Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Nadzór i pełnienie funkcji Inżyniera Zabudowy systemu ERTMSETCS poziom 2 na linii E30 odcinek Podłęże – Rzeszów

25 listopada, 2022