Ми надаємо комплексне управління кожною інвестицією - від підготовки документації, технічного супроводу, розробки проектної документації, через нагляд, послуги керівника проекту, управління інвестиціями - до остаточного розрахунку, введення в експлуатацію та інших послуг, необхідних для остаточної поставки.

Наші досягнення

Шукати

Сектор

Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10 w ramach projektu inwestycyjnego I9030N0011" loading="lazy">
Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10 w ramach projektu inwestycyjnego I9030N0011
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie" loading="lazy">
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Покращення енергетичної ефективності будівель Мазовецького Спеціалізованого Центру Здоров’я імені професора Яна Мазуркевича у Пршускові.

Вартість проєкту: Відповідно до умов контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: Мазовецьке Спеціалізоване Центру Здоров’я імені проф. Яна Мазуркевича в Пршускові.

Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj" loading="lazy">
Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ремонт та утримання мережі вуличного освітлення на території Міста Зомбки в рамках публічно-приватного партнерства у системі «запроєктуй та побудуй».

Вартість проєкту: Відповідно до умов контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: Місто Зомбки.

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja" loading="lazy">
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja

Ревалоризація головної будівлі Музею Літератури імені Адама Міцкевича у Варшаві — етап I документація.

Вартість проєкту: Відповідно до умов контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: Музей Літератури імені Адама Міцкевича у Варшаві.

Budowa specjalistycznej kliniki centrum pomocy i rehabilitacji „Budzik” dla dorosłych" loading="lazy">
Budowa specjalistycznej kliniki centrum pomocy i rehabilitacji „Budzik” dla dorosłych

Будівництво спеціалізованої клініки центру допомоги та реабілітації «Budzik» для дорослих.

Вартість проєкту: Відповідно до умов контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: ФУНДАЦІЯ Еви Блащик «AKOGO?»

Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego - przygotowanie i realizacja projektu PPP" loading="lazy">
Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego - przygotowanie i realizacja projektu PPP

Будівництво Констанцінського Курортного Центру — підготовка та реалізація проєкту у рамках публічно-приватного партнерства (PPP).

Вартість проєкту: Відповідно до умов контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: Міністерство Інвестицій та Розвитку.

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji Sali kongresowej w PKiN w Warszawie oraz świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac" loading="lazy">
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji Sali kongresowej w PKiN w Warszawie oraz świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac

Розробка мультидисциплінарної технічної документації модернізації Конгресової зали в Палаці Культури та Науки в Варшаві, а також надання послуги авторського нагляду під час проведення робіт.

Вартість проєкту: Відповідно до умов контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: Палац Культури та Науки у Варшаві.

Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów w PPP" loading="lazy">
Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów w PPP

Будівництво штаб-квартири Уряду м.ст. Варшави в районі Мокотув у рамках публічно-приватного партнерства (PPP).

Вартість проєкту: Відповідно до умов контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: Місто Столичне Варшава.

Budowa nowego budynku - siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie" loading="lazy">
Budowa nowego budynku - siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Будівництво нової будівлі — штаб-квартири Музею Сучасного Мистецтва у Варшаві.

Вартість проєкту: 1.411.000,00 євро.

Інвестор: Музей Сучасного Мистецтва у Варшаві.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów" loading="lazy">
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów


Модернізація вуличного освітлення на території Гміни Андрихувє.

Вартість проєкту: 1.913.465,00 євро.

Інвестор: Гміна Андрихув.

ermomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu - etap końcowy inwestycji (TERMOLAB)" loading="lazy">
ermomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu - etap końcowy inwestycji (TERMOLAB)

Термомодернізація будівлі лабораторії з відновленням тепла з високого будинку факультету земельних наук в Сосновці – завершальний етап інвестицій (TERMOLAB).

Вартість проєкту: 2 555 248,00 євро.

Інвестор: Сілезький університет у Катовицях.

Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku" loading="lazy">
Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku

Реконструкція та модернізація разом із закупівлею необхідного медичного обладнання в найбільшому в області Шпиталіному відділі реанімації для дорослих і дітей у Поморському Центрі Травматології ім. М. Коперніка в Гданську.

Вартість проєкту: 81 500 500,00 євр.

Замовник: Поморське Центр Травматології ім. М. Коперніка в Гданську.

Budowa Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej Na Terenie Nowej Wsi" loading="lazy">
Budowa Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej Na Terenie Nowej Wsi

Будівництво дорожньої та технічної інфраструктури на території села Нова Вес.

