Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym

aktualności

ERTMS zapewni sprawniejsze podróże koleją i większy poziom bezpieczeństwa na trasie z Krakowa do Rzeszowa

25 stycznia, 2018

Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały 25 stycznia 2018 r. umowę z ECM Group Polska S.A. na nadzór inżynierski projektu: „Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E30 Podłęże – Rzeszów”. 

Efektem wdrożenia nowoczesnego systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System) będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżowania pociągami i przewozu towarów. Sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym pozytywnie wpłynie na punktualność pociągów. Wprowadzenie systemu umożliwi także swobodne przekraczanie granic na europejskich liniach kolejowych bez konieczności wymiany lokomotyw.

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym

ERTMS poziomu 2 opiera się na dedykowanym kolei systemie łączności bezprzewodowej GSM-R oraz na nowoczesnych technologiach IT. Składa się z dwóch elementów: Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (European Train Control System, ETCS) i systemu łączności GSM-R (GSM-Railways). Jego działanie polega na wykorzystaniu urządzeń przytorowych systemu ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem) i systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej GSM-R. Odpowiedniego przystosowania wymagają także urządzenia pokładowe w lokomotywach.

Projekt przewiduje wyposażenie 135 km linii Podłęże – Rzeszów w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Obejmie 16 stacji kolejowych, które będą zarządzane z dwóch lokalnych centrów sterowania w Tarnowie i Rzeszowie. Dzięki systemowi ETCS, lokalizacja i prędkość pociągów będą na bieżąco weryfikowane m.in. przez umieszczone na torach czujniki, tzw. eurobalisy, które przesyłają sygnały o wszelkich zmianach na trasie do wyposażonej w komputer lokomotywy. Informacje, wraz z danymi o warunkach przejazdu, dopuszczalnej prędkości i położeniu innych pociągów, trafią na pulpit maszynisty. Dzięki temu kierujący pociągami uzyskają wszystkie dane niezbędne do bezpiecznego prowadzenia składu. System nie ogranicza się tylko do przekazywania bieżących danych. Analizuje on także decyzje maszynisty i w przypadku zignorowania ostrzeżeń, automatycznie dostosuje prędkość pociągu do panujących warunków.

Uzupełnieniem sytemu ETCS jest system komunikacji bezprzewodowej GSM-R. Zapewnia on wymianę informacji pomiędzy urządzeniami pokładowymi a centrum sterowania radiowego (RBC). Umożliwia także łączność głosową oraz jednoczesny odbiór i nadawanie komunikatów między osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu – dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami i obsługą techniczną.

Wartość projektu współfinansowanego ze środków UE to 89 mln zł.