Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Umowa na Inżyniera Kontraktu budowy kanalizacja sanitarnej w Szprotawie podpisana

8 października, 2014

Umowa na Inżyniera Kontraktu w ramach zadania pn. „Kanalizacja sanitarna na terenie Osiedla Piastowskiego i Osiedla Mały Puszczyków w Szprotawie” została zawarta 8 października 2014 roku pomiędzy: Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szprotawie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Lucjana Stadnika a ECM GROUP Polska S.A. reprezentowaną przez Dyrektora ds. Realizacji Kontraktów – Sławomira Kośmińskiego na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Prezesa Zarządu – Aleksandra Dżogę.

Przedmiotem podpisanej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC dla przedsięwzięcia objętego rozszerzeniem Projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” tj.: Kontrakt nr 17 – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Piastowskiego i Osiedla Mały Puszczyków w Szprotawie” oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, dla przedsięwzięć objętych rozszerzeniem Projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” tj.: Kontrakt nr 17 – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Piastowskiego i Osiedla Mały Puszczyków w Szprotawie”.