A. in Rzeszow

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Józefowie" loading="lazy">
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Józefowie

Increasing the region’s investment potential – extension of water and wastewater network in Józefów

Project value: 8.901.795,00 euro
Investor: City of Józefów

Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice" loading="lazy">
Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice

Development of Sewage Treatment Plant and construction of wastewater system in Stare Babice Municipality

Project value: 6.621.832,00 euro
Investor: Stare Babice Municipality

Poprawa warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku" loading="lazy">
Poprawa warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku

Improving development conditions for the SME sector in Nasielsk

Value of works: 3.046.000,00 euro
Investor: Nasielsk City Hall

" loading="lazy">

Construction of a gas boiler room 5x32MWt in PGE Energia Ciepła S.A.

Investor: PGE Energia Ciepła S.A.

" loading="lazy">

Construction of the Witnica – Gorzów Wlkp. gas pipeline and the gas network in Kostrzyn nad Odrą – stage II and III

Investor: Polska Spółka Gazownictwa Limited liability company

" loading="lazy">

Connection of the Dolna Odra Power Plant

Investor: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.

" loading="lazy">

Construction of an intersystem gas pipeline connecting the transmission systems of the Republic of Poland and the Republic of Lithuania, together with the infrastructure necessary for its operation in the Mazowieckie, Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie Voivodships, northern section – Task No. 2 from Mały Płock to the Rudka Skroda

Investor: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.

" loading="lazy">

Construction of an intersystem gas pipeline connecting the transmission systems of the Republic of Poland and the Republic of Lithuania, together with the infrastructure necessary for its operation in the Mazowieckie, Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie Voivodships, northern section – Task No. 1

Investor: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.

" loading="lazy">

Construction of the DN1000 Goleniów–Lwówek pipeline together with the infrastructure necessary for its operation, comprised of: Stage I – Goleniów – Ciecierzyce pipeline

Investor: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.

" loading="lazy">

Construction of the DN1000 Goleniów–Lwówek pipeline together with the infrastructure necessary for its operation, comprised of: Stage II – Ciecierzyce pipeline – Lwówek

Investor: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.

" loading="lazy">

Construction of the product pipeline between Boronów and Trzebinia

Investor: PERN S.A.

Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 Mpa Tworóg-Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą" loading="lazy">
Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 Mpa Tworóg-Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Construction of a high pressure gas pipeline, DN 1000, MOP 8.4 MPa, between Tworzeń — Tworóg with infrastructure required to operate the pipeline

Project value: 112.314.468,00 euro
Investor: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP" loading="lazy">
Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP

Construction of a pipeline connecting the transmission systems of the Republic of Poland and the Slovak Republic, including the infrastructure necessary for its operation – the Strachocina pipeline – Polish border

Project value: 107.700.000,00 euro
Investor: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.

Nowa elektrociepłownia w grupie AZOTY Zakładach Azotowych KĘDZIERZYN S.A." loading="lazy">
Nowa elektrociepłownia w grupie AZOTY Zakładach Azotowych KĘDZIERZYN S.A.

New heat and power plant in Azoty Group ZAK S.A – 25 Mwe

Project value: 74.500.000,00 euro
Investor: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. in Kędzierzyn – Koźle

Budowa sieci światłowodowej na odcinku Wierzchowice – Czeszów - Kiełczów" loading="lazy">
Budowa sieci światłowodowej na odcinku Wierzchowice – Czeszów - Kiełczów

Construction of a fiber optic network on the section: Wierzchowice – Czeszów – Kiełczów

Project value: 18.405.167,00 euro
Investor: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.

Dostosowanie źródła ZW Katowice do potrzeb rynku ciepła po roku 2015 (zaprojektowanie i kompleksowa realizacja kotłów gazowo-olejowych o mocy łącznej ok. 114 MWt wraz z obiektami towarzyszącymi w Zakładzie Wytwarzania Katowice)" loading="lazy">
Dostosowanie źródła ZW Katowice do potrzeb rynku ciepła po roku 2015 (zaprojektowanie i kompleksowa realizacja kotłów gazowo-olejowych o mocy łącznej ok. 114 MWt wraz z obiektami towarzyszącymi w Zakładzie Wytwarzania Katowice)

Adjusting source ZW Katowice to the needs of the heat market after 2015

Project value: 16.635.000,00 euro
Investor: TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile" loading="lazy">
Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile

Development of the heating system in Piła through construction of Biomass Cogeneration Units in the Regional Boiler House KR-Koszyce in Piła

Project value: 10.669.815,00 euro
Investor: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.

Budowa gazociągu DN 700 Gustorzyn-Odolanów, etap I - gazociąg DN 700 Gustorzyn-Turek, etap II Turek-Odolanów (gazociąg o długości 168 km)" loading="lazy">
Budowa gazociągu DN 700 Gustorzyn-Odolanów, etap I - gazociąg DN 700 Gustorzyn-Turek, etap II Turek-Odolanów (gazociąg o długości 168 km)

Construction of DN 700 gas pipeline Gustorzyn-Odolanów: Stage I – DN 700 gas pipeline Gustorzyn – Turek, stage II – DN 700 gas pipeline Turek – Odolanów

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.

Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis Farmy Wiatrowej Wicko o mocy 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz finansowanie inwestycji w formie leasingu i uzupełniająco innych instrumentów finansowych" loading="lazy">
Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis Farmy Wiatrowej Wicko o mocy 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz finansowanie inwestycji w formie leasingu i uzupełniająco innych instrumentów finansowych

Supply, installation, launching and servicing of a 40MW Wicko wind farm with auxiliary infrastructure and financing the project via leasing and other financial instruments

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: BELS INVESTMENT Sp. z o.o

Budowa gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, etap I - gazociąg DN 700 Płoty - Karlino (gazociąg o długości ok. 64 km)" loading="lazy">
Budowa gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, etap I - gazociąg DN 700 Płoty - Karlino (gazociąg o długości ok. 64 km)

Construction of DN 700 gas pipeline Szczecin – Gdańsk, stage I – DN 700 gas pipeline Płoty – Karlino

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.

" loading="lazy">

National Archives in Kraków – Branch in Nowy Sącz

Investor: The National Archives in Kraków

" loading="lazy">

Comprehensive management of the investment process at all stages

Investor: IKEA INGKA CENTRES

" loading="lazy">

Construction of a brand new intermodal terminal at the Zduńska Wola Karsznice station in the Łódź Voivodeship

Investor: PKP CARGO TERMIALE Sp. z o.o.

" loading="lazy">

National Archives headquater in Cracow

Project value: 8.200.000,00 euro
Investor: The National Archives in Kraków

" loading="lazy">

The Pszczyna Cultural Centre

Investor: Pszczyna Municipality

" loading="lazy">

Residential investment in Poznań, Śniadeckich Street

Investor: FSMnW Inwestycje Sp. z o.o.

" loading="lazy">

Creation of the Warsaw Ghetto Museum on the site of the former Children’s Hospital of the Bersohn and Bauman Foundation at ul. Sienna 60/Śliska 51 in Warsaw

Investor: The Warsaw Ghetto Museum

" loading="lazy">

Improving the energy efficiency of buildings in the Prof. Jan Mazurkiewicz Mazovia Specialist Health Centre in Pruszków

Inwestor: The Prof. Jan Mazurkiewicz Mazovia Specialist Health Centre in Pruszków

" loading="lazy">

Development of multi-discipline technical documentation for the modernization of the Congress Hall at the Palace of Culture and Science in Warsaw and the provision of the service of supervision during work

Investor: Palace of Culture and Science in Warsaw

Modernizacja istniejącej instalacji Blendingu Olejów Smarowych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini" loading="lazy">
Modernizacja istniejącej instalacji Blendingu Olejów Smarowych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini

Modernization of the existing infrastructure of ORLEN OIL Lube Oil Blending Plant in Trzebinia

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: ORLEN OIL Sp. z o.o.

" loading="lazy">

Design and construction of S19 road at the section from the Boćki junction (excluding the junction) to the Malewice

Project value: 279 336 614,59 zł
Investor: GDDKiA, General Directorate for National Roads and Motorways – State Tresury

" loading="lazy">

Section D – Works on line No. 229 section Glincz – Kartuzy as part of project: Works on alternative transport line Bydgoszcz – Trójmiasto

Project value: 179.264.998,18 PLN
Investor: PKP PLK S.A.

