Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Umowa na rozbudowę intermodalnego terminalu kontenerowego w Gdańsku podpisana

17 czerwca, 2014

Dnia 17 czerwca 2014 roku przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz usługi Nadzoru Inwestorskiego podpisali umowę na realizację zadań w ramach projektu: „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk”.

Inwestycja obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przyszłego terminalu kontenerowego zlokalizowanego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego. Realizacja projektu ma na celu poprawę technologii i jakości obsługi „portowego ogniwa transportu intermodalnego”. Zakres projektu dotyczy powiększenia powierzchni składowej, komunikacyjnej i postojowej jak również uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej z zapewnieniem dostawy mediów, oświetleniem terenu oraz ogrodzeniem. Projekt wpłynie na poprawę jakości obsługi przewozów: drogowo-morskich, kolejowo-drogowo-morskich oraz kolejowo-morskich w zakresie jednostkowego czasu obsługi oraz usprawnień manipulacyjno-składowych kontenerw.

Celem projektu jest doprowadzenie do zbliżenia zdolności przeładunkowych wszystkich ogniw zadaniowych terminalu, tj. zdolności składowych i manipulacyjnych przyległego do nabrzeża terenu do zdolności przeładunkowych nabrzeża.

Całkowita wartość realizowanego projektu to ponad 44,6 mln PLN.

Fot. Kacper Kowalski / Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA