Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Umowa z TAURON Ciepło podpisana

16 maja, 2014

Dnia 16 maja 2014 r. w Katowicach została zawarta umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na czas realizacji projektu pn. „Dostosowanie źródła ZW Katowice do potrzeb rynku ciepła po roku 2015”.   

Przedmiotowa umowa została podpisana pomiędzy, z jednej strony: TAURON Ciepło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą reprezentują: Piotr Dziubałtowski – Wiceprezes Zarządu i Artur Bałdys – Wiceprezes Zarządu a z drugiej strony ECM GROUP Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, Energotechnika – Energorozruch S.A. Z siedzibą w Gliwicach, konsorcjum firm reprezentuje Aleksander Dżoga – Prezes Zarządu Spółki ECM Group Polska. 

Przedmiotem umowy jest przyjęcie do realizacji dla projektu „Dostosowanie źródła ZW Katowice do potrzeb rynku ciepła po roku 2015” zadań inwestycyjnych: realizacja w formule „Dostosuj, Zaprojektuj i Wybuduj”, jako generalny wykonawca, zabudowy 3 kotłów olejowo-gazowych o sumarycznej mocy około 114 MWt, w tym dwa podstawowo opalane gazem ziemnym, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ZW Katowice oraz wykonanie projektu budowlanego trzech kotłów wodnych z infrastrukturą towarzyszącą, m.in. przyłączem gazu, gospodarką oleju opałowego oraz instalacjami sterowania i automatyki kotłów, jako rozbudowa istniejącej elektrociepłowni wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.