" loading="lazy">

Extension of county road No. 3040 Smolniki Powidzke (DW 262) – Powidz (DP3040P) with construction of by-pass of Powidz (town) and Przybrodzin (town) in formula “design and build”

Investor: Słupsk county

" loading="lazy">

Works on the E75 line along the Białystok – Suwałki – Trakiszki section, stage I – Białystok – Ełk section

Investor: PKP PLK S.A.

" loading="lazy">

Investments realized in the operation area of western facility of PKP Intercity

Investor: PKP Intercity S.A.

" loading="lazy">

Construction of railway No. 85, section Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarnia (section in the railway junction of CPK excluded)

Investor: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

" loading="lazy">

Design and Construction of the Bypass of the Village of Strykowo Near the National Road No. 32

Investor: GDDKiA, General Directorate for National Roads and Motorways – State Tresury

" loading="lazy">

Design and construction of expressway S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, section Łomża South (junction included) – Łomża West (junction excluded), section length ca. 7,186 km (S61) + DK 63 ca. 8,907 km

Investor: National Treasury

" loading="lazy">

Implementation of the ERTMS / ETCS level 2 system – section on the railway line No. E30 odcinek Podłęże – Rzeszów

Project value: around 90 mln zł
Investor: PKP Polish Railway Lines S.A.

" loading="lazy">

Rebuilding of the voivodeship road No 935, section from cross oad with national road No. 45 in Racibórz to Rybnik border

Investor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

" loading="lazy">

Implementation of the ERTMS / ETCS level 2 system with the construction of LCS and automatic line blockade, section on the railway line No. 4 Korytów – Zawiercie

Project value: 78.500.000,00 euro
Investor: PKP Polish Railway Lines S.A.

" loading="lazy">

Modernization of the railway line No. 35 on the section Ostrołęka – Chorzele

Project value: 78.675.000,00 euro
Investor: PKP Polish Railway Lines S.A.

S17" loading="lazy">
S17

Construction of S17 expressway at Kurów – Lublin – Piaski

Project value: 637.716.644,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

" loading="lazy">

Designing and construction of S-3 Expressway Nowa Sól – Legnica (A-4), contract III from Kaźmierzów interchange to Lublin Północ interchange, section length around 14.4 km, i.e. from km 33+300 to km 47+678.08, Designing and construction of S-3 Expressway Nowa Sól – Legnica (A-4), contract IV from Lublin Północ interchange (excluding the interchange) to Lublin Południe interchange, section length around 11.3km, i.e. from km 47+678,08 to km 58+951,75 (i.e. to km 58+974 as determined at the stage of environmental approval and division into sections), Designing and construction of S-3 Expressway Nowa Sól – Legnica (A-4), contract V from Lublin Południe interchange/ excluding the interchange / to Legnica II (A-4) interchange, section length around 22.6 km, i.e. section from km 58+974 to km 79+172.03 and Legnica II interchange from km 0+000 to km 2+420

Value of works: 602.657.853,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica" loading="lazy">
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica

Designing and construction of S-3 Expressway Nowa Sól – Legnica (A-4), contract I from Nowa Sól Południe interchange to Gaworzyce interchange (excluding the interchange), section length around 16.400 km (i.e. to km 16+400 as determined at the stage of environmental approval and division into sections), Designing and construction of S_3 Expressway Nowa Sól – Legnica (A-4): contract II from Gaworzyce interchange to Kaźmierzów interchange (excluding the interchange), section length around 16.900 km, i.e. from km 16+400 to km 33+300

Value of works: 511.601.146,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w podziale na zadania, Zadanie 1, 2, 3" loading="lazy">
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w podziale na zadania, Zadanie 1, 2, 3

Designing and construction of S-5 Expressway Poznań – Wrocław at Korzeńsko (excluding the interchange) – Widawa interchange section, divided into contracts. Contract 1, 2, 3

Value of works: 474.748.406,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Gdańsk (A1) – Koszwały (południowa obwodnica Miasta Gdańska)" loading="lazy">
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Gdańsk (A1) – Koszwały (południowa obwodnica Miasta Gdańska)

Construction of the S7 Expressway at Gdańsk – Koszwały section (southern ring road of Gdańsk)

Project value: 293.672.668,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA) Branch in Gdańsk

Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. Zadanie I - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł Kobyłka, Zadanie II - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł Kobyłka (bez węzła) - węzeł Radzymin Płd." loading="lazy">
Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. Zadanie I - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł Kobyłka, Zadanie II - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł Kobyłka (bez węzła) - węzeł Radzymin Płd.

Contract management and acting as invesotr’s representative as defined in Building Law (Act) for contract: Contract I – design and construction of S8 Expressway at section I Marki interchange (excluding the interchange) – Kobyłka interchange, Contract II – design and construction of S8 Expressway at section II Kobyłka interchange (excluding the interchange) – Radzymin Płd. interchange

Value of works: 184.376.540,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Budowa autostrady A1, Odcinek H – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) (długość odcinka 16,7 km od km 442+500 do km 459+200), Odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) (długość odcinka ok. 15,2 km od km 459+200 do km 474+350)" loading="lazy">
Budowa autostrady A1, Odcinek H – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) (długość odcinka 16,7 km od km 442+500 do km 459+200), Odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) (długość odcinka ok. 15,2 km od km 459+200 do km 474+350)

Construction of A1 Motorway. Section H – Zawodzie interchange (excluding the interchange) – Woźniki interchange (including the interchange)(section length 16.7 km from km 442+500 to km 459+200), Section I – Woźniki interchange (excluding the interchange) – Pyrzowice interchange (excluding the interchange)(section length around 15.2 km from km 459+200 to km 474+350)

Value of works: 152.375.295,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 –odc. węzeł Opacz – węzeł Paszków, Etap II – odc. węzeł Janki Małe – skrzyżowanie z DW 721" loading="lazy">
Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 –odc. węzeł Opacz – węzeł Paszków, Etap II – odc. węzeł Janki Małe – skrzyżowanie z DW 721

Continuation of designing and construction of S8 Expressway section from Opacz interchange in Michałowice municipality (excluding the interchange) to Paszków interchange and the link with national road No 7 to the intersection with regional road No 721 in Magdalenka (including Paszków interchange and the aforementioned intesection). Stage I part 1 – Opacz interchange – Paszków interchange section, Stage II – Janki Małe interchange – intersection with regional road No 721 section

Value of works: 141.422.905,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej" loading="lazy">
Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Wrocław Airport – extension and modernization of airside and landside infrastructure

Project value: 99.669.207,00 euro
Investor: Wroclaw Airport Co.

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut km 527+456 – 613+767,30 wraz z nadzorem nad realizacją robót" loading="lazy">
Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut km 527+456 – 613+767,30 wraz z nadzorem nad realizacją robót

Reconstruction of national road no 4 at Machowa-Łańcut section (527+456km – 613+767,30km) with supervision over the works

Value of works: 139.527.257,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Port Lotniczy Poznań-Ławica – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej" loading="lazy">
Port Lotniczy Poznań-Ławica – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Poznań Ławica Airport – extension and modernization of airport infrastructure

Project value: 58.394.035,00 euro
Investor: Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów, odc. węzeł Rzeszów Centralny – węzeł Rzeszów Wschód wraz z nadzorem nad realizacją robót" loading="lazy">
Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów, odc. węzeł Rzeszów Centralny – węzeł Rzeszów Wschód wraz z nadzorem nad realizacją robót

Construction of Tarnów – Rzeszów A4 Motorway at Rzeszów Centralny – Rzeszów Wschód section with investor’s supervision over the works

Value of works: 112.069.825,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25" loading="lazy">
Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25

Construction of Inowrocław Ring Road along national road No. 15 and 25. Stage I from national road No. 15 to national road No. 25

Value of works: 89.751.149,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek" loading="lazy">
Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek

Implementation of the second stage of construction of the Regional Fair and Exhibition Centre in Lublin Construction of the S-51 expressway between Olsztyn and Olsztynek

Value of works: 98.716.973,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom" loading="lazy">
Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom

Modernization of railway line no 8 at Warszawa Okęcie – Radom section

Project value: 363.681.903,00 euro
Investor: PKP Polish Railway Lines S.A.

Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz w systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" loading="lazy">
Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz w systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem

Extension and modernization of the tram route: line East – West (Retkinia – Olechów) with the power system and a system of area traffic control

Project value: 185.444.108,00 euro
Investor: Zarząd Dróg i Transportu in Łódź

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice - Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego)" loading="lazy">
Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice - Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego)

Installation of ERTMS/ETCS Level 2 on the E20 Kunowice – Terespol section (excluding Node Warsaw)

Project value: 176.750.000,00 euro
Investor: PKP Polish Railway Lines S.A.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III A zadania 3.12 Przebudowa torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej na odc. od ul. 3 Maja do Pętli Siedlce" loading="lazy">
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III A zadania 3.12 Przebudowa torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej na odc. od ul. 3 Maja do Pętli Siedlce

Gdańsk Urban Transport Project Stage III. Task 3.12 “Reconstruction of the tram trackage along Nowe Ogrody Street and Kartuska Street at 3 Maja Street to Siedlce terminus section

Project value: 167.801.337,00 euro
Investor: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp z o.o.

Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina - Żywiec na odcinku Stryszów - Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawa" loading="lazy">
Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina - Żywiec na odcinku Stryszów - Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawa

Reconstruction of railway line no 97 Skawina-Żywiec at Stryszów-Zembrzyce section with a local L-class public road within the project Construction of storage reservoir Świnna Poręba on Skawa river

Project value: 128.600.000,00 euro
Investor: Regional Water Management Board in Kraków

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa" loading="lazy">
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa

Improvement of the quality of transportation services through improvement of the condition of railway lines no 1, 133, 160, 186 at Zawiercie- Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa section

Project value: 112.817.384,00 euro
Investor: PKP Polish Railway Lines S.A.

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork" loading="lazy">
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork

Improvement of quality of the transportation services through improvement of the condition of railway line no 143 at Kalety-Kluczbork section

Project value: 94.094.750,00 euro
Investor: PKP Polish Railway Lines S.A.

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym" loading="lazy">
Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym

Construction of Kraków Główny railway station integrated with municipal public transport

Project value: 33.463.019,00 euro
Investor: PKP Polish Railway Lines S.A.

Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna" loading="lazy">
Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna

Modernization of E30 railway line, stage II. Pilot implementation of ERTMS/ETCS and ERTMS/GSM-R in Poland at Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna section

Project value: 33.364.278,00 euro
Investor: PKP Polish Railway Lines S.A.

Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 - Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (osiedle Bielany)" loading="lazy">
Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 - Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (osiedle Bielany)

Development of tram network in Toruń between 2007–2013 – tramway line to Nicolaus Copernicus University (Bielany district)

Project value: 21.597.954,00 euro
Investor: City of Toruń

Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al.Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" loading="lazy">
Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al.Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Modernization of tram trackage embedded in the road along Kościuszki Street in Katowice at Al. Górnośląska – railway flyover section. Reconstruction of overhead lines. Modernization of tramway infrastructure with auxiliary infrastructure

Value of works: 2.440.298,00 euro
Investor: City of Katowice

Modernizacja końcowego odcinka linii 6 i 16 w Katowicach Brynowie. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" loading="lazy">
Modernizacja końcowego odcinka linii 6 i 16 w Katowicach Brynowie. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Modernization of the final section of line 6 and 16 in Katowice Brynów. Modernization of tramway infrastructure with auxiliary infrastructure

Project value: 602.181,00 euro
Investor: City of Katowice

Remont – modernizacja wiaduktu kolejowego w km 5,875 linii kolejowej WKD Warszawa Śródmieście - Grodzisk Maz. Radońska" loading="lazy">
Remont – modernizacja wiaduktu kolejowego w km 5,875 linii kolejowej WKD Warszawa Śródmieście - Grodzisk Maz. Radońska

Renovation-modernization of the railway flyover at 5,875 km of WKD Warszawa Śródmieście – Grodzisk Maz.Radońska railway line

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa" loading="lazy">
Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa

Construction of Jarosław ring road along national road no 4 Jędrzychowice – Korczowa

Value of works: 89.743.019,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic - ITS" loading="lazy">
Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic - ITS

Construction of an integrated public transport system in the city of Rzeszów and the surrounding area

Value of works: 83.277.517,00 euro
Investor: Rzeszów Urban Municipality

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna" loading="lazy">
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna

Construction and extension of the provincial road 682 – section Łapy – Markowszczyzna

Project value: 48.857.484,00 euro
Investor: Podlaskie Voivodeship

Rekonstrukcja nawierzchni (rozbudowa i wzmocnienie) drogi krajowej nr 10 na odcinku Toruń (Dobrzejewice) – Blinno (gr. woj. mazowieckiego) od km 325+965 do km 377+256. Etap II odcinek Wawrzonkowo – Blinno (powiat lipnowski) od km 340+675 do km 377+071" loading="lazy">
Rekonstrukcja nawierzchni (rozbudowa i wzmocnienie) drogi krajowej nr 10 na odcinku Toruń (Dobrzejewice) – Blinno (gr. woj. mazowieckiego) od km 325+965 do km 377+256. Etap II odcinek Wawrzonkowo – Blinno (powiat lipnowski) od km 340+675 do km 377+071

Reconstruction of road surface (extension and reinforcement) of national road no 10 at Toruń (Dobrzejowice)-Blinno (border of Masovian voivodeship) section from km 325+965,00 to km 377+675,05 . Stage II: Wawrzynkowo – Blinno (Lipno county)section from 340+675km to 377+071km

Value of works: 48.755.630,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Hrebenne, odc. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego" loading="lazy">
Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Hrebenne, odc. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego

Design and construction expressway S17, Warsaw – Hrebenne, the bypasses of Tomaszów Lubelski

Project value: 48.356.033,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie miasta Pasłęka. Zadanie II: nr 513 Zielony Grąd (DK 7) – Pasłęk – Orneta – Lidzbark Warmiński –Kiwity – Wozławki na odcinku od granicy administracyjnej m. Orneta (od strony Pasłęka) w km 32+027 do skrzyżowania ulic Ornecka/Olsztyńska w Lidzbarku Warmińskim w km 68+272 Oraz nr 511 granica państwa – Górowo Iławeckie – Lidzbark Warmiński w Lidzbarku Warmińskim na odcinku od skrzyżowania ulic Ornecka/Olsztyńska w km ok. 32+942 do skrzyżowania ulic Olsztyńska/Kopernika (DK 51 – bez tego skrzyżowania) w km ok. 33+629" loading="lazy">
Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie miasta Pasłęka. Zadanie II: nr 513 Zielony Grąd (DK 7) – Pasłęk – Orneta – Lidzbark Warmiński –Kiwity – Wozławki na odcinku od granicy administracyjnej m. Orneta (od strony Pasłęka) w km 32+027 do skrzyżowania ulic Ornecka/Olsztyńska w Lidzbarku Warmińskim w km 68+272 Oraz nr 511 granica państwa – Górowo Iławeckie – Lidzbark Warmiński w Lidzbarku Warmińskim na odcinku od skrzyżowania ulic Ornecka/Olsztyńska w km ok. 32+942 do skrzyżowania ulic Olsztyńska/Kopernika (DK 51 – bez tego skrzyżowania) w km ok. 33+629

Management and supervision of following contracts for development of regional roads: Contract No 1: regional road no 513: Pasłęk – Orneta and Contract No 2: Zielony Grąd (DK 7) – Pasłęk – Orneta – Lidzbark Warmiński –Kiwity – Wozławki

Project value: 47.010.017,00 euro
Investor: Zarząd Dróg Wojewódzkich in Olsztyn

Zarządzanie i nadzór nad realizacją Kontraktów - Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 541 Lubawa - Lidzbark – (Żuromin – Dobrzyń) na odcinku od m. Lubawa, ze zmianą przebiegu w Lubawie (skrzyżowanie z DK 15 - bez tego skrzyżowania) do m. Lidzbark w km 27+265 (skrzyżowanie z DW 544 - bez tego skrzyżowania) Zadanie II: nr 544 (Brodnica) – Lidzbark – Działdowo – (Mława – Przasnysz – Ostrołęka) na odcinku od m. Lidzbark w km 29+690, z obejściem na terenie Lidzbarka, do m. Działdowo w km 55+670 (skrzyżowanie z ul. Wolności – wraz z tym skrzyżowaniem" loading="lazy">
Zarządzanie i nadzór nad realizacją Kontraktów - Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 541 Lubawa - Lidzbark – (Żuromin – Dobrzyń) na odcinku od m. Lubawa, ze zmianą przebiegu w Lubawie (skrzyżowanie z DK 15 - bez tego skrzyżowania) do m. Lidzbark w km 27+265 (skrzyżowanie z DW 544 - bez tego skrzyżowania) Zadanie II: nr 544 (Brodnica) – Lidzbark – Działdowo – (Mława – Przasnysz – Ostrołęka) na odcinku od m. Lidzbark w km 29+690, z obejściem na terenie Lidzbarka, do m. Działdowo w km 55+670 (skrzyżowanie z ul. Wolności – wraz z tym skrzyżowaniem

Management and supervision of following contracts for development of regional roads: Contract No 1: regional road no 541: Lubawa – Lidzbark – (Żuromin – Dobrzyń) at a section from Lubawa, with rerouting in Lubawa (not including intersection with national road 15) to Lidzbark km 27+265 (not including the intersection with regional road no 544) Contract No 2: regional road no 544: (Brodnica) – Lidzbark – Działdowo – (Mława – Przasnysz – Ostrołęka ) at a section from Lidzbark km 29+690, with ring road in Lidzbark, to Działdowo km 55+670 (including the intersection with Wolności St)

Project value: 42.496.028,00 euro
Investor: Zarząd Dróg Wojewódzkich in Olsztyn

Budowa obwodnicy m. Wyrzysk w ciągu drogi krajowej nr 10 Piła – Bydgoszcz" loading="lazy">
Budowa obwodnicy m. Wyrzysk w ciągu drogi krajowej nr 10 Piła – Bydgoszcz

Construction of the Wyrzysk ring road along Piła – Bydgoszcz national road no 10

Value of works: 41.455.973,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways

Budowa obwodnicy m. Garwolin w ciągu drogi krajowej nr 17 Warszawa – Lublin od km 40+400 do km 53+197" loading="lazy">
Budowa obwodnicy m. Garwolin w ciągu drogi krajowej nr 17 Warszawa – Lublin od km 40+400 do km 53+197

Construction of the Garwolin ring road along Warsaw – Lublin national road no 17 (from km 40+400 to km 53+197)

Value of works: 41.050.137,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 532+100 do km 563+480 oraz przebudowa skrzyżowania w m. Iganie od km 563+480 do km 564+400 na skrzyżowanie typu rondo" loading="lazy">
Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 532+100 do km 563+480 oraz przebudowa skrzyżowania w m. Iganie od km 563+480 do km 564+400 na skrzyżowanie typu rondo

Reconstruction of national road no 2 from 532+100km to 563+480km section and reconstruction of an intersection in Iganie into a roundabout (km 563+480km to km 564+400m section)

Value of works: 30.353.736,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA) Branch in Warsaw

Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim w Warszawie" loading="lazy">
Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim w Warszawie

Reconstruction of Modlinska Street – road section between Grot Rowecki Bridge and the bridge on Żerański Channel

Project value: 29.375.000,00 euro
Investor: City of Warsaw – Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Budowa obwodnicy m. Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki – Rzeszów i nr 74 Kielce – Kraśnik" loading="lazy">
Budowa obwodnicy m. Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki – Rzeszów i nr 74 Kielce – Kraśnik

Construction of Kraśnik Ring Road along national road no 19 Suwałki – Rzeszów and national road no 74 Kielce – Kraśnik

Project value: 28.854.970,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów i Wojska Polskiego" loading="lazy">
Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów i Wojska Polskiego

Construction of a new route of Atryleryjska Street and construction of a flyover along Partyzantów Street and Wojska Polskiego Street

Project value: 26.532.307,00 euro
Investor: Olsztyn Municipality

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju" loading="lazy">
Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju

Reconstruction of the streets and road engineering structures along regional road no 503 in Elbląg – stage I from Plac Słowiański to Obrońców Pokoju

Project value: 23.497.612,00 euro
Investor: Elbląg Urban Municipality

Przebudowa – wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 1 Łódź – Tuszyn" loading="lazy">
Przebudowa – wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 1 Łódź – Tuszyn

Reconstruction of road surface (extension and reinforcement) of national road no 1 Łódź – Tuszyn

Value of works: 23.000.000,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA) Branch in Łódź

Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt – Mińsk Mazowiecki od km 495+880 do km 516+550" loading="lazy">
Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt – Mińsk Mazowiecki od km 495+880 do km 516+550

Reconstruction of national road no 2 at Zakręt-Mińsk Mazowiecki (km 495+880 to km 516+550) section

Value of works: 22.425.000,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej aglomeracji górnośląskiej – etap II" loading="lazy">
Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej aglomeracji górnośląskiej – etap II

Construction of Northern Ring Road of Upper Silesian Agglomeration in Bytom

Construction of Northern Ring Road of Upper Silesian Agglomeration in Bytom
Investor: Bytom Municipality

Budowa ciągu ulic 17 stycznia – Cybernetyki" loading="lazy">
Budowa ciągu ulic 17 stycznia – Cybernetyki

Construction of a road along 17 stycznia Street and Cybernetyki Street

Value of works: 19.722.156,00 euro
Investor: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Warszawa

Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 521 (Kwidzyn - Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy województwa w km 25+448 do granicy administracyjnej miasta Susz (od strony Iławy) w km 31+452; Zadanie II: nr 521 (Kwidzyn – Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy administracyjnej miasta Susz w km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z DK 16 w km ok. 50+252 w Iławie (bez tego skrzyżowania); Zadanie III: nr 536 Iława – Sampława na odcinku miasta Iława w km 1+526,25 (skrzyżowanie z ul. Składową) do skrzyżowania z DK 15 w km ok. 13+101 w m. Sampława (bez tego skrzyżowania)" loading="lazy">
Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 521 (Kwidzyn - Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy województwa w km 25+448 do granicy administracyjnej miasta Susz (od strony Iławy) w km 31+452; Zadanie II: nr 521 (Kwidzyn – Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy administracyjnej miasta Susz w km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z DK 16 w km ok. 50+252 w Iławie (bez tego skrzyżowania); Zadanie III: nr 536 Iława – Sampława na odcinku miasta Iława w km 1+526,25 (skrzyżowanie z ul. Składową) do skrzyżowania z DK 15 w km ok. 13+101 w m. Sampława (bez tego skrzyżowania)

Extension of regional roads: Contract No 1: regional road no 521 (Kwidzyn- Prabuty): Susz – Iława at a section from the voivodeship administrative border to city of Susz administrative border (km 25+448 to km 31+452) Contract No 2: regional road no 521 (Kwidzyn- Prabuty): Susz – Iława at a section from the city of Susz administrative border (not including urban section)to the intersection with national road no 16 in Iława (not including the intersection)(km 31+452 to km 50+252) Contract No 3: regional road no 536 (Iława – Sampława)at a section from Iława (intersection with Składowa Street) km 1+526,25 to intersection with national road no 15 in Sampława (not including the intersection ) km 13+101

Value of works: 17.286.426,00 euro
Investor: Zarząd Dróg Wojewódzkich in Olsztyn

Rozbudowa (modernizacja) Al. Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej" loading="lazy">
Rozbudowa (modernizacja) Al. Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej

Extension (modernization) of Al. Jerozolimskie at a section from a flyover over railway tracks to Łopuszańska Street

Value of works: 15.637.883,00 euro
Investor: City of Warsaw

Budowa skrzyżowania na ulicy Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie m. Mory wraz z budową ul. Gierdziejewskiego i budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej PKP Warszawa – Poznań" loading="lazy">
Budowa skrzyżowania na ulicy Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie m. Mory wraz z budową ul. Gierdziejewskiego i budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej PKP Warszawa – Poznań

