Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele

16 czerwca, 2023

Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele

Wartość projektu: 78.675.000,00 euro
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.