Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

UG logo

aktualności

Umowa na opracowanie SW dla Uniwersytetu Gdańskiego podpisana

5 lutego, 2015

Dnia 5 lutego 2015 roku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a konsorcjum firm ECM Group Polska S.A., Investment Support Agata Kozlowska i Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowska została podpisana umowa na świadczenie usługi wykonania kompletnego Studium Wykonalności.

Przedmiotowe SW zostanie opracowane na potrzeby przygotowania i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Zadanie 1 – projekt i budowa Domu Studenckiego w Gdańsku Oliwie wraz z pokojami gościnnymi i Przedszkolem oraz Zadanie 2 – projekt i rewitalizacja z rozbudową budynku Domu Studenckiego nr 9 w Sopocie, realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego, ekonomiczno-finansowego i technicznego w zakresie przygotowania do realizacji przez Zamawiającego Projektu, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym.

UG logo