Construction of an intersection of Poznańska Street (national road no 2) in Mora and construction of a flyover over Warszawa – Poznań railway line

Value of works: 13.845.513,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA) Branch in Warsaw

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie" loading="lazy">
Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie

Extension of national road no 65 at Gołdap – Kowale Oleckie section

Value of works: 13.498.987,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8" loading="lazy">
Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8

Reconstruction of Szczytnicki Bridge in Wrocław along National Road No 8

Value of works: 12.879.196,00 euro
Investor: Zarząd Dróg i Komunikacji in Wrocław

Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00" loading="lazy">
Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00

Management and supervision over execution of the project: Construction of Brodnica Ring Road along national road No. 15 from km 298+462.20 to km 299+944.00

Value of works: 11.964.181,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – Etap IV zad. 2, km 0+717,61 – 6+308,00, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami" loading="lazy">
Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – Etap IV zad. 2, km 0+717,61 – 6+308,00, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami

Construction of the eastern carriageway of regional road Bielany-Łany-Długołęka – Phase IV – task no 2, km 0+717,61 – 6+308,00, carried out within the investment project: Construction of the regional road from national road no 94 to regional road no 455 and their road nodes

Value of works: 11.609.641,00 euro
Investor: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei in Wrocław

Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5" loading="lazy">
Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5

Reconstruction of Żmigrodzka Street in Wroclaw along national road no 5

Project value: 11.109.312,00 euro
Investor: Zarząd Dróg i Komunikacji in Wrocławiu

Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - granica państwa" loading="lazy">
Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - granica państwa

Construction of the City of Frampol ring road along national road no 74 from Janów Lubelski to country border

Project value: 10.590.706,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w Kijewo z węzłem – w. Rzęśnica bez węzła – Odcinek w. Kijewo bez węzła – Dąbie – Rzęśnica bez węzła" loading="lazy">
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w Kijewo z węzłem – w. Rzęśnica bez węzła – Odcinek w. Kijewo bez węzła – Dąbie – Rzęśnica bez węzła

Expansion of the S3 / A6 road, section – Kijewo – Rzęśnica, section Kijewo – Dąbie – Rześnica

Project value: 8.853.444,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Budowa Obwodnicy – ulica Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte w mieście Ostrołęka" loading="lazy">
Budowa Obwodnicy – ulica Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte w mieście Ostrołęka

Construction of Ostrołęka ring road – Bohaterów Warszawy Street and Bohaterów Westerplatte Street

Project value: 7.078.798,00 euro
Investor: City of Ostrołęka

Remont drogi krajowej nr 44 relacji Oświęcim – Skawina – Kraków na odcinku od km 92+150 do km 101+900 wraz z remontem mostów w miejscowościach: Wielkie Drogi km 94+967,77- km 94+979,89 i Borek Szlachecki km 99+806,53- km 99+818,68" loading="lazy">
Remont drogi krajowej nr 44 relacji Oświęcim – Skawina – Kraków na odcinku od km 92+150 do km 101+900 wraz z remontem mostów w miejscowościach: Wielkie Drogi km 94+967,77- km 94+979,89 i Borek Szlachecki km 99+806,53- km 99+818,68

Modernization of national road no 44 Oświęcim-Skawina-Kraków at a section from km 92+150 to km 101+900 and modernization of bridges in Wielkie Drogi (94+967,77km – 94+970,89) and Borek Szlachecki (99-806,53km – 99,818,68km)

Value of works: 6.988.700,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Przebudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku od m. Łacha do m. Wyszków – I etap – od km 221+000 do km 233+033" loading="lazy">
Przebudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku od m. Łacha do m. Wyszków – I etap – od km 221+000 do km 233+033

Reconstruction of national road no 62 at Łacha – Wyszków section – Phase I – 221+000km to 233+033km

Value of works: 6.846.641,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA) Branch in Warsaw

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 o dł. 26,89325 km (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa)" loading="lazy">
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 o dł. 26,89325 km (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa)

Extension of regional road no 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska at a 26.89325km section from km 43+750 do km 70+643,25 (not including a section from km 70+406 do km 70+599,50, carried out by General Directorate for National Roads and Motorways within the project of construction of Frampol ring road along national road no 74 Janów Lubelski – country border)

Value of works: 6.150.109,00 euro
Investor: Zarząd Dróg Wojewódzkich in Lublin

Przebudowa obwodnicy Miasta Lublin – droga S-19 – Północny wylot z Lublina" loading="lazy">
Przebudowa obwodnicy Miasta Lublin – droga S-19 – Północny wylot z Lublina

Reconstruction of Lublin ring road – S-19 Route – Northern exit road from Lublin

Value of works: 6.043.372,00 euro
Investor: City of Lublin

Przebudowa ulic : Legionów ( DK 17, 74) ,Al. Jana Pawła II ( DK 17) i ulicy Hrubieszowskiej ( DK 74) w Zamościu" loading="lazy">
Przebudowa ulic : Legionów ( DK 17, 74) ,Al. Jana Pawła II ( DK 17) i ulicy Hrubieszowskiej ( DK 74) w Zamościu

Reconstruction of: Legionow Street (along national roads no 17 and 74), Al. Jana Pawła II (along national road no 17), Hrubieszowska Street (along national road no 74) in Zamosć

Value of works: 5.423.702,00 euro
Investor: City of Zamość

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 relacji Nowe Miasto nad Pilicą – Odrzywół – Gielniów na odcinku ok. km 33+900 do km 41+300 woj. Mazowieckie" loading="lazy">
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 relacji Nowe Miasto nad Pilicą – Odrzywół – Gielniów na odcinku ok. km 33+900 do km 41+300 woj. Mazowieckie

Reconstruction of Nowe Miasto nad Pilicą – Odrzywół – Gieleniów regional road no 728 at a section from 33+900km to 41+300km in Masovian voivodeship

Value of works: 5.153.806,00 euro
Investor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Warszawa

Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku" loading="lazy">
Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku

Reconstruction of transport connection between regional road no 210 and Slupsk Special Economic Zone and reconstruction of Sobieskiego Street in Słupsk

Value of works: 5.095.789,00 euro
Investor: Zarząd Dróg Miejskich in Słupsk

Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – droga nr 347" loading="lazy">
Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – droga nr 347

Reconstruction of a flyover along City Centre ring road in Wrocław – road no 347

Value of works: 5.059.565,00 euro
Investor: Zarząd Dróg i Komunikacji in Wrocław

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego.: Etap I – Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota – Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu; Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 – odcinek 12 Lutego w Elblągu; Etap IIa – Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej; Etap III – Przebudowa skrzyżowania ulic: 12 Luty – Królewiecka – Teatralna – Nowowiejska; Etap IIIa – Przebudowa ul. Nowowiejskiej" loading="lazy">
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego.: Etap I – Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota – Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu; Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 – odcinek 12 Lutego w Elblągu; Etap IIa – Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej; Etap III – Przebudowa skrzyżowania ulic: 12 Luty – Królewiecka – Teatralna – Nowowiejska; Etap IIIa – Przebudowa ul. Nowowiejskiej

Reconstruction of regional road no 504 in Elbląg – 12 Lutego Street. Stage I: reconstruction of Gen. Grota-Roweckiego St/12 Lutego St intersecion in Elbląg; Stage II: Reconstruction of regional road no 504 – 12 Lutego section in Elbląg; Stage IIa: Construction of a parking lot at Ratuszowa Street; Stage III: Reconstruction of 12 Lutego St/Królewiecka St/ Teatralna St/Nowowiejska ST intersection; Stage IIIa: Reconstruction of Nowowiejska Street

Project value: 4.313.571,00 euro
Investor: Elbląg Urban Municipality

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 Międzyrzecz – Trzciel na odcinku od km 82+126 do km 101+022" loading="lazy">
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 Międzyrzecz – Trzciel na odcinku od km 82+126 do km 101+022

Reconstruction of Miedzyrzecz – Trzciel regional road no 137, at a section from 82+126 km to 101+022 km

