Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Угода щодо нагляду за S-61 Острів Мазовецький — Щучин підписана

January 3, 2024

1.07.2020 р. була укладена чергова угода з GDDKiA. У рамках даної угоди ECM Group Polska S.A. буде здійснювати нагляд за проєктуванням та реалізацією робіт, а також управляти контрактом під назвою: Проєкт і будівництво експрес-шосе S-61 Острів Мазовецький — Щучин, відрізок вузол Ломжа Пд. (з вузлом) — вузол Ломжа Зах. (без вузла).

Послуга нагляду включає виконання консультантом обов’язків відповідно до угоди, на основі OWK і SWK, зокрема: взаємної відповідності, верифікації результатів контрольних розрахунків для виявлення можливих помилок, управління, здійснення інвестиційного нагляду та контроль за виконанням робіт до дати видачі остаточного сертифікату платежу, проведення інформаційних та промоційних заходів, пов’язаних з реалізацією проєкту та співпрацю в цьому напрямку зі службами GDDKiA, виконання звітних обов’язків, що випливають з процедур ЄС та співпрацю в цьому напрямку зі службами GDDKiA, виконання обов’язків, що випливають з процедур, визначених у чинних вимогах/директивах щодо інвестицій, співфінансованих з коштів ЄС, а також процедурами бенефіціара проєктів для POIiŚ, надання послуг інвестиційного нагляду за виконанням будівельних робіт, участь у гарантійних оглядах та нагляд за усуненням можливих дефектів/недоліків, виявлених під час гарантійних оглядів, в рамках укладеного контракту, виконання завдань з урахуванням вимог та директив оперативної програми Інфраструктура та навколишнє середовище, підтримка Замовника як лояльного та сумлінного радника у всіх діях, пов’язаних з реалізацією проєкту, здійснення нагляду за проєктними роботами та роботами у сфері додаткових завдань, необхідних для виконання проєкту, що виникли під час реалізації контракту — наданих на основі закону про публічні закупівлі, постійний моніторинг, ведення та вирішення справ, пов’язаних з належним виконанням посадовими особами окремих Виконавців, документів Виконавця та будівельних робіт на стику суміжних контрактів, а також тісну співпрацю з командами консультантів, що здійснюють нагляд за суміжними інвестиціями — у результаті чого консультант має обов’язок розробити принципи та спосіб належного виконання документів Виконавця та будівельних робіт.