Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu związany z realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stopnia Chrościce – przystosowanie do III kl. drogi wodnej”

25 listopada, 2022