Вартість проєкту: 5 093 500,00 євро.

Замовник: Гміна Лубомя.

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie" loading="lazy">
Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

Європейський центр польської нумізматики в Національному музеї у Кракові.

Вартість проєкту: 5 798 223,00 євро.

Замовник: Національний музей у Кракові.

Modernizacja oświetlenia – Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław" loading="lazy">
Modernizacja oświetlenia – Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław

Модернізація освітлення — Лісі Огон, Прушч Гданський, Варшава і Вроцлав.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Замовник: Пошта Польща С.А.

Budowa siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie" loading="lazy">
Budowa siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Будівництво приміщення Інституту базової інформатики Польської академії наук у Варшаві.

Вартість проєкту: 6 140 763,00 євро.

Замовник: Інститут базової інформатики Польської академії наук.

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II" loading="lazy">
Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II

Реставрація комплексу цистерціанського абатства разом з навколишнім середовищем у Кжешові — етап II.

Вартість проєкту: 6 585 000,00 євро.

Інвестор: Легніцька дієцезія.

Rozbudowa i modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz KWK Knurów - Szczygłowice" loading="lazy">
Rozbudowa i modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz KWK Knurów - Szczygłowice

Розширення та модернізація Заводів механічної обробки вугілля на шахтах «Будрик» і «Кнурів — Щигловіце».

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту його вартість є конфіденційною інформацією.

Інвестор: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Siec szerokopasmowa na Górnym Śląsku" loading="lazy">
Siec szerokopasmowa na Górnym Śląsku

Будівництво широкосмугової мережі для інформаційного суспільства на території громади. Верхнього Сілезії разом з точками доступу Hot-spot.

Вартість проєкту: 6 788 374,00 євро.

Інвестор: Місто Глівіце.

Przebudowa/budowa obiektów hal produkcyjno-magazynowych w obrębie Wydziału WS JZR Sp. z o.o. przy byłej KWK Krupiński" loading="lazy">
Przebudowa/budowa obiektów hal produkcyjno-magazynowych w obrębie Wydziału WS JZR Sp. z o.o. przy byłej KWK Krupiński


Реконструкція/будівництво виробничо-складських будівель на території факультету ВВ JZR Sp. z o.o. при колишній шахті Крупінського.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту його вартість є конфіденційною інформацією.

Інвестор: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. – Група JSW.

pływalnia Olsztyn" loading="lazy">
pływalnia Olsztyn

Будівництво багатофункціонального басейну Університету Вармінсько-Мазурського в Ольштині.

Вартість проекту: 7 500 000,00 євро.

Інвестор: Університет Вармінсько-Мазурський зі сидінням в Ольштині.

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego" loading="lazy">
Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

Розширення теплової системи в Слупську шляхом будівництва високоефективного газового когенераційного джерела потужністю до 20 МВт в рамках Слупського Кластера Біоенергетики.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: ENGIE EC Słupsk sp. z o.o.

Katowice" loading="lazy">
Katowice

Модернізація інфраструктури навчальних лабораторій Університету Сілезії в галузі екологічних наук у Катовіце та Сосновці – MODLAB.

Вартість проєкту: 7 610 332,00 євро.

Інвестор: Університет Сілезії у Катовіце.

PWST Wrocław" loading="lazy">
PWST Wrocław

Реконструкція, розширення та часткова надбудова будівлі Філії Краківського Державного Вищого Театрального Училища імені Людвіка Сольського у Вроцлаві.

Вартість проєкту: 10 289 039,00 євро.

Інвестор: Державне Вище Театральне Училище імені Людвіка Сольського у Кракові, Філія у Вроцлаві.

Centrum targowe Lublin" loading="lazy">
Centrum targowe Lublin

Виконання другого етапу будівництва Регіонального виставково-виставкового центру в Любліні.

Вартість проєкту: 11 618 995,00 євро Інвестор: Міжнародні Люблінські виставки ТОВ (Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.).

Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny" loading="lazy">
Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny

Промислово-технологічний парк Бидгощ: Частина I: будівництво офісного приміщення під робочою назвою «Підприємницький інкубатор»; Частина II: будівництво Бидгощського виставкового центру на ділянці № 8.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, його вартість є конфіденційною інформацією.

Інвестор: ТОВ Бидгоський промислово-технологічний парк (Technologiczny Sp. z o.o.)

Aquapark Suwałki" loading="lazy">
Aquapark Suwałki

Міський центр публічних послуг, культури та спорту — аквапарк з басейном.

