Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

pkp

aktualności

ECMG pełni nadzór nad systemem bezpieczeństwa publicznego na dworcach WWK

13 lutego, 2015

W dniu 13.02.2015 roku pomiędzy PKP S.A. a ECMG GmbH – Spółka zależna od ECM Group Polska S.A. – podpisana została umowa na: „Pełnienie funkcji Koordynatora robót i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań: zaprojektowanie i wykonanie systemu bezpieczeństwa publicznego na dworcach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK); projekt i budowa linii światłowodowej na potrzeby zintegrowanego systemu bezpieczeństwa WWK.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi zarządzania, koordynacji i nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych  realizowanych na następujących stacjach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego:

 • Warszawa Centralna,
 • Dworzec WKD Warszawa Śródmieście,
 • Warszawa Śródmieście,
 • Warszawa Ochota,
 • Warszawa Zachodnia,
 • Warszawa Powiśle,
 • Warszawa Stadion (obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków),
 • Warszawa Wschodnia,
 • Warszawa Wileńska,
 • Warszawa Gdańska,
 • Warszawa Lotnisko Chopina.
pkp