Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lublin Północ, o długości ok. 14,4 km, tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08, Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4): zadanie IV od węzła Lublin Północ (bez węzła) do węzła Lublin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 (tj. do km 58+974 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki), Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) zadanie V od węzła Lublin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4), o długości około 22,6 km, tj. odcinek od km 58+974 do ok. km 79+172,03 i węzeł Legnica II od km 0+000 do km 2+420

11 października, 2022

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lublin Północ, o długości ok. 14,4 km, tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08, Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4): zadanie IV od węzła Lublin Północ (bez węzła) do węzła Lublin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 (tj. do km 58+974 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki), Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) zadanie V od węzła Lublin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4), o długości około 22,6 km, tj. odcinek od km 58+974 do ok. km 79+172,03 i węzeł Legnica II od km 0+000 do km 2+420 Wartość robót budowlanych: 602.657.853,00 euro
Inwestor: GDDKiA