Вартість проєкту: 11 820 377,00 євро.

Замовник: Місто Сувалкі.

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie m.st. Warszawy" loading="lazy">
Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie m.st. Warszawy


Послуги багатогалузевого інвестиційного нагляду за виконанням та підготовкою інвестиційних та ремонтних завдань в об’єктах Банку Господарського Розвитку на території м. Варшава.

Вартість проєкту: Відповідно до умов контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Замовник: Банк Господарського Розвитку у Варшаві.

Hipodrom Sopot" loading="lazy">
Hipodrom Sopot

Реставрація історичного комплексу іподрому в Сопоці разом із реконструкцією та розширенням.

Вартість проєкту: 11 904 941,00 євро.

Інвестор: HIPPODROME в Сопоці Товариство з обмеженою відповідальністю.

Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego" loading="lazy">
Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego

Будівництво виробничого підприємства Фабрики Зброї «Лучник — Радом» Товариства з обмеженою відповідальністю за адресою вул. Я. Оленьцького.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: Фабрика Зброї «Лучник — Радом» Товариства з обмеженою відповідальністю.

Pałac w Łazienkach Królewskich w Warszawie" loading="lazy">
Pałac w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Збереження та ремонт Палацу на Острові разом із навколишнім середовищем у Музеї Королівських Лазень у Варшаві.

Вартість проєкту: 12 158 645,00 євро.

Інвестор: Музей Королівських Лазень у Варшаві

Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" loading="lazy">
Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości


Центр підтримки підприємництва Ізерського регіону.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: Місто Швєрадув-Здруй.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie" loading="lazy">
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Будівництво Теоретичних Наукових Закладів третього рівня Університету Медицини в Любліні.

Вартість проєкту: 13 432 106,00 євро.
Інвестор: Люблінський медичний університет.

Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu" loading="lazy">
Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu

Розвиток місцевої інфраструктури в Ельблонзі.

Вартість проєкту: 3 194 956,00 євро.

Інвестор: Міська громада Ельблонг.

Szpital Olsztyn" loading="lazy">
Szpital Olsztyn

Модернізація Воєводської спеціалізованої лікарні в Ольштині за допомогою розширення головної будівлі лікарні для потреб оперативного блоку та центральної стерилізаційної одиниці.

Вартість проєкту: 17 030 180,00 євро.

Інвестор: Воєводська спеціалізована лікарня в Ольштині.

IPJ Świerk Centrum Informatyczne" loading="lazy">
IPJ Świerk Centrum Informatyczne

Адаптація будівлі № 88 для потреб Центру інформатики Świerk.

Вартість проєкту: 3 690 000,00 євро.

Інвестор: Інститут Проблем Ядерної Енергетики імені Анджея Солтана.

Archiwum Narodowe Kraków" loading="lazy">
Archiwum Narodowe Kraków

Будівництво будівлі Національного архіву у Кракові.

Вартість проєкту: 8 200 000,00 євро.

Інвестор: Національний архів у Кракові.

Port w Ustce" loading="lazy">
Port w Ustce


Ремонт набережних на східній стороні Порту Устка та дамби девіаційної.

Вартість проєкту: 3 796 056,00 євро.

Інвестор: Морський уряд в Слупську.

Termy Warmińskie" loading="lazy">
Termy Warmińskie

Терми Вармінські.

Вартість проєкту: 24 125 000,00 євро.

Інвестор: Лідзьбарський повіт.

Parku Przemysłowy w Solcu Kujawskim" loading="lazy">
Parku Przemysłowy w Solcu Kujawskim

Підготовка територій для реалізації ІІ етапу Промислового парку у Солці Куявському.

Вартість проєкту: 5 328 998,00 євро.

Інвестор: Гміна Солець Куявські.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski" loading="lazy">
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski


Покращення інфраструктури та обладнання лабораторій для наукових дисциплін в галузі техніки та інформатики.

Вартість проєкту: 24 238 500,00 євро.

Інвестор: Університет Вармінсько-Мазурський зі штаб-квартирою в Ольштині.

Terminal kontenerowy Gdańsk" loading="lazy">
Terminal kontenerowy Gdańsk

Розширення морського контейнерного терміналу — розвиток внутрішньої резервної зони.

Вартість проєкту: 6 725 000,00 євро.

Інвестор: Управління Морського Порту Гданськ S.A. – DCT Гданськ.

Szlak żeglarski, zachodniopomorskie" loading="lazy">
Szlak żeglarski, zachodniopomorskie


Західнопоморський Водний Шлях — мережа туристичних портів Західного Помор’я.

