Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego w PPP ze wsparciem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

21 maja, 2019

Konsorcjum firm ECM Group Polska S.A. i KSP spółka komandytowa podpisało w dniu 21 maja 2019 r. umowę ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na świadczenie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne na rzecz podmiotu publicznego, Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

W ramach tego projektu wybrany zostanie partner prywatny dla realizacji inwestycji pn. „Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego”.

Do partnera prywatnego należeć będzie zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i eksploatacja, a także zarządzanie nowo powstałym obiektem – kompleksem, wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Po upływie czasu ustalonego w umowie PPP nieruchomość i wybudowany obiekt mają być zwrócone stronie publicznej na zasadach ustalonych w umowie PPP.

W Centrum Uzdrowiskowym prowadzona ma być rehabilitacja kardiologiczna w ramach usług świadczonych przez szpital. Oddział ma być wyposażony w około 50 łóżek, przynajmniej jedną salę intensywnego nadzoru oraz dział przyjęć.W nowo powstałym budynku mieścić ma się również sanatorium.

Wartość nakładów inwestycyjnych to ok. 103 mln zł, z czego ok 73 mln zł brutto stanowią nakłady na budowę ośrodka, a 30 mln zł to nakłady na wyposażenie.