Project value: 4.034.290,00 euro
Investor: Zarząd Dróg Wojewódzkich Zielona Góra

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga Nr 7" loading="lazy">
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga Nr 7

Reconstruction of county road no 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – road no 7

Value of works: 3.525.000,00 euro
Investor: Ostróda County

Modernizacja ulicy Elewatorskiej w Białymstoku w ramach projektu PHARE Wzmocnienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Białymstoku" loading="lazy">
Modernizacja ulicy Elewatorskiej w Białymstoku w ramach projektu PHARE Wzmocnienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Białymstoku

Modernization of Elewatorska Street in Białystok within a PHARE project Improving attractiveness of the investment areas in Białystok

Project value: 3.275.000,00 euro
Investor: City of Białystok

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 w m. Międzyzdroje" loading="lazy">
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 w m. Międzyzdroje

Reconstruction of regional road no 102 in Międzyzdroje

Value of works: 3.113.077,00 euro
Investor: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich in Koszalin

Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap I" loading="lazy">
Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap I

Construction of Nowa Ruda ring road along regional road no 381 – stage I

Value of works: 2.917.763,00 euro
Investor: Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich in Wrocław

Budowa obwodnicy m. Sława w ciągu dróg wojewódzkich nr 318 i 278" loading="lazy">
Budowa obwodnicy m. Sława w ciągu dróg wojewódzkich nr 318 i 278

Construction of Sława Ring Road along regional roads no 318 and no 278

Project value: 2.872.496,00 euro
Investor: Zarząd Dróg Wojewódzkich Zielona Góra

Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sektorze turystycznym Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego" loading="lazy">
Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sektorze turystycznym Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego

Development of Small and Medium Enterprises in the tourism sector in the Leczna – Wlodawa Lake District

Project value: 2.700.000,00 euro
Investor: Zarząd Powiatu in Włodawa

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej" loading="lazy">
Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej

Enhancement of tourist and investment attractiveness of Leszno county through development of road infrastucture

Project value: 2.671.024,00 euro
Investor: Zarząd Dróg Powiatowych in Leszno

Remont nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 45 Gr. Państwa – Racibórz – Opole – Złoczew Lasowice Wielkie – Kluczbork na odcinkach: Lasowice Wielkie – Jasienie km 137+247,00 – km 140+800,00; Jasienie – Kluczbork km 141+600,00 – km 147+448,00" loading="lazy">
Remont nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 45 Gr. Państwa – Racibórz – Opole – Złoczew Lasowice Wielkie – Kluczbork na odcinkach: Lasowice Wielkie – Jasienie km 137+247,00 – km 140+800,00; Jasienie – Kluczbork km 141+600,00 – km 147+448,00

Rehabilitation of road surface of national road no 45 Country border- Racibórz-Opole-Złoczew Lasowice Wielkie – Kluczbork at Lasowice Wielkie – Jasienie (km 137+247,00 to km 140+800,00) and Jasienie – Kluczbork (km 141+600,00 to km 147+448,00)sections

Value of works: 2.360.688,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA) Branch in Opole

Budowa Trasy Przemysłowej" loading="lazy">
Budowa Trasy Przemysłowej

Construction of Industrial Road

Value of works: 2.178.000,00 euro
Investor: Zarząd Dróg i Komunikacji in Wrocław

Przebudowa mostu nad rzeką Żylica w ciągu drogi krajowej nr 69 w m. Łodygowice" loading="lazy">
Przebudowa mostu nad rzeką Żylica w ciągu drogi krajowej nr 69 w m. Łodygowice

Reconstruction of the bridge over Żylica river along national road no 69 in Łodygowice

Value of works: 1.971.097,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km 31+009 do km 34+749 na terenie gmin: Zatory powiat Pułtusk i Somianka powiat Wyszków" loading="lazy">
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km 31+009 do km 34+749 na terenie gmin: Zatory powiat Pułtusk i Somianka powiat Wyszków

Reconstruction of regional road no 618 at a section from km 31+009 to km 34+749 in Zatory (Pułtusk county) and Somianka (Wyszków county) municipalities

Value of works: 1.896.712,00 euro
Investor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich in Warsaw

Modernizacja ulic: Ks. J. Popiełuszki i Hetmańskiej w Białymstoku. Podlaskie – teren inwestycyjny" loading="lazy">
Modernizacja ulic: Ks. J. Popiełuszki i Hetmańskiej w Białymstoku. Podlaskie – teren inwestycyjny

Modernization of Hetmańska and Ks. J. Popiełuszki streets in Białystok Podlaskie – investment area Białystok

Project value: 1.875.000,00 euro
Investor: City Hall in Białystok

Budowa ul. Hetmańskiej od skrzyżowania z ul. J. Popiełuszki do ul. Zielonogórskiej w ramach projektu PHARE „Podlaskie - Teren inwestycyjny w Białymstoku – etap II" loading="lazy">
Budowa ul. Hetmańskiej od skrzyżowania z ul. J. Popiełuszki do ul. Zielonogórskiej w ramach projektu PHARE „Podlaskie - Teren inwestycyjny w Białymstoku – etap II

Modernization of Elewatorska Street in Białystok within a PHARE project Improving attractiveness of the investment areas in Białystok

Project value: 3.275.000,00 euro
Investor: City of Białystok

Przebudowa wiaduktu nad drogą krajową S-1 w ciągu ul. Hubala – Dobrzańskiego w m. Sosnowiec" loading="lazy">
Przebudowa wiaduktu nad drogą krajową S-1 w ciągu ul. Hubala – Dobrzańskiego w m. Sosnowiec

Reconstruction of the flyover over S-1 national road along Hubala-Dobrzańskiego Street in Sosnowiec

Value of works: 1.117.584,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA) Branch in Katowice

" loading="lazy">

Construction of a coke oven gas power unit at JSW KOKS S.A. Branch KKZ – Coking Plant Radlin

Project value: 72.250.000,00 euro
Investor: JSW KOKS S.A.

Modernizacja stopnia Chróścice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej" loading="lazy">
Modernizacja stopnia Chróścice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Modernization of Chróścice barrage – upgrade to class 3 waterway

Project value: 20.471.500,00 euro
Investor: Regional Water Management Board in Wrocław

NCBJ Świerk" loading="lazy">
NCBJ Świerk

Construction of Science and Technology Park and modernization of auxiliary infrastructure in Świerk – National Centre for Nuclear Research (NCBJ)

Project value: 12.500.000,00 euro
Investor: National Centre for Nuclear Research (NCBJ)

Terminal przeładunkowy" loading="lazy">
Terminal przeładunkowy

Construction of modern container terminal with auxiliary facilities in the city of Brzeg Dolny at Sienkiewicza Street – premises of PCC Rokita S.A. plant

Value of works: 11.839.178,00 euro
Investor: PCC INTERMODAL S.A.in Gdynia

IS i US Lublin" loading="lazy">
IS i US Lublin

Construction of the building for Tax Chamber and Tax Office in Lublin

Value of works: 11.194.428,00 euro
Investor: Tax Chamber in Lublin

Terminal kontenerowy w Gdańsku" loading="lazy">
Terminal kontenerowy w Gdańsku

Extension of an intermodal container terminal at the Port of Gdansk’s Szczecinskie Quay

Project value: 11.150.000,00 euro
Investor: Port of Gdańsk Authority S.A.

