Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

akogo fundacja

aktualności

Jesteśmy Inwestorem Zastępczym projektu Fundacji Ewy Błaszczyk „AKOGO?”

26 maja, 2019

półka ECM Group Polska zawarła dnia 26 maja 2019 r. umowę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego projektu pn. „BUDOWA SPECJALISTYCZNEJ KLINIKI CENTRUM POMOCY I REHABILITACJI „BUDZIK” DLA DOROSŁYCH”.

 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie w imieniu Inwestora Zastępczego i na rzecz Zamawiającego czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla wykonywania Zadania.

akogo fundacja

W ramach przedmiotu zamówienia jesteśmy zobowiązani m.in. do: weryfikacji i sprawdzenia dokumentacji projektowej i dokonanie jej odbioru; przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, w tym opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji; pełnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych; zarządzania inwestycją, rozliczenia końcowego; pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi.

Więcej na temat Fundacji: www.akogo.pl/pl