Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek-Runowo Pomorskie.

25 listopada, 2022