Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko

realizacje

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko

12 października, 2022

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko

Wartość projektu: 13.599.016,00 euro
Inwestor: Gmina Lubsko