Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Nadzór inwestorski, przyrodniczy, i zarządzanie realizacja inwestycji Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 Mpa Tworóg-Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą

25 listopada, 2022