Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Podpisaliśmy kolejną umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie

22 sierpnia, 2014

Dnia 22 sierpnia 2014r. podpisana została umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przełożenie linii kolejowej nr 97 Skawina-Żywiec na odcinku Stryszów – Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego ”Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawa”.

Przedmiotowa umowa została podpisana pomiędzy, z jednej strony: RZGW w Krakowie, reprezentowanym przez Stefana Sawickiego – Z-cę Dyrektora i Barbarę Perską – Głównego Księgowego a z drugiej strony ECM GROUP Polska S.A, którą w imieniu Prezesa Zarządu Spółki Aleksandra Dżogi reprezentował Pełnomocnik – Wojciech Całka