Starachowice aktywizacja ośrodków poprzemysłowych" loading="lazy">
Starachowice aktywizacja ośrodków poprzemysłowych

Activation of post-industrial centres – Starachowice and Ostrowiec Świętokrzyski

Project value: 9.843.927,00 euro
Investor: Starachowice Municipality

Przebudowa ujścia Wisły" loading="lazy">
Przebudowa ujścia Wisły

Reconstruction of Vistula mouth – owner’s representative services for construction and hydrotechnical works and environmental supervision, including ornithological monitoring, within the Comprehensive flood protection of Żuławy – Stage I project

Value of works: 8.805.855,00 euro
Investor: Regional Water Management Board in Gdańsk

Instytut Weterynaryjny Puławy" loading="lazy">
Instytut Weterynaryjny Puławy

Modernization of the existing buildings of National Veterinary Research Institute

Project value: 8.479.000,00 euro
Investor: “Cooperation Fund” Foundation Financing and Contracting Unit

Obszar poprzemysłowy w Grudziądzu" loading="lazy">
Obszar poprzemysłowy w Grudziądzu

Revitalization and adaptation of post-industrial areas in Grudziądz for new recreation and tourism functions. Stage II: revitalization of the port and Vistula wharf

Value of works: 7.333.000,00 euro
Investor: City of Grudziądz Municipality

Terminal przeładunkowy" loading="lazy">
Terminal przeładunkowy

Construction of modern container terminal with auxiliary facilities in the city of Kutno – stage 2, 3, 4

Project value: 6.833.933,00 euro
Investor: PCC INTERMODAL S.A. in Gdynia

Terminal kontenerowy Gdańsk" loading="lazy">
Terminal kontenerowy Gdańsk

Expansion of the Maritime Container Terminal

Project value: 6.725.000,00 euro
Investor: Deepwater Container Terminal (DCT) Gdańsk

Parku Przemysłowy w Solcu Kujawskim" loading="lazy">
Parku Przemysłowy w Solcu Kujawskim

Site preparation for second stage of the Industrial Park in Solc Kujawski

Project value: 5.328.998,00 euro
Investor: Solec Kujawski Municipality

Port w Ustce" loading="lazy">
Port w Ustce

Seaport in Ustka – renovation of eastern wharfs of seaport and bumper piles

Project value: 3.796.056,00 euro
Investor: The Maritime Office in Słupsk

IPJ Świerk Centrum Informatyczne" loading="lazy">
IPJ Świerk Centrum Informatyczne

Adaptation of building no 88 for Świerk Computing Centre

Value of works: 3.690.000,00 euro
Investor: Andrzej Sołtan Institute for Nuclear Studies

Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu" loading="lazy">
Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu

Development of local infrastructure in Elblag – stage I

Project value: 3.194.956,00 euro
Investor: City of Elbląg Municipality

Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" loading="lazy">
Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Entrepreneurship Support Centre of Izery

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential informationą.
Investor: City of Świeradów-Zdrój

Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego" loading="lazy">
Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego

Construction of a production plant for Archer – Radom Arms Factory LLC, at J. Olędzkiego – A. Grobickiego Street in Radom, with installations and technical infrastructure

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information.
Investor: Archer – Radom Arms Factory LLC

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie m.st. Warszawy" loading="lazy">
Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie m.st. Warszawy

Performing owner’s representative services for implementation and preparation of a project – renovation of Bank Gospodarstwa Krajowego buildings in Warsaw

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny" loading="lazy">
Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny

Bydgoszcz Industrial and Technological Park: Part I: The construction of the office building under the working name “Business Incubator”; Part II: The construction of Bydgoszcz Trade and Exhibition Centre at 173-175 Gdańska Street in Bydgoszcz

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information.
Investor: Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego" loading="lazy">
Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

Expansion of the heating system in Słupsk by building a high-efficiency gas source in cogeneration with a capacity of up to 20 MW

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: ENGIE EC Słupsk sp. z o.o.

Przebudowa/budowa obiektów hal produkcyjno-magazynowych w obrębie Wydziału WS JZR Sp. z o.o. przy byłej KWK Krupiński" loading="lazy">
Przebudowa/budowa obiektów hal produkcyjno-magazynowych w obrębie Wydziału WS JZR Sp. z o.o. przy byłej KWK Krupiński

Reconstruction/construction of production and warehouse halls facilities in JZR

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: JZR LLC – JSW Group

Rozbudowa i modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz KWK Knurów - Szczygłowice" loading="lazy">
Rozbudowa i modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz KWK Knurów - Szczygłowice

Expansion and modernization of coal preparation plants of KWK Budryk and KWK Knurów – Szczygłowice

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A" loading="lazy">
Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A

Construction of a cogeneration CFB fluidized bed unit with the capacity of 75 MWe in heat and power plant “Zofiówka” for SEJ S.A.

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: SEJ S.A.

Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia" loading="lazy">
Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia

Construction of the product pipeline between Boronów and Trzebinia.

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: PERN S.A.

Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii" loading="lazy">
Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii

Modernization of the installation for thermal utilization of medical and veterinary waste with heat recovery system

Project value: 2.490.750,00 euro
Investor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej in Gryfice

Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7" loading="lazy">
Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7

Design and construction works of facilities for thermal treatment of hazardous waste at 7 Chemików Street in Plock

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Orlen Eko sp. z o.o.

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej" loading="lazy">
Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej

Construction of wastewater treatment plant in the City of Świeradów-Zdrój

Project value: 1.376.615,00 euro
Investor: Świeradów Zdrój Urban Municipality

Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy" loading="lazy">
Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy

Modernization of Łużyca water intake and construction of water supply network in Czerniawa

Project value: 1.018.689,00 euro
Investor: Świeradów Zdrój Urban Municipality

Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej" loading="lazy">
Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej

Rzeszów Airport – Extension and modernization of airport infrastructure

Project value: 24.698.572,00 euro
Investor: Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka Sp. z o.o.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin" loading="lazy">
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin

Warsaw Modlin Airport

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp. z o.o.

Budowa myjni taboru kolejowego" loading="lazy">
Budowa myjni taboru kolejowego

Construction of a rolling stock washing plant

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Koleje Mazowieckie sp. z.o.o. w Warszawie

Nowa Siedziba Kolei Mazowieckich" loading="lazy">
Nowa Siedziba Kolei Mazowieckich

New seat of Koleje Mazowieckie

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy" loading="lazy">
Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy

Reconstruction of the bridge over Boży Stok River along national road no 1 in Koziegłowy

Value of works: 715.413,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA) Branch in Katowice

Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze" loading="lazy">
Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze

Reconstruction of Magazynowa Street in Kamienna Góra

Value of works: 239.328,00 euro
Investor: Kamienna Góra urban municipality

Modernizacja oświetlenia – Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław" loading="lazy">
Modernizacja oświetlenia – Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław

Modernization of lighting system– Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa and Wrocław

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Polish Post

Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10 w ramach projektu inwestycyjnego I9030N0011" loading="lazy">
Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10 w ramach projektu inwestycyjnego I9030N0011

Installation of catalytic denitrification installations (SCR) with modernization of electrostatic precipitators for AP-1650 boilers – units No. 9 and 10, investment project I9030N0011

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

" loading="lazy">

New seat of the University Hospital Krakow-Prokocim

Project value: 307.515.000,00 euro
Investor: Jagiellonian University Medical College

Szpital pediatryczny WUM" loading="lazy">
Szpital pediatryczny WUM

Construction of Children’s Hospital for Medical University of Warsaw

Project value: 137.690.250,00 euro
Investor: Medical University of Warsaw

siec-szerokopaspowa-Polski_Wschodniej" loading="lazy">
siec-szerokopaspowa-Polski_Wschodniej

Broadband network in Eastern Poland – Lubelskie voivodeship

Project value: 96.271.061,00 euro
Investor: Lubelskie Voivodeship

Rozbudowa szpitala uniwersyteckiego w Bydgoszczy" loading="lazy">
Rozbudowa szpitala uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Multi-annual Medical Program of Extension and Modernization of No 1 University Hospital in Bydgoszcz

Project value: 81.500.500,00 euro
Investor: Nicolaus Copernicus University in Torun, Ludwik Rydygier College of Medicine in Bydgoszcz

Muzeum Śląskie w Katowicach" loading="lazy">
Muzeum Śląskie w Katowicach

Construction of the new seat of the Silesian Museum in Katowice

Project value: 68.430.000,00 euro
Investor: Silesian Museum in Katowice

siec szerokopasmowa Polski Wschodniej" loading="lazy">
siec szerokopasmowa Polski Wschodniej

Broadband network in Eastern Poland – Podlaskie Voivodeship

Project value: 62.687.843,00 euro
Investor: Podlaskie Voivodeship – Marshal Office of Podlaskie Voivodeship

Likwidacja wykluczenia informacyjnego" loading="lazy">
Likwidacja wykluczenia informacyjnego

Elimination of digital exclusion areas and building Silesian Regional Backbone Network

Project value: 53.750.000,00 euro
Investor: Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. in Gliwice