Вартість проєкту: 24.552.354,00 євро.

Інвестор: Західнопоморська Регіональна Організація Туризму (ZROT).

Biblioteka Wrocław" loading="lazy">
Biblioteka Wrocław

Будівництво Екологічної Бібліотеки Точних Наук і Техніки для потреб Інноваційної Економіки.

Вартість проєкту: 26.264.533,00 євро.

Інвестор: Вроцлавський Політехнічний Університет.

Terminal przeładunkowy" loading="lazy">
Terminal przeładunkowy

Будівництво сучасного контейнерного терміналу для перевалки разом із супутніми об’єктами на території Міста Кутно — Етап 2, 3, 4.

Вартість проєкту: 6.833.933,00 євро.

Інвестор: PCC INTERMODAL S.A. зі штаб-квартирою в Гдині.

Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze" loading="lazy">
Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze


Реконструкція вулиці Магазинової в місті Кам’янна Гора.

Вартість робіт: 239.328,00 євро.

Інвестор: Гміна Кам’янна Гора.

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy" loading="lazy">
Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy


Реконструкція мосту на автодорозі № 1 над потоком Божи Сток в м. Козєглови.

Вартість робіт: 715.413,00 євро.

Інвестор: GDDKiA.

Laboratoria edukacyjno-badawcze Olsztyn" loading="lazy">
Laboratoria edukacyjno-badawcze Olsztyn

Розширення, модернізація та обладнання комплексу навчально-дослідницьких лабораторій технологій, якості та безпеки харчових продуктів.

Вартість проєкту: 32.262.750,00 євро.

Інвестор: Університет Вармінсько-Мазурський зі штаб-квартирою в Ольштині.

Obszar poprzemysłowy w Grudziądzu" loading="lazy">
Obszar poprzemysłowy w Grudziądzu

Реконструкція та адаптація промислової території у Грудзядзі для нових функцій у сфері туризму та відпочинку. Етап II: реконструкція порту та набережної Вісли.

Вартість проєкту: 7.333.000,00 євро.

Інвестор: Міська Гміна Грудзяндз.

Hala sportowa w Mielcu" loading="lazy">
Hala sportowa w Mielcu

Будівництво спортивної зали на території Міського Осередку Фізичної Культури і Спорту (MOSiR) за адресою вул. Сольського 1 в Мельці.

Вартість проєкту: 34.142.500,00 євро.

Інвестор: Міський Осередок Спорту та Рекреації у Мельці.

Instytut Weterynaryjny Puławy" loading="lazy">
Instytut Weterynaryjny Puławy


Лабораторія Референсна у Державному Ветеринарному Інституті у Пулавах.

Вартість проєкту: 8.479.000,00 євро.

Інвестор: Фундація “Фонд Співпраці” – Фінансова та Контрактова Організація.

Hala sportowa w Toruniu" loading="lazy">
Hala sportowa w Toruniu

Будівництво спортивно-видовищної арени разом з супутньою інфраструктурою у Торуні.

Вартість проєкту: 40.385.651,00 євро.

Інвестор: Міська Гміна Торунь.

Nowa Siedziba Kolei Mazowieckich" loading="lazy">
Nowa Siedziba Kolei Mazowieckich

Нова штаб-квартира Мазовецьких Залізниць.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, її вартість є конфіденційною інформацією.

Інвестор: Мазовецькі Залізниці – KM sp. z o.o.

Budowa myjni taboru kolejowego" loading="lazy">
Budowa myjni taboru kolejowego


Будівництво мийки для залізничного рухомого складу.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, її вартість є конфіденційною інформацією.

Інвестор: Мазовецькі Залізниці sp. z o.o. у Варшаві.

Przebudowa ujścia Wisły" loading="lazy">
Przebudowa ujścia Wisły

Перебудова впадіння Вісли — виконання функцій інвестиційного нагляду в галузі будівельних та гідротехнічних робіт, а також екологічного нагляду, включаючи орнітологічний нагляд, в рамках проєкту: Комплексне протиповеневе захищення Жулав — Етап I.

Вартість проєкту: 8.805.855,00 євро.

Інвестор: Регіональне Управління Водного Господарства у Гданську.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin" loading="lazy">
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin

Мазовецький Аеропорт Варшава — Модлін

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, її вартість є конфіденційною інформацією.

Інвестор: Компанія Мазовецький Аеропорт Варшава — Модлін Sp. z o.o.

Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej" loading="lazy">
Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej

Аеропорт Ряшів — Розширення та модернізація аеропортової інфраструктури.

