Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji inwestycji Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża szczecińskiego w Porcie Gdańsk

10 października, 2022