Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Strykowo w ciagu drogi krajowej nr 32

16 czerwca, 2023

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Strykowo w ciagu drogi krajowej nr 32

Inwestor: Skarb Państwa – GDDKiA