Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Компанія ECM Energia підписала угоду на інвестицію заміни вуличного освітлення на LED-ове

January 10, 2024

19 березня 2015 року, Бургомістр Андрихова Томаш Жак разом з Мареком Вішневським, президентом ECM Energia S.A. — Дочірня компанія ECM Group Polska S.A. —- підписали угоду на виконання завдання під назвою «Модернізація вуличного освітлення на території Гміни Андрихів» в рамках програми «SOWA» Національного Фонду Охорони Довкілля та Господарки Водної у Варшаві, завдяки якій Гміна Андрихів стала одним з інноваторів інвестицій на заміну вуличного освітлення на сучасне — LED-ове.