Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Rozmowa z Krzysztofem Kałużą, dyrektorem operacyjnym ECM Group Polska o BIM

6 października, 2014

BIM, czyli Modelowanie Informacji o Budowlach, powoli, ale konsekwentnie zmienia obraz polskiego budownictwa. System nie jest jeszcze w branży powszechnie używany, jednak ma szansę stać się w niedługim czasie podstawowym narzędziem polskich budowniczych.

Tony dokumentacji, projektów, rysunków i opisów to chleb powszedni wszystkich zaangażowanych w proces budowlany. Na pomoc przychodzi oprogramowanie komputerowe. Z każdym rokiem coraz doskonalsze. Obecnie w Polsce rozwija się nowa forma realizacji obiektów i prowadzenia procesu budowlanego – BIM (ang. Building Information Modeling). – BIM to cyfrowe odwzorowanie fizycznych i funkcjonalnych charakterystyk obiektu wsparte bazą wiedzy na jego temat. To jedna z definicji. W praktyce BIM oznacza po pierwsze: komputerowe narzędzie, które pozwala tworzyć trójwymiarowe, wirtualne modele planowanego budynku wraz z informacjami gromadzonymi w trakcie całego procesu, a nawet po ukończeniu, jako wsparcie dla projektanta, inwestora, wykonawcy i zarządcy obiektu; po drugie: sposób podejścia do procesu budowlanego od początku do końca inwestycji (…)

Aby przeczytać cały artykuł, kliknij na poniższy link: http://eurobuildcee.com/?page=edition&id=1282&id_article=2446#page_top