Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Wybór Wykonawcy TR Warszawa coraz bliżej

17 lutego, 2023

Toczy się przetarg dotyczący budowy nowej siedziby teatru TR Warszawa. Generalny Wykonawca zostanie wyłoniony spośród czterech firm dopuszczonych do udziału w postępowaniu.

Dzisiaj (17 lutego 2023r.) TR Warszawa zaprosił do składania ofert Wykonawców, z którymi prowadził rozmowy w trybie tzw. „dialogu konkurencyjnego”. Są to: konsorcjum w składzie Korporacja Budowlana DORACO sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Budimex S.A. oraz Warbud S.A. Termin składania ofert upłynie 3 kwietnia.

Teatr rozpoczął procedurę wyboru Generalnego Wykonawcy w kwietniu ubiegłego roku. Zaprojektowany przez architektów z Thomas Phifer and Partners, z polskiej pracowni APA Wojciechowski sp. z o. o. oraz Buro Happold sp. z o. o. a nadzorowany przez ECM Group Polska S.A. budynek teatru jest nowoczesny i wyposażony w wiele unikatowych rozwiązań technicznych. Ponieważ wymagały one konsultacji z potencjalnymi wykonawcami, zdecydowano o zastosowaniu takiego trybu zamówienia publicznego.

Wyłoniony w przetargu generalny wykonawca wybuduje budynek teatru o całkowitej powierzchni ponad 15.000 m.kw. Budowa finansowana jest z budżetu m.st. Warszawy.

Teatr w Nowym Centrum Warszawy

Siedziby dla TR Warszawa oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej na placu Defilad to jedne z najważniejszych inwestycji kulturalnych w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy. Dzięki działaniom modernizacyjnym i inwestycyjnym ścisłe centrum stolicy stanie się przestrzenią reprezentacyjną, zieloną, ale także przyjazną i dostępną dla wszystkich.