Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Menadżer projektu, inwestor zastępczy dla zadania Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

25 listopada, 2022