Hala sportowa w Toruniu" loading="lazy">
Hala sportowa w Toruniu

Construction of sports and entertainment hall in Toruń with auxiliary infrastructure

Value of works: 40.385.651,00 euro
Investor: Toruń Municipality

Hala sportowa w Mielcu" loading="lazy">
Hala sportowa w Mielcu

Construction of a sports hall in the area of ​​MOSiR at Solskiego str. in Mielec

Project value: 34.142.500,00 euro
Investor: Municipal Sports and Recreation Centre in Mielec

Laboratoria edukacyjno-badawcze Olsztyn" loading="lazy">
Laboratoria edukacyjno-badawcze Olsztyn

Extension, modernization and equipment supply for educational and research laboratories complex of technology, quality and health safety of food

Project value: 32.262.750,00 euro
Investor: University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Szlak żeglarski, zachodniopomorskie" loading="lazy">
Szlak żeglarski, zachodniopomorskie

The West Pomerania Shipping Route – the tourist ports network

Project value: 24.552.354,00 euro
Investor: West Pomeranian Regional Tourist Organisation

Biblioteka Wrocław" loading="lazy">
Biblioteka Wrocław

Construction of Library of Exact Sciences and Technology in Wroclaw for Innovative Economy

Project value: 26.264.533,00 euro
Investor: Wrocław University of Technology

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski" loading="lazy">
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Improvement of the infrastructure and laboratory equipment of technical and computer sciences

Project value: 24.238.500,00 euro
Investor: University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Termy Warmińskie" loading="lazy">
Termy Warmińskie

Warmia Thermae

Project value: 24.125.000,00 euro
Investor: Lidzbark County

Archiwum Narodowe Kraków" loading="lazy">
Archiwum Narodowe Kraków

Construction of the National Archives building in Krakow

Project value: 18.200.000,00 euro
Investor: National Archives in Kraków

Szpital Olsztyn" loading="lazy">
Szpital Olsztyn

Modernization of The Regional Specialist Hospital in Olsztyn – extension of the main hospital building for operating block and central sterile supply department

Value of works: 17.030.180,00 euro
Investor: The Regional Specialist Hospital in Olsztyn

Uniwersytet Medyczny w Lublinie" loading="lazy">
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Construction of Theoretical Department of Science III for the Medical University of Lublin

Project value: 13.432.106,00 euro
Investor: Medical University of Lublin

Pałac w Łazienkach Królewskich w Warszawie" loading="lazy">
Pałac w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Conservation and renovation of the Palace on the Isle and the land develeopment of the Royal Łazienki Museum in Warsaw

Project value: 12.158.645,00 euro
Investor: Royal Łazienki Museum in Warsaw

Hipodrom Sopot" loading="lazy">
Hipodrom Sopot

Revitalization of the Historical Hippodrome Complex in Sopot – renovation and extension

Project value: 11.904.941,00 euro
Investor: HIPPODROME in Sopot Sp. z o. o.

Aquapark Suwałki" loading="lazy">
Aquapark Suwałki

Aquapark and swimming pool – Local Culture and Sport Centre

Project value: 11.820.377,00 euro
Investor: City of Suwałki

Centrum targowe Lublin" loading="lazy">
Centrum targowe Lublin

Construction of Exhibition and Trade Fair Centre in Lublin – stage II

Project value: 11.618.995,00 euro
Investor: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.

PWST Wrocław" loading="lazy">
PWST Wrocław

Reconstruction, extension and redevelopment of PWST National Academy of Theatre Arts in Kraków, Branch in Wrocław

Project value: 10.289.039,00 euro
Investor: PWST National Academy of Theatre Arts in Kraków, Branch in Wrocław

Katowice" loading="lazy">
Katowice

Modernization of the infrastructure of didactic laboratories complex of the Institute of Physics and the Faculty of Earth Sciences at the University of Silesia in Katowice and Sosnowiec – MODLAB

Project value: 7.610.332,00 euro
Investor: University of Silesia in Katowice

pływalnia Olsztyn" loading="lazy">
pływalnia Olsztyn

Construction of a swimming pool at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Project value: 7.500.000,00 euro
Investor: University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Siec szerokopasmowa na Górnym Śląsku" loading="lazy">
Siec szerokopasmowa na Górnym Śląsku

Building a broadband network for the information society in the municipalities of Upper Silesia with Hot-spot access points

Project value: 6.788.374,00 euro
Investor: City of Gliwice

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II" loading="lazy">
Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II

Renovation of the Cistercian Abbey with its surroundings in Krzeszów – stage II

Project value: 6.585.000,00 euro
Investor: Diocese of Legnica

Budowa siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie" loading="lazy">
Budowa siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Construction of the new seat of the Institute of Computer Science, Polish Academy of Science in Warsaw

Project value: 6.140.763,00 euro
Investor: Institute of Computer Science, Polish Academy of Science

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie" loading="lazy">
Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

European Centre of Polish Numismatics in National Museum in Krakow

Project value: 5.798.223,00 euro
Investor: National Museum in Krakow

Budowa Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej Na Terenie Nowej Wsi" loading="lazy">
Budowa Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej Na Terenie Nowej Wsi

Construction of road, technical and municipal infrastructure in Nowa Wieś

Project value: 5.093.500,00 euro
Investor: Lubomia Municipalitya

Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku" loading="lazy">
Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku

Reconstruction, modernization and purchase of medical equipment for the largest in the voivodeship Emergency Department for adults and children in Pomeranian Trauma Centre in Gdańsk

Project value: 81.500.500,00 euro
Investor: Pomeranian Trauma Centre in Gdańsk

ermomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu - etap końcowy inwestycji (TERMOLAB)" loading="lazy">
ermomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu - etap końcowy inwestycji (TERMOLAB)

Thermal efficiency improvement of laboratory building with heat recovery from high-rise building of Faculty of Earth Sciences in Sosnowiec – final stage (TERMOLAB)

Project value: 2.555.248,00 euro
Investor: University of Silesia in Katowice

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów" loading="lazy">
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów

Modernization of street lighting system at the area of commune of Andrychów

Project value: 1.913.465,00 euro
Investor: Andrychów commune

Budowa nowego budynku - siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie" loading="lazy">
Budowa nowego budynku - siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Construction of the new building for the Museum of Modern Art in Warsaw

Project value: 1.411.000,00 euro
Investor: Museum of Modern Art in Warsaw

Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów w PPP" loading="lazy">
Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów w PPP

Construction of the new seat of Warsaw City Hall in Mokotów District in PPP

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information.
Investor: City of Warsaw

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji Sali kongresowej w PKiN w Warszawie oraz świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac" loading="lazy">
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji Sali kongresowej w PKiN w Warszawie oraz świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac

Development of multi-discipline technical documentation for the modernization of the Congress Hall at the Palace of Culture and Science in Warsaw and the provision of the service of supervision during work

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Palace of Culture and Science in Warsaw

Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego - przygotowanie i realizacja projektu PPP" loading="lazy">
Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego - przygotowanie i realizacja projektu PPP

Construction of the Konstanciński Health Resort Park – preparation and implementation PPP project

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Ministry of Investment and Economic Development

Budowa specjalistycznej kliniki centrum pomocy i rehabilitacji „Budzik” dla dorosłych" loading="lazy">
Budowa specjalistycznej kliniki centrum pomocy i rehabilitacji „Budzik” dla dorosłych

Construction of ”Alarm Clock Clinic” for adults

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information.
Investor: Ewa Blaszczyk Akogo? Foundation

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja" loading="lazy">
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja

Revalorization of the Adam Mickiewicz Museum of Literature headquarter in Warsaw – stage I document preparation

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: The Adam Mickiewicz Museum of Literature in Warsaw

Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj" loading="lazy">
Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Repair and maintenance of the street lighting network in the City of Ząbki – design and build performed under PPP partnership

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: the City of Ząbki

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie" loading="lazy">
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Improving Energy Efficiency in Buildings – The Prof. Jan Mazurkiewicz Mazovia Specialist Health Centre in Pruszków

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: The Prof. Jan Mazurkiewicz Mazovia Specialist Health Centre in Pruszków