Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

S3.uroczyste podpisanie umowy

aktualności

Podpisaliśmy umowę na budowę kolejnego odcinka S3

20 lutego, 2015

20 lutego 2015 roku we Wrocławiu pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a konsorcjum firm: ECMG GmbH – Spółka zależna od ECM Group Polska S.A. oraz SGS Polska Sp. z o.o. podpisana została umowa na: pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie trzema Kontraktami:

„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3  Nowa Sól – Legnica (A-4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lublin Północ, o długości ok. 14,4 km,
„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4): zadanie IV od węzła Lublin Północ (bez węzła) do węzła Lublin Południe, o długości ok. 11,3 km,
„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) zadanie V od węzła Lublin Południe/ bez węzła / do węzła Legnica II (A-4), o długości około 22,6 km,

S3.uroczyste podpisanie umowy

ECM GmbH jako Wykonawca usługi będzie zarządzać, pełnić kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracować ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.

Termin realizacji zadania to: 66 miesięcy.