Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Terminal kontenerowy w Gdańsku

aktualności

Nadzór inwestorski nad rozbudową Morskiego Terminalu Kontenerowego

16 kwietnia, 2014

Dnia 16 kwietnia 2014 roku nadzór inwestorski rozbudowy intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk powierzył Zarząd Morskiego Portu Gdańsk  konsorcjum firm ECM Group Polska S.A. i Portico Project Management Sp. z o.o.

Projekt rozbudowy intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk zainicjowany został z myślą o poprawie technologii i jakości obsługi jednego z portowych ogniw transportu intermodalnego, jakim jest terminal kontenerowy zlokalizowany w wewnętrznej części Portu Gdańsk. 

Terminal kontenerowy w Gdańsku

Celem przedsięwzięcia jest także doprowadzenie do równowagi wszystkich funkcji zadaniowych tegoż terminalu, tj. zdolności składowych i manipulacyjnych przyległego do nabrzeża terenu do zdolności przeładunkowych nabrzeża.

W ramach inwestycji powiększy się m.in. powierzchnia składowa, poprawi układ komunikacyjny i postojowy terminalu, ale również dokonana się równoczesnego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej obszaru objętego inwestycją. 

Projekt przedsięwzięcia uwzględniał będzie także poprawę dostawy mediów, oświetlenia terenu oraz jego ogrodzenia.

W konsekwencji doprowadzi to do polepszenia warunków do obsługi przewozów: drogowo-morskich, kolejowo-drogowo-morskich oraz kolejowo-morskich w zakresie jednostkowego czasu obsługi. 

Finalnie program modernizacji terminalu kontenerowego zakłada możliwość osiągnięcia zdolności przeładunkowej do wysokości około 100 tys. TEU (tj. kontenerów 20-stopowych) rocznie.

Łącznie inwestycją objęto obszar blisko 4 ha (3,71 ha), z czego 2,57 ha stanowiła powierzchnia przebudowy placu składowego kontenerów, natomiast pozostałe 1,14 ha objętych było przebudową zewnętrznego i wewnętrznego układu komunikacyjnego terminalu.

więcej informacji na temat projektu w ulotce: inwestycja-Nabrzeze_Szczecinskie