Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

przebieg inwestycji - Tworog Tworzen

aktualności

Budowa gazociągu relacji Tworóg – Tworzeń

6 kwietnia, 2018

ECM GmbH oraz Gaz-System S.A. dnia 6 kwietnia 2018 r. podpisali umowę na nadzór inwestorski na budowę gazociągu relacji Tworóg – Tworzeń o długości 55,2 km, średnicy 1000 mm i ciśnieniu 8,4 MPa.

Trasa gazociągu w przeważającej części będzie przebiegała wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin: Tworóg, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Mierzęcice, Siewierz i Dąbrowa Górnicza.

przebieg inwestycji - Tworog Tworzen

źródło: http://www.gaz-system.pl

Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w regionie, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego. Ponadto gazociąg Tworóg – Tworzeń stanowić będzie element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji.

więcej informacji na temat projektu w ulotce: Tworog-Tworzen