Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru dla budowy autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice realizowanej w ramach inwestycji pn. Autostrada A1 węzeł Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy

25 listopada, 2022