Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Spółka ECM Energia podpisała umowę na inwestycję wymiany oświetlenia na LED-owe

19 marca, 2015

W dniu 19 marca 2015 roku, Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak wraz z Markiem Wiśniewskim, prezesem ECM Energia S.A. – Spółka zależna od ECM Group Polska S.A. -podpisali umowę na wykonanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów” w ramach programu „SOWA” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dzięki której Gmina Andrychów została jednym z innowatorów inwestycji na wymianę oświetlenia ulicznego na nowoczesne – LED-owe.