Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa zakończona

10 czerwca, 2015

W dniu 10 czerwca 2015r. w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, lokalnych samorządów, Wykonawców oraz pracowników Spółki ECM Group Polska, którzy pełnili funkcję Menadżera zarządzającego i pełniącego nadzór nad realizacją inwestycji.

Konferencja była okazją do wspólnej wymiany doświadczeń z realizacji strategicznego dla Miasta Rzeszowa i okolic przedsięwzięcia, jak też zaprezentowania unikatowego zakresu Projektu oraz możliwości zarządzania komunikacją przy pomocy Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego.

Krótko o Projekcie:

Gmina Miasto Rzeszów w latach 2011-2015 realizowała projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”, którego głównym celem była poprawa funkcjonalności transportu miejskiego poprzez usprawnienie dostępu do centralnych obszarów miasta i zapewnienie efektywnego transportu na terenie Rzeszowa. Unikatowy i zarazem złożony zakres projektu koncentrował się w trzech obszarach działania, tzw. filarach Projektu:

1. Przebudowie i rozbudowie lokalnego układu komunikacyjnego, w ramach której rozbudowano prawie 9 kilometrów głównych arterii drogowych miasta: ul. Podkarpacką i Dąbrowskiego, ul. Lubelską, al. Rejtana oraz węzeł drogowy al. Wyzwolenia-ul. Warszawska. Ponadto zmodernizowano 11 skrzyżowań, 7 przystanków i dwie pętle autobusowe, wprowadzono dedykowane pasy autobusowe w centrum miasta.

2.Zakupie nowoczesnego taboru autobusowego, w ramach którego dostarczono 80 nowoczesnych i komfortowych autobusów miejskich, spełniających surowe normy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego (EEV), w tym 30 zasilanych ekologicznym paliwem – sprężonym gazem ziemnym (CNG).

3. Zaprojektowaniu i wdrożeniu Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, będącego najbardziej innowacyjnym i unikatowym elementem Projektu, wspomagającym zarządzanie ruchem i transportem publicznym w mieście.

Wartość Projektu: 333 110 068,93 PLN

Kwota dofinansowania z UE: 250 555 783,35 PLN

Więcej o Projekcie na: http://transport.erzeszow.pl/