Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Przekazanie do użytku PKP PLK S.A. nowo wybudowanej linii kolejowej Kraków – Zakopane

12 grudnia, 2014

Dnia 12 grudnia 2014 r., podczas krótkiej uroczystości na peronie przystanku kolejowego Zembrzyce Nowe, inwestor – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i wykonawca – przekazali do użytku PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. nowo wybudowany odcinek linii kolejowej Kraków – Zakopanenadzorowany przez Konsorcjum firm ECM Group Polska S.A Lider Konsorcjum) i Ingeneria IDOM Internacional (Partner Konsorcjum).

Z udziałem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej p. Witolda Sumisławskiego i w obecności p. Posła Józefa Lassoty, Przewodniczącego Małopolskiego Zespołu Parlamentarnego oraz p. Jacka Krupy, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego podczas przejażdżki nowo oddaną trasą na odcinku Sucha Beskidzka – Stryszów – Sucha Beskidzka przecięta została błękitna wstęga symbolizująca ukończoną inwestycję.

Po uroczystości goście uczestniczyli w spotkaniu prasowym na zamku w Suchej Beskidzkiej. Na liczne pytania mediów odpowiadali: P. Witold Sumisławski, Prezes KZGW; P. Małgorzata Owsiany, Dyrektor RZGW w Krakowie, P. Józefa Majerczak, Dyrektor i Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; P. Sławomir Cebo, dyrektor oddziału budownictwa inżynieryjnego firmy SKANSKA i p. Stefan Sawicki, zastępca dyrektora RZGW w Krakowie.

Linia kolejowa Stryszów – Zembrzyce to kolejna oddawana do użytku część jednej z największych polskich inwestycji – zbiornika i zapory w Świnnej-Porębie – i fragmentu linii kolejowej Kraków – Zakopane.  Całość zakończonych właśnie prac kosztowała 514,4 mln zł, co stanowi nieomal ¼ całej kwoty przeznaczonej na budowę zbiornika i zapory – z inwestycjami towarzyszącymi.

Dla jej wybudowania należało na dnie przyszłego zbiornika usypać i obudować tzw. nasyp hydrotechniczny (ponad 2 mln mᶟ kruszywa), którego szerokość i promienie łuków spełniają wymagania prędkości przejazdu pociągów. Ogromna masa nasypu stanowi także tzw. przyporę geologiczną i skutecznie podpiera aż 23 z 74 osuwisk zewidencjonowanych w sąsiedztwie przyszłego zbiornika. Na tym krótkim, dziewięciokilometrowym odcinku linii kolejowej wybudowane zostały dwa mosty kolejowe. Większy z nich, siedmioprzęsłowa konstrukcja łukowa w Zembrzycach na Skawie, jest największym mostem kolejowym budowanym dziś w Polsce. Równolegle do torów wybudowana została droga, a na niej, w miejscowości Dąbrówka, most drogowy. 

Ten odcinek torów to fragment najkrótszego traktu kolejowego z Krakowa do Wiednia. Odcinek tzw. kolei transwersalnej (transversal łac. poprzeczny) Skawina – Sucha Beskidzka o długości 45 km i 577 m został otwarty nieomal dokładnie 130 lat temu, 22 grudnia 1884 roku.