Вартість проєкту: 24.698.572,00 євро.

Інвестор: Аеропорт Ряшів — Ясьонка Sp. z o.o.

Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy" loading="lazy">
Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy

Модернізація водозабору Лужиця та водопостачання Черніави.

Вартість проєкту: 1.018.689,00 євро.

Інвестор: Міська Гміна Шверадув-Здруй.

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej" loading="lazy">
Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej


Будівництво очисних споруд для міста Шверадув-Здруй на вулиці Вейській.

Вартість проєкту: 1.376.615,00 євро.

Інвестор: Міська Гміна Шверадув-Здруй.

Likwidacja wykluczenia informacyjnego" loading="lazy">
Likwidacja wykluczenia informacyjnego

Ліквідація зон інформаційного відчуження та будівництво основної мережі Нижньосілезького регіону.

Вартість проєкту: 53.750.000,00 євро.

Інвестор: Сілезька Метрополітенна Мережа Sp. z o.o. у Глівіце.

Starachowice aktywizacja ośrodków poprzemysłowych" loading="lazy">
Starachowice aktywizacja ośrodków poprzemysłowych


Активізація постпромислових центрів — Стараховіце та Островець Свентокшиськи.

Вартість проєкту: 9.843.927,00 євро.

Інвестор: Гміна Стараховіце.

siec szerokopasmowa Polski Wschodniej" loading="lazy">
siec szerokopasmowa Polski Wschodniej

Широкосмугова мережа Східної Польщі — Підляське воєводство

Вартість проєкту: 62.687.843,00 євро.

Інвестор: Підляське воєводство – Маршалковий Уряд Підляського воєводства.

Terminal kontenerowy w Gdańsku" loading="lazy">
Terminal kontenerowy w Gdańsku

Розширення інтермодального контейнерного термінала в районі Щецінського причалу в Гданському порту.

Вартість проєкту: 11.150.000,00 євро.

Інвестор: Морський Порт Гданськ S.A.

Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7" loading="lazy">
Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7

Проєктування установки та виконання будівельних робіт, що полягають у будівництві установки для термічного перетворення небезпечних відходів, розташованої у Плоцьку, на вулиці Хеміків 7.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, її вартість є конфіденційною інформацією.

Інвестор: Orlen Eko sp. z o.o.

Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii" loading="lazy">
Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii


Модернізація установки для термічної утилізації медичних та ветеринарних відходів з відновленням енергії.

Вартість проєкту: 2.490.750,00 євро.

Інвестор: Самостійний Публічний Комплекс Закладів Охорони Здоров’я у Грифіце.

Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia" loading="lazy">
Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia

Будівництво продуктопроводу Боронув — Тшебіня

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, її вартість є конфіденційною інформацією.

Інвестор: PERN S.A.

Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A" loading="lazy">
Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A

Будівництво когенераційного блоку на основі флюїдального шару (CFB) з приблизною загальною встановленою потужністю 75 МВт в ЕЦ Зофіувка в SEJ S.A.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, її вартість є конфіденційною інформацією.

Інвестор: SEJ S.A.

Muzeum Śląskie w Katowicach" loading="lazy">
Muzeum Śląskie w Katowicach


Будівництво Нової Будівлі Сілезького Музею у Катовіце.

Вартість проєкту: 68.430.000,00 євро.

Інвестор: Сілезький Музей у Катовіце.

IS i US Lublin" loading="lazy">
IS i US Lublin

Будівництво будівлі Казначейства та Податкової інспекції у Любліні.

Вартість проєкту: 31.194.428,00 євро.

Інвестор: Казначейська Ізба у Любліні.

Rozbudowa szpitala uniwersyteckiego w Bydgoszczy" loading="lazy">
Rozbudowa szpitala uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Багаторічна Медична Програма Розбудови та Модернізації Університетської Лікарні у Бидгощі.

Вартість проєкту: 81.500.500,00 євро.

Інвестор: Медичний колегіум імені Людвіка Ридигера при Університеті Миколи Коперника в Торуні у Бидгощі.

Terminal przeładunkowy" loading="lazy">
Terminal przeładunkowy

Будівництво сучасного контейнерного перевантажувального термінала разом з супутніми об’єктами на території міста Бжег Дольни на вулиці Сенкевича — територія заводів PCC Rokita S.A

Вартість проєкту: 11.839.178,00 євро.

