Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice- dorzecze Rudawy

realizacje

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice- dorzecze Rudawy

13 października, 2022

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice- dorzecze Rudawy

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice- dorzecze Rudawy

Wartość projektu: 33.045.812,00 euro
Inwestor: Wodociągi i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o.o.