Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

plk

aktualności

Podpisaliśmy umowę z PKP PLK S.A.

16 lutego, 2017

Dnia 16 lutego 2017 roku w Warszawie podpisana została umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a spółką ECM Group Polska w imieniu Aleksandra Dżogi – Prezesa Zarządu reprezentowaną przez Joanną Jurczyk – Dyrektora ds. Kontraktów Kolejowych.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania w ramach Projektu pn. Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją.  

plk

ZAKRES PROJEKTU: Projekt obejmuje rehabilitację (przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych) linii kolejowej nr 68 odcinek Lublin – Stalowa Wola Rozwadów od km -0,339 do km 104,043, to jest na długości 104,382 km, oraz linii kolejowej nr 565, na odcinku Charzewice – Rozwadów Towarowy od km 0,000 do km 0,955, to jest na długości 0,955 km. 

W ramach inwestycji przewiduje się również elektryfikację linii nr 68 i 565:

  • Linia 68 – budowa nowej sieci trakcyjnej od km 8,732 do km 101,514, modernizacja sieci trakcyjnej na odcinku od km 1,627 do km 8,732, 
  • Linia 565 – budowa nowej sieci trakcyjnej. 

Łączna długość linii kolejowych objętych projektem wynosi 105,337 km.

W ramach projektu planuje się m.in. remont/przebudowę:

  • 2 wiaduktów kolejowych, 
  • 3 wiaduktów drogowych,
  • 6 stacji i 13 przystanków – przystosowanie peronów do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 568 995 978,74 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 462 598 356,48 PLN

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2017 – 2020

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z INWESTYCJI: 

  • zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży,
  • zwiększenie konkurencyjności kolei, zarówno w przejazdach pasażerskich, jak i towarowych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków,
  • zmniejszenie negatywnego wpływu ruchu kolejowego na środowisko,
  • eliminacja barier architektonicznych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.