Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Relacja z oddania do użytkowania węzła drogowego w Rzeszowie

26 października, 2014

Dnia 26 października 2014r. w Rzeszowie odbyła się uroczystość podczas której Pan Prezydent RP – Bronisław Komorowski oraz Pan Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju – Zbigniew Rynasiewicz oddali do użytkowania zmodernizowany odcinek rozbudowanego węzła drogowego al. Wyzwolenia – ul. Warszawska. 

Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia – ul. Warszawska była jednym ze strategicznych i największych zadań drogowych w ramach nadzorowanego przez ECM Group Polska S.A. Projektu, który jest kompleksowym przedsięwzięciem infrastrukturalnym i organizacyjnym z dziedziny transportu miejskiego z elementami drogownictwa i modernizacji taboru wraz z szerokim programem Inteligentnych Systemów Transportowych [ITS] oraz organizacji i zarządzania ruchem pojazdów.

Celem tego zadania inwestycyjnego o wartości ponad 63 mln PLN, polegającego na rozbudowie odcinka al. Wyzwolenia o długości: 1140,42 m oraz ul. Warszawskiej o długości 580,19 m, jest:

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,

– dostosowanie nośności nawierzchni do nacisku 115 kN/oś z zastosowaniem nawierzchni odpornej na koleinowanie,

– korekta parametrów geometrycznych trasy i niwelety drogi, dostosowanie przekroju wiaduktu w ciągu ul. Warszawskiej do projektowanego przekroju drogi i wymaganej nośności.

Dodatkowo inwestycja ta obejmuje: zabezpieczenie osuwisk przy potoku „Przyrwa” oraz przykrycie potoku „Przyrwa” na odcinku o dł. 520 m, na którym zostanie zlokalizowany dodatkowy pas drogowy.

Ten etap inwestycji zrealizowany został w ramach Projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wartość całego Projektu to: ponad 331 mln PLN.