Інвестор: PCC INTERMODAL S.A. з головним офісом у Гдині.

siec-szerokopaspowa-Polski_Wschodniej" loading="lazy">
siec-szerokopaspowa-Polski_Wschodniej

Широкосмугова мережа Східної Польщі — Люблінське воєводство.

Вартість проєкту: 96.271.061,00 євро.

Люблінське воєводство з головним офісом у Любліні.

NCBJ Świerk" loading="lazy">
NCBJ Świerk

Будівництво Науково-Технологічного Парку з модернізацією супутньої інфраструктури Центру у Сверку — Національний Центр Ядерних Досліджень.

Вартість проєкту: 12.500.000,00 євро.

Інвестор: Національний Центр Ядерних Досліджень.

Szpital pediatryczny WUM" loading="lazy">
Szpital pediatryczny WUM

Будівництво Педіатричного Шпиталю Варшавського Медичного Університету.

Вартість проєкту: 137.690.250,00 євро.

Інвестор: Варшавський Медичний Університет.

Modernizacja stopnia Chróścice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej" loading="lazy">
Modernizacja stopnia Chróścice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Модернізація дамби Хрущице — пристосування до III класу водного шляху.

Вартість проєкту: 20.471.500,00 євро.

Інвестор: Регіональне Управління Водного Господарства у Вроцлаві.

" loading="lazy">

Підвищення енергетичної ефективності в JSW KOKS S.A. — «Будівництво енергетичного блоку в JSW KOKS S.A. — «Будівництво енергетичного блоку, що працює на коксовому газі» в JSW KOKS S.A. Відділення KKZ — Коксовня Радлін.

Вартість проєкту: 72.250.000,00 євро.

Інвестор: JSW KOKS S.A.

" loading="lazy">

Нова штаб-квартира Університетської лікарні Краків — Прокоцім.

Вартість проєкту: 307.515.000,00 євро.

Інвестор: Ягеллонський університет Медичний колегіум.

Przebudowa wiaduktu nad drogą krajową S-1 w ciągu ul. Hubala – Dobrzańskiego w m. Sosnowiec" loading="lazy">
Przebudowa wiaduktu nad drogą krajową S-1 w ciągu ul. Hubala – Dobrzańskiego w m. Sosnowiec

Реконструкція віадуку над національною дорогою S-1 на вулиці Губала — Добжанського у м. Сосновець.

Вартість будівельних робіт: 1.117.584,00 євро.

Інвестор: GDDKiA.

Modernizacja ulic: Ks. J. Popiełuszki i Hetmańskiej w Białymstoku. Podlaskie – teren inwestycyjny" loading="lazy">
Modernizacja ulic: Ks. J. Popiełuszki i Hetmańskiej w Białymstoku. Podlaskie – teren inwestycyjny

Модернізація вулиць: Кс. Й. Попелюшки та Гетьманської у Білостоці. Підляське — інвестиційна територія.

Вартість проєкту: 1.875.000,00 євро.

Інвестор: Міська Рада у Білостоці.

Budowa ul. Hetmańskiej od skrzyżowania z ul. J. Popiełuszki do ul. Zielonogórskiej w ramach projektu PHARE „Podlaskie - Teren inwestycyjny w Białymstoku – etap II" loading="lazy">
Budowa ul. Hetmańskiej od skrzyżowania z ul. J. Popiełuszki do ul. Zielonogórskiej w ramach projektu PHARE „Podlaskie - Teren inwestycyjny w Białymstoku – etap II

Будівництво вул. Гетьманської від перехрестя з вул. Й. Попелюшки до вул. Зеленогурської в рамках проєкту PHARE «Підляське — Інвестиційна територія у Білостоці – етап II.

Вартість проєкту: 1.675.000,00 євро.

Інвестор: Міська Рада у Білостоці.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km 31+009 do km 34+749 na terenie gmin: Zatory powiat Pułtusk i Somianka powiat Wyszków" loading="lazy">
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km 31+009 do km 34+749 na terenie gmin: Zatory powiat Pułtusk i Somianka powiat Wyszków

Реконструкція воєводської дороги № 618 на ділянці від км 31+009 до км 34+749 на території гмін: Затори повіт Пултуск і Сомянка повіт Вишкув.

Вартість будівельних робіт: 1.896.712,00 євро.

Інвестор: Мазовецьке Управління Воєводських Доріг у Варшаві.

" loading="lazy">

Організація управління стічними водами на території агломерації Людвін, Гміна Людвін, Дратув, Домброва, Дратув-Колонія — етап I.

Вартість проєкту: 1 162 216,00 євро.

Інвестор: